Giải đáp pháp luật trực tuyến
Thứ Ba, 24/05/2022

Diện tích tách thửa đất tại Nam Định là bao nhiêu?

Nam Định hiện cho phép người sử dụng đất có đất tại Nam Định được tách thửa đất ở, đất nông nghiệp khi đảm bảo các điều kiện về diện tích, kích thước...được quy định tại Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định. 

Câu hỏi: Kính chào Luật sư. Tôi có một vài vấn đề mong Luật sư giải đáp về đất đai tại Nam Định như sau:

1. Tôi dự định mua một phần diện tích đất thổ cư (đất ở) tại Nam Định từ một người bạn của mình. Tôi muốn biết diện tích nhỏ nhất để được tách thửa tại Nam Định là bao nhiêu để có thể quyết định cách thức mua bán. Mong Luật sư hỗ trợ.

2. Tôi có một thửa đất nông nghiệp là đất trồng cây hàng năm tại Nam Định, hiện tôi muốn tách một phần diện tích thửa đất này để bán. Vậy Luật sư có thể giải đáp cho tôi, với diện tích bao nhiêu thì tôi có thể thực hiện tách thửa thửa đất nông nghiệp này?

Chào bạn, với những câu hỏi của bạn về việc tách thửa đất tại Nam Định, chúng tôi giải đáp cho bạn như sau:

Diện tích nhỏ nhất để tách thửa đất thổ cư tại Nam Định là bao nhiêu?

Tỉnh Nam Định cho phép người sử dụng đất được tách thửa đất ở và đất nông nghiệp khi thửa đất đảm bảo các điều kiện để được tách thửa theo quy định của pháp luật đất đai, Quyết định 09/2022/QĐ-UBND.

Theo đó, để được tách thì thửa đất ở có yêu cầu tách thửa phải đảm bảo đồng thời điều kiện về diện tích, kích thước tối thiểu được quy định tại Điều 8 Quyết định 09/2022/QĐ-UBND, cụ thể như sau:

Vị trí của thửa đất ở có yêu cầu tách thửa tại Nam Định

Diện tích của các thửa đất sau khi tách thửa tại Nam Định

Kích thước chiều rộng mặt tiền thửa đất sau khi tách

Kích thước chiều sâu thửa đất sau khi tách (so với chỉ giới xây dựng)

Thửa đất thuộc khu vực I

Thửa đất ở yêu cầu tách thửa là bộ phận cấu thành dãy phố, ngõ phố có chiều rộng mặt đường > 2,5 m (vị trí tính chiều rộng là vị trí hẹp nhất từ đường chính đến thửa đất).

≥ 30 m2

≥ 4 m

≥ 5 m

Thửa đất ở yêu cầu tách thửa là bộ phận cấu thành dãy phố, ngõ phố có chiều rộng mặt đường ≤ 2,5 m.

≥ 45 m2

≥ 4 m

≥ 7 m

Thửa đất thuộc khu vực II

≥ 50 m2

≥ 4 m

≥ 7 m

Thửa đất thuộc khu vực III

≥ 80 m2 

≥ 4 m

≥ 7 m

Trong đó, việc phân định các khu vực I, II, III được quy định tại Điều 7 Quyết định 09/2022/QĐ-UBND như sau:

Thửa đất ở có vị trí tại khu vực I

Thửa đất ở có vị trí khu vực II

Thửa đất ở có vị trí ở khu vực III

Thửa đất thuộc các phường của thành phố Nam Định và các thị trấn hiện hữu

Bao gồm:

Một là, thửa đất ở tại các vị trí đất thuộc khu dân cư nằm ven các đường Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ; thửa đất ở tại các vị trí đất thuộc khu dân cư nằm ven các đường trục xã;

Hai là, thửa đất ở tại các vị trí đất thuộc khu dân cư ở các khu vực đặc thù, cụ thể bao gồm:

- Tại thành phố Nam Định: Thửa đất thuộc các xã của thành phố Nam Định;

- Tại huyện Trực Ninh: Thửa đất thuộc các thôn Cự Trữ, Nhự Nương, Phú Ninh, Cổ Chất - xã Phương Định, các thôn An Lãng, Dịch Diệp - xã Trực Chính và thôn Trung Lao - xã Trung Đông;

- Tại huyện Mỹ Lộc: Thửa đất thuộc đoạn đường từ Cầu Kim đến Ủy ban nhân dân xã cũ, đoạn từ đường 63B vào giáp đường trục xóm 8, xóm 9, đoạn từ Ủy ban nhân dân xã cũ đến Phú Mỹ, đoạn từ Cầu Tây đến Cầu Nội, khu vực 1 (làng Sắc) - xã Mỹ Thắng;

- Tại huyện Ý Yên: Thửa đất thuộc xã Yên Ninh, thôn Cát Đằng - xã Yên Tiến, thôn Vĩnh Trị - xã Yên Trị, thôn Tiến Thắng (làng Nấp), thôn Khang Giang, thôn Nam Đồng - xã Yên Đồng; Thị tứ Tân Thịnh - xã Yên Thắng;

- Tại huyện Xuân Trường: Thửa đất thuộc xã Xuân Trung, xã Xuân Tiến, xã Xuân Bắc, làng Hành Thiện - xã Xuân Hồng, khu vực các xóm: 9, 10A, 10B, 12A, 12B, 13, 14 - xã Xuân Kiên, khu vực xóm Bắc - xã Xuân Phương, làng Xuân Dục - xã Xuân Ninh;

- Tại huyện Giao Thủy: Thửa đất thuộc xã Giao Tiến, xã Giao Yến, thị Tứ - xã Giao Xuân, xóm Thanh Tân, xóm Thanh Nhân - xã Giao Thanh, xóm Mỹ Bình, xóm Thành Thắng, xóm Lạc Thuần - xã Giao Châu;

- Tại huyện Hải Hậu: Thửa đất ở mặt đường trục xã Hải Minh thuộc các đoạn từ ngã tư trường tiểu học đến nhà thờ Nam Hoa xóm 31, đoạn từ cầu ông Kha xóm 10 Tân Tiến đến cầu ông Châu xóm 30, từ cầu Đá UBND xã đến nhà ông Miện xóm 33.

