hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 10/05/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Nộp phạt vi phạm giao thông chậm bao lâu thì bị tính 'lãi ngày'?

Từ 5/5/2023, nộp phạt vi phạm giao thông chậm bị tính lãi. Cụ thể, người vi phạm giao thông sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt khi quá thời hạn. 

Câu hỏi: Tôi được biết từ tháng 5/2023 nếu nộp phạt vi phạm giao thông chậm sẽ bị tính lãi ngày. Quy định này cụ thể thế nào và nộp phạt vi phạm giao thông chậm bao lâu thì bị tính lãi ngày?

Nộp phạt vi phạm giao thông chậm bị tính lãi ngày là bao nhiêu?

Chào bạn, Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính từ 5/5/2023.

Đặc biệt, tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này quy địn:

“1. Quá thời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều 68 và khoản 1 Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.


Như vậy từ ngày 5/5/2023, mọi cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt khi quá thời hạn và cứ mỗi ngày chậm nộp sẽ bị tính thêm 0,05%/ngày trên tổng số tiền chưa nộp.

Số ngày chậm nộp bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp phạt đến trước ngày nộp vào ngân sách Nhà nước.

Về hình thức thu, nộp tiền phạt, khoản 1, khoản 2 Điều 3 Thông tư này quy định như sau được quy định như sau:

- Nếu nộp bằng tiền mặt trực tiếp, thì ngày xác định nộp là ngày Kho bạc Nhà nước, hoặc ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, hoặc người có thẩm quyền thu tiền phạt theo quy định.

- Nếu nộp tiền phạt bằng hình thức chuyển khoản, ngày xác định nộp là ngày người nộp phạt nhận được thông báo giao dịch tiếp nhận khoản tiền nộp phạt thành công.

Thông tư 18/2023 cũng quy định các trường hợp không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính gồm:  

Thứ nhất, khi vẫn đang trong thời hạn được hoãn thi hành quyết định xử phạt;

Thứ hai, trong thời gian xem xét, quyết định miễn, giảm phần còn lại hoặc cho phép nộp tiền phạt nhiều lần.

từ 5/5/2023, nộp phạt vi phạm giao thông chậm bị tính lãiTừ 5/5/2023, chậm nộp phạt vi phạm giao thông sẽ bị tính lãi ngày.

Nộp phạt vi phạm giao thông chậm bao lâu thì bị tính 'lãi ngày'?

Trước quy định của Thông tư 18 của Bộ Tài chính, nhiều ý kiến băn khoăn rằng chậm nộp phạt vi phạm giao thông bao lâu thì bị tính “lãi ngày”?

Theo khoản 2 Điều 5 Thông tư 18/2023, việc xác định thời gian để tính tiền chậm nộp phạt được quy định như sau:

- Nếu quyết định xử phạt được giao trực tiếp thì ngày tính tiền chậm nộp phạt là sau 10 ngày (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ) hoặc sau thời hạn thi hành ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính kể từ ngày nhận quyết định xử phạt theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Nếu quyết định xử phạt được gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm thì ngày tính tiền chậm nộp phạt là sau 10 ngày (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ) hoặc sau thời hạn thi hành ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính kể từ ngày quyết định xử phạt được phát hợp lệ.

- Nếu cá nhân, tổ chức bị xử phạt không có xác nhận ngày nhận quyết định xử phạt, không xuất trình được ngày quyết định xử phạt được phát hợp lệ theo quy định trên nhưng không thuộc trường hợp cố tình không nhận quyết định xử phạt thì ngày tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt tính từ ngày ra quyết định xử phạt là sau 12 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ, lễ) đối với trường hợp quyết định xử phạt ghi thời hạn là 10 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt hoặc từ ngày thứ ba sau thời hạn thi hành ghi trong quyết định xử phạt đối với trường hợp quyết định xử phạt ghi thời hạn nhiều hơn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt (bao gồm cả ngày nghỉ, lễ).

Trường hợp người nộp phạt chứng minh được ngày nhận quyết định xử phạt và việc chứng minh là có cơ sở thì cơ quan thu tiền phạt tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt sau 10 ngày hoặc sau thời hạn thi hành ghi trong quyết định xử phạt kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt mà người nộp phạt đã chứng minh;

Với các trường hợp cố tình không nhận quyết định xử phạt thì cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt, cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế thông báo cho Kho bạc Nhà nước nơi thu tiền phạt về thời điểm được coi là giao quyết định xử phạt để Kho bạc Nhà nước tính tiền chậm nộp phạt.

Cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình không nộp tiền chậm nộp phạt, thì cơ quan có thẩm quyền thu tiền nộp phạt vi phạm hành chính trên quyết định xử phạt. Bên cạnh đó, vẫn tính tiền chậm nộp phạt, ghi rõ trên chứng từ thu, nộp tiền phạt số tiền chậm nộp tính đến trước ngày cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nộp tiền.

HieuLuat vừa thông tin về vấn đề nộp phạt vi phạm giao thông chậm bị tính lãi. nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X