hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 03/07/2024
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm 2024 là bao nhiêu?

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang phải đối mặt với nhiều thách thức và áp lực, việc hỗ trợ và khuyến khích các nhà giáo thông qua các chính sách phụ cấp ưu đãi càng trở nên cần thiết. Vậy phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm 2024 là bao nhiêu?

Câu hỏi: Ngày 21/6/2024 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Kết luận 83-KL/TW năm 2024 về việc thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW. Theo kết luận này thì phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm 2024 là bao nhiêu?

Đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo

Ngày 03/6/2024, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đã ban hành Công văn 649/NGCBQLGD-CSNGCB hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo.

Trong đó, Công văn có nội dung phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm 2024 được thực hiện theo Quyết định 244/2005/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Thêm vào đó, công văn còn quy định đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm 2024 là nhà giáo (bao gồm những người trong thời gian thử việc hoặc hợp đồng) mà thuộc biên chế trả lương và đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Cụ thể, tại Điều 1 Quyết định 244/2005/QĐ-TTg được hướng dẫn bởi Mục I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC thì đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm 2024 bao gồm:

- Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp);

- Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm;

- Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Tuy nhiên, Công văn 649/NGCBQLGD-CSNGCB có quy định nhà giáo nghỉ ốm đau, thai sản được hưởng lương theo quy định về bảo hiểm xã hội hiện hành, không trực tiếp tham gia giảng dạy thì không thuộc đối tượng tính hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo.

Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 1 Quyết định 244/2005/QĐ-TTg quy định phụ cấp ưu đãi nhà giáo cũng không được áp dụng đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cơ quan cơ yếu

Các loại phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm 2024


Các loại phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm 2024

Căn cứ Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì phụ cấp ưu đãi theo nghề là một khoản tiền bổ sung được cấp cho người lao động dựa trên tính chất đặc thù của công việc họ đang làm.

Mục đích chính của phụ cấp ưu đãi theo nghề là cải thiện điều kiện làm việc và đời sống cho những người lao động trong các ngành nghề có yêu cầu đặc biệt. Trong đó có phụ cấp cho đối tượng nhà giáo như đã nêu ở phần trên.

Điểm b khoản 8 Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP quy định phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm 2024 gồm: mức trợ cấp ưu đãi theo nghề nhà giáo cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Mặc dù Nghị quyết 27-NQ/TW có quy định sẽ gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm thành một loại phụ cấp duy nhất là phụ cấp theo nghề.

Tuy nhiên, ngày 21/6/2024 Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Kết luận 83-KL/TW năm 2024 của Bộ Chính trị. Theo kết luận này thì việc triển khai thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập nên cần rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo, toàn diện. Do đó, trong thời gian chưa đủ điều kiện thực hiện 9 loại phụ cấp mới, vẫn sẽ tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành.

Hiểu Luật sẽ liên tục cập nhật sự thay đổi về phụ cấp ưu đãi nhà giáo tại bài viết này đến quý bạn đọc.

Mức phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm 2024 

Căn cứ quy định tại Điều 2 Quyết định 244/2005/QĐ-TTg được hướng dẫn bởi Điểm 2 Mục II Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC thì mức phụ cấp ưu đãi nhà giáo đang được tính theo công thức:

Mức phụ cấp ưu đãi nhà giáo  = Mức lương tối thiểu chung x [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi.

Trong đó, tùy thuộc vào đối tượng nhà giáo sẽ có tỷ lệ phụ cấp ưu đãi nhà giáo khác nhau, gồm các mức sau:

Đối tượng

Mức phụ cấp

Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, các học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh)

25%

Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

30%

Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã; các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa

35%

Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáo dạy môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề

40%

Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng

45%

Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa

50%

Tại Kết luận 83-KL/TW năm 2024 có quy định rằng kể từ ngày 01/7/2024 sẽ tăng mức lương cơ sở lên 30%, cụ thể là từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 73/2024 quy định về mức lương cơ sở từ 01/7/2024 là mức 2,34 triệu đồng/tháng.

Tóm lại, phụ cấp ưu đãi nhà giáo là một phần quan trọng trong chính sách đãi ngộ dành cho giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục, nhằm cải thiện môi trường làm việc, điều kiện công tác và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho giáo viên, giảng viên.

Trên đây là nội dung giải đáp chi tiết về phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm 2024.

Bài viết vẫn chưa giải quyết hết thắc mắc của bạn? Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số  1900.6199 để hỗ trợ, giải đáp

Có thể bạn quan tâm

X