hieuluat
Chia sẻ email

Nợ xấu nhóm 3 là gì? Nợ xấu nhóm 3 vay được ngân hàng nào?

Nợ xấu nhóm 3 là gì? Nợ xấu nhóm 3 bao lâu được xóa? Nợ xấu nhóm 3 có vay ngân hàng hay mua trả góp được không? Cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

 
Mục lục bài viết
  • Nợ xấu nhóm 3 là gì? Nợ xấu nhóm 3 bao lâu được xóa?
  • Nợ xấu nhóm 3 vay được ngân hàng nào?
  • Nợ xấu nhóm 3 có mua trả góp được không?
Câu hỏi: Hiện nay tôi có nợ ngân hàng một khoản tiền. Tôi nghe bảo nợ của tôi được phân vào nhóm 3 nên tôi muốn hỏi nợ xấu nhóm 3 là gì? Nợ xấu nhóm 3 có vay ngân hàng được không?

Nợ xấu nhóm 3 là gì? Nợ xấu nhóm 3 bao lâu được xóa?

Nợ xấu nhóm 3 là gì? Nợ xấu nhóm 3 bao lâu được xóa?

Nợ xấu nhóm 3 là Hiện nay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phân loại nợ thành 5 nhóm, bao gồm: nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn); nhóm 2 (Nợ cần chú ý); nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn); nhóm 4 (Nợ nghi ngờ); nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn)

Trong đó, nhóm nợ 3, 4 và 5 được xem là những nhóm nợ xấu. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN nhóm nợ xấu nhóm 3 bao gồm những khoản nợ sau:

- Thứ nhất là khoản nợ quá hạn từ 91 ngày nhưng quá 180 ngày (trừ những khoản nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN);

- Thứ hai là khoản nợ gia hạn nợ lần đầu còn trong hạn (trừ khoản nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và được phân loại lại vào nhóm nợ có rủi ro thấp hơn theo quy định tại khoản 2 Điều 10 và trừ những khoản nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN);

- Thứ ba là khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo thỏa thuận (trừ những khoản nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN);

- Thứ tư là những khoản nợ sau chưa được thu hồi được trong thời hạn dưới 30 ngày từ ngày có quyết định thu hồi:

+ Khoản nợ vi phạm quy định của khoản 1, 3, 4, 5, 6 Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng

+ Khoản nợ vi phạm quy định của khoản 1, 2, 3, 4 Điều 127 Luật Các tổ chức tín dụng

+ Khoản nợ vi phạm quy định của khoản 1, 2, 5 Điều 128 Luật Các tổ chức tín dụng

- Thứ năm là khoản nợ trong thời hạn được thu hồi theo kết luận thanh tra kiểm tra;

- Thứ sáu là khoản nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn do khách hàng vi phạm thỏa thuận;

- Thứ bảy là khoản nợ được phân loại vào nhóm 3 theo quy định khoản 2, khoản 3 Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN;

- Cuối cùng là khoản nợ được phân loại vào nhóm 3 theo quy định của khoản 4 Điều 8  Thông tư 11/2021/TT-NHNN.

Căn cứ khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2013/TT-NHNN thì lịch sử nợ xấu nhóm 3 có thể được CIC lưu trữ tối đa 05 năm kể từ ngày trả hết nợ (bao gồm cả gốc và lãi). Theo đó, thông tin nợ xấu nhóm 3 chỉ có thể được xóa sau khi đã trả hết nợ và thời gian để xóa nợ xấu nhóm 3 có thể lên đến 05 năm.

Nợ xấu nhóm 3 vay được ngân hàng nào?

Nợ xấu nhóm 3 vay được ngân hàng nào?Nợ xấu nhóm 3 vay được ngân hàng nào?

Đối với những cá nhân, tổ chức đang có nợ xấu nhóm 3 và chưa trả hết nợ thì dường như không thể vay tiền ở bất kỳ tổ chức tín dụng nào. Tuy nhiên, sau khi trả hết nợ và được CIC xóa thông tin nợ xấu thì người này vẫn được phép vay tiền tại ngân hàng.

Nợ xấu nhóm 3 thuộc nhóm thông tin tiêu cực về khách hàng sẽ được Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (Credit Information Centre, sau đây gọi là CIC) lưu trữ trong thời gian lên đến 05 năm kể từ ngày trả hết nợ xấu. Như vậy, người từng có nợ xấu nhóm 3 có thể vay tiền tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào sau 05 năm từ ngày trả hết nợ xấu.

Hiện nay nhằm hỗ trợ nhóm đối tượng này, nhiều tổ chức tín dụng cho phép xét duyệt hồ sơ vay của người có nợ xấu nhóm 3 mà không cần chờ sau 05 năm kể từ ngày trả hết nợ xấu.

Tuy nhiên những tổ chức tín dụng này cũng đặt ra một số tiêu chí xét duyệt hồ sơ như là về thời gian trả hết khoản nợ, số tiền được phép vay, điều kiện về tài sản thế chấp. Những tiêu chí này sẽ có sự khác nhau giữa các tổ chức tín dụng. Anh/chị có thể liên hệ các tổ chức tín dụng muốn vay tiền để tìm hiểu cụ thể thông tin.

Tóm lại, người chưa hoàn tất việc trả nợ nhóm 3 thì gần như không thể vay tiền tại bất kỳ ngân hàng nào. Để được vay tiền thì trước hết người này cần trả hết nợ (bao gồm cả gốc và lãi) và chờ CIC xóa thông tin nợ xấu hoặc cần đáp ứng các tiêu chí xét duyệt cho vay của một số tổ chức tín dụng.

Nợ xấu nhóm 3 có mua trả góp được không?

Như đã đề cập đến tại phần trên nợ nhóm 3 được xem là nợ xấu và không có tổ chức tín dụng nào cho người đang có nợ xấu nhóm 3 vay tiền. Theo đó, người có nợ xấu nhóm 3 cũng hầu như không thể mua hàng trả góp vì có tính rủi ro khá cao.

Người có nợ xấu nhóm 3 chỉ có thể mua hàng trả góp sau khi hoàn tất thanh toán khoản nợ xấu và được xóa thông tin nợ xấu, thời hạn để xóa thông tin này có thể lên đến 05 năm. Tức là sau khoảng 05 năm từ ngày trả hết nợ người này sẽ được mua trả góp.

Hiện nay có một số công ty, tổ chức cho người đang có nợ xấu vay tiền hoặc mua trả góp. Tuy nhiên họ cho vay với mức lãi suất cao và thường thông qua các ứng dụng, trang web. Khách hàng cần lưu ý để tránh vay tín dụng đen.

Trên đây là thông tin về vấn đề nợ xấu nhóm 3. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ theo số  19006199 để được hỗ trợ.

Nguyễn Văn Tuấn

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Tuấn

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

X