Thửa đất ở các vị trí còn lại

Như vậy, tùy thuộc vị trí của thửa đất ở mà diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất có sự khác biệt. Do chúng tôi chưa nhận được thông tin cụ thể về vị trí thửa đất ở của bên dự định bán đất cho bạn tại Nam Định nên chưa thể giải đáp chi tiết cho bạn về diện tích nhỏ nhất được phép tách thửa là bao nhiêu. Căn cứ những quy định, phân tích và giải đáp của chúng tôi ở trên, bạn đối chiếu với trường hợp của mình để có đáp án phù hợp.

quy dinh tach thua tinh Nam Dinh


Diện tích bao nhiêu được tách thửa đất trồng cây hàng năm tại Nam Định?

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cho phép người sử dụng đất có đất tại Nam Định được phép tách thửa đất nông nghiệp, trong đó có đất trồng cây hàng năm. Tuy nhiên, không phải mọi thửa đất trồng cây hàng năm tại Nam Định đều có thể tách thửa mà chỉ có thửa đất trồng cây hàng năm đảm bảo các điều kiện theo Quyết định 09/2022/QĐ-UBND mới có thể được phép tách thửa.

Cụ thể, Điều 9 Quyết định 09/2022/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định như sau:

Vị trí thửa đất nông nghiệp tại Nam Định có yêu cầu tách thửa

Diện tích tối thiểu của các thửa đất nông nghiệp sau khi tách thửa

Thửa đất nông nghiệp yêu cầu tách thửa có vị trí trong khu dân cư hiện hữu

Tách thửa đất nông nghiệp trong khu dân cư hiện hữu được thực hiện cùng với chuyển mục đích sang đất ở

Đảm bảo diện tích mỗi thửa sau khi tách lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu tách thửa đất ở theo quy định tại Điều 8 Quyết định 09/2022/QĐ-UBND

Thửa đất yêu cầu tách thửa là thửa đất có vườn, ao gắn liền với đất ở và thửa đất nông nghiệp (vườn, ao) là thửa đất độc lập trong khu dân cư hiện hữu, kết quả của việc tách thửa là hình thành một hay nhiều thửa đất nông nghiệp (vườn, ao) mới

Diện tích mỗi thửa đất nông nghiệp sau tách thửa phải bằng hoặc lớn hơn hai lần diện tích tối thiểu tách thửa đất ở theo quy định tại Điều 8 Quyết định 09/2022/QĐ-UBND

Thửa đất nông nghiệp yêu cầu tách thửa có vị trí ngoài khu dân cư (đất nông nghiệp ngoài đồng)

Thửa đất nông nghiệp yêu cầu tách thửa thuộc khu vực quy hoạch để sản xuất nông nghiệp

500 m2

Thửa đất nông nghiệp yêu cầu tách thửa tại khu vực không phù hợp quy hoạch để sản xuất nông nghiệp và thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố

Không được phép tách thửa

Trong đó, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở được quy định tại Điều 8 Quyết định 09/2022/QĐ-UBND như sau:

Điều 8. Diện tích, kích thước chiều rộng, chiều sâu tối thiểu của thửa đất ở sau khi tách thửa

STT

Khu vực

Diện tích tối thiểu (m2)

Chiều rộng mặt tiền tối thiểu (m)

Chiều sâu tối thiểu so với chỉ giới xây dựng (m)

I

Khu vực I

 

 

 

1

Thửa đất là bộ phận cấu thành dãy phố, ngõ phố có chiều rộng mặt đường > 2,5 m (vị trí tính chiều rộng là vị trí hẹp nhất từ đường chính đến thửa đất).

30

4,0

5,0

2

Thửa đất là bộ phận cấu thành dãy phố, ngõ phố có chiều rộng mặt đường ≤ 2,5 m.

45

4,0

7,0

II

Khu vực II

50

4,0

7,0

III

Khu vực III

80

4,0

7,0

Như vậy, có thể thấy, điều kiện về diện tích để được tách thửa đất nông nghiệp (trong đó có đất trồng cây hàng năm) tại Nam Định phụ thuộc vào vị trí của thửa đất nông nghiệp đó (trong hay ngoài khu dân cư hiện hữu, phù hợp hay không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất). Bạn dựa trên những giải đáp của chúng tôi ở trên, đối chiếu với trường hợp của mình để có phương án tách thửa mua bán phù hợp.

Lưu ý: Việc tách thửa mua bán đất nông nghiệp phải được tiến hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật đất đai.

Xem thêm: Thủ tục tách thửa để bán thế nào?

Trên đây là giải đáp thắc mắc về quy định tách thửa tỉnh Nam Định, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

>> Tách thửa tại Quảng Ninh như thế nào?

>> Năm 2022 có được tách thửa đất nông nghiệp không?

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm