hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 03/02/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Đi nghĩa vụ quân sự có được hưởng lương cơ sở không? Phụ cấp quân hàm thế nào?

Không bao lâu nữa sẽ đến thời điểm các thanh niên lên đường nhập ngũ. Các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ quân sự đặc biệt được quan tâm bao gồm cả việc có được hưởng lương và phụ cấp mỗi tháng trong thời gian quân ngũ hay không?

Mục lục bài viết
  • Phụ cấp quân hàm năm 2022 của quân nhân là bao nhiêu?
  • Hạ sĩ quan và binh sĩ nữ có thêm phụ cấp khuyến khích
  •  Kéo dài thời gian tại ngũ được hưởng phụ cấp tăng thêm
  • Các chế độ khác trong thời gian tại ngũ
Câu hỏi: Xin chào, tôi hiện có thắc mắc rằng nếu đi nghĩa vụ quân sự thì có được hưởng lương cơ sở và phụ cấp vào mỗi tháng không, xin cảm ơn!

Chào bạn, khi vào quân ngũ công dân sẽ được phong quân hàm, mỗi cấp bậc quân hàm sẽ được hưởng mức phụ cấp khác nhau. Để hiểu thêm về câu hỏi của mình, mời bạn theo dõi các thông tin sau đây:

Phụ cấp quân hàm 2023 của quân nhân là bao nhiêu?

Theo Điều 6 Thông tư 07/2016/TT-BQP :

“Công dân được gọi nhập ngũ vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì được phong cấp bậc Binh nhì kể từ ngày giao nhận quân; trong trường hợp không giao, nhận quân tập trung thì tính từ ngày đơn vị Quân đội nhân dân tiếp nhận.

2. Công dân qua tuyển sinh quân sự vào học tập tại các trường, được cấp có thẩm quyền công nhận là quân nhân thì được phong cấp bậc Binh nhì kể từ ngày được công nhận quân nhân.

3. Binh sĩ dự bị hạng hai khi được sắp xếp, bổ nhiệm vào đơn vị dự bị động viên thì được phong cấp bậc Binh nhì kể từ ngày có quyết định sắp xếp, bổ nhiệm.

Binh nhì có đủ 06 tháng phục vụ tại ngũ sẽ được thăng cấp bậc Binh nhất

- Khi đã giữ cấp bậc Binh nhất đủ 06 tháng hoặc được bổ nhiệm chức vụ Phó Tiểu đội trưởng hoặc các chức vụ tương đương được thăng cấp bậc Hạ sĩ

- Khi giữ cấp Hạ sĩ được 06 tháng hoặc Hạ sĩ được bổ nhiệm Tiểu đội trưởng hoặc chức vụ tương đương, thì được thăng cấp Trung sĩ

- Khi giữ cấp Trung sĩ 06 tháng hoặc Trung sĩ giữ chức vụ Tiểu đội trưởng hoặc chức vụ tương đương được bổ nhiệm Phó Trung đội trưởng hoặc chức vụ tương đương, được thăng cấp Thượng sĩ.

Bên cạnh đó, hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng từ Chiến sĩ thi đua trở lên thì được xét thăng một bậc quân hàm; có thành tích đặc biệt xuất sắc thì được xét thăng quân hàm vượt bậc không phụ thuộc vào cấp bậc, chức vụ và thời hạn quy định neey trên, nhưng không vượt quá một cấp so với quân hàm quy định của chức vụ đảm nhiệm.

Theo Nghị định 204/2004 của Chính phủ, mức phụ cấp quân hàm của Binh nhì, Binh nhất, Hạ sĩ, Trung sĩ và Thượng sĩ được tính theo công thức:

Mức phụ cấp quân hàm = Hệ số phụ cấp  x  Mức lương cơ sở

Hiện nay, mức lương cơ sở vẫn đang giữ ở mức là 1.490.000 đồng/tháng. Đến 01/7/2023, mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng

Vậy, mức phụ cấp cụ thể của quân nhân giữ các quân hàm trên như sau:

STT

Cấp bậc quân hàm

Hệ số phụ cấp

Mức phụ cấp đến 01/7/2023

Mức phụ cấp từ 01/7/2023 – 31/12/2023

1

Thượng sĩ

0,7

1,043,000

1,260,000

2

Trung sĩ

0,6

894,000

1,080,000

3

Hạ sĩ

0,5

745,000

900,000

4

Binh nhất

0,45

670,500

810,000

5

Binh nhì

0,4

596,000

720,000


phu cap quan ham 2022
Đi nghĩa vụ quân sự được hưởng phụ cấp theo bậc quân hàm. (Ảnh minh họa)

Hạ sĩ quan và binh sĩ nữ có thêm phụ cấp khuyến khích

Câu hỏi: Em được biết, công dân nữ nếu đi nghĩa vụ quân sự sẽ có thêm phụ cấp khuyến khích ngoài phụ cấp quân hàm đúng không?

Chào bạn theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định:

“Hạ sĩ quan, binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ, hàng tháng được hưởng phụ cấp khuyến khích mức 0,2 so với mức lương cơ sở.

 Như vậy, ngoài mức phụ cấp theo quân hàm nêu trên hạ sĩ quan, binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ, hàng tháng còn được hưởng thêm phụ cấp khuyến khích mức 0,2 so với mức lương cơ sở.

Căn cứ vào mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng thì mức phụ cấp khuyến khích với hạ sĩ quan và binh sĩ nữ sẽ bằng:

- Từ nay đến 01/7/2023: 1.490.000 x 0,2 = 298.000 đồng/tháng

- Từ 01/7/2023 - 31/12/2023: 1.800.000 x 0,2 = 360.000 đồng/tháng

 Kéo dài thời gian tại ngũ được hưởng phụ cấp tăng thêm

Câu hỏi: Nếu tôi kéo dài thời gian phục vụ quân ngũ thì mức phụ cấp được hưởng có tăng thêm không?

Thông tin đến bạn như sau, theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 27/2016/NĐ-CP:

Ngoài chế độ phụ cấp quân hàm được hưởng theo quy định, hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ thì từ tháng thứ hai mươi lăm trở đi, hàng tháng được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng.
 

Tuy nhiên, khoản phụ cấp thêm này không áp dụng đối với hạ sĩ quan, binh sĩ đang chờ chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng; chờ đi học, dự thi tuyển sinh; đang học ở các học viện, nhà trường trong, ngoài Quân đội và các trường hợp khác.

Như vậy nếu bạn kéo dài thời gian quân ngũ thì từ tháng 25 trở đi sẽ được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm bạn hiện đang hưởng ở thời điểm đó.

Các chế độ khác trong thời gian tại ngũ

Câu hỏi: Ngoài phụ cấp quân hàm hàng tháng thì quân nhân tại ngũ còn có các chế độ gì?

1. Bảo hiểm xã hội (BHXH)

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BQP thì thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính là thời gian đóng BHXH để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định.

2. Nghỉ phép

Theo Điều 3 Nghị định 27/2016, đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ:

- Nếu phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 13 trở đi: được phép nghỉ hàng năm và thời gian nghỉ là 10 ngày (không tính thời gian đi - về) và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường;

- Hạ sĩ quan, binh sĩ là học viên các học viện, nhà trường trong, ngoài Quân đội, có thời gian học từ một năm trở lên: thời gian nghỉ hè giữa hai năm học được tính là thời gian nghỉ phép và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường;

- Nếu không thể giải quyết cho nghỉ phép do yêu cầu nhiệm vụ thì được thanh toán bằng tiền, mức tiền 01  ngày không nghỉ phép bằng mức tiền ăn cơ bản một ngày của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh.

- Nếu đã nghỉ phép một năm theo chế độ, nếu gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn nặng hoặc bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; vợ hoặc chồng và con đẻ, con nuôi…từ trần, mất tích hoặc hạ sĩ quan, binh sĩ lập được thành tích đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ thì được nghỉ phép đặc biệt, thời gian không quá 05 ngày (không tính ngày đi, về được thanh toán tiền tàu, xe, phụ cấp đi đường.

Ngoài ra theo Điều 5 Nghị định 27/2016, hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ sẽ không mất phí chuyển tiền, bưu phẩm; bưu kiện và được cấp 04 tem thư/tháng cùng kỳ phụ cấp quân hàm hàng tháng; nếu trước khi nhập ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên nếu vay tiền từ ngân hàng chính sách xã hội sẽ được tạm hoãn trả và không tính lãi suất trong thời gian tại ngũ…

Trên đây là thông tin về phụ cấp quân hàm năm 2023. Nếu có thêm vướng mắc, bạn đọc thể liên hệ với chúng tôi qua hotline  19006199 để được các chuyên gia pháp lý hỗ trợ.

Nguyễn Văn Việt

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://luatdongduong.com.vn/

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X