hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 06/02/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Quy hoạch xây dựng chi tiết là gì? Tỷ lệ bản đồ là bao nhiêu?

Quy hoạch xây dựng chi tiết được hiểu như thế nào? Quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 được quy định ra sao? Văn bản nào đang điều chỉnh? HieuLuat cùng giải đáp trong bài viết sau đây.

 

Câu hỏi: Xin chào HieuLuat, quy hoạch xây dựng chi tiết được hiểu là gì?

Quy định ở những văn bản nào?

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 là gì?

Cảm ơn đã hỗ trợ.

Chào bạn, xoay quanh vấn đề về cách hiểu quy hoạch xây dựng chi tiết, văn bản quy định cụ thể về quy hoạch, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Quy hoạch xây dựng chi tiết là gì? Tỷ lệ bản đồ là bao nhiêu?

Trước hết, quy hoạch xây dựng theo quy định tại khoản 30 Điều 3 Luật Xây dựng 2014 là việc tổ chức/sắp xếp của không gian đô thị, nông thôn và khu chức năng, tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm thực hiện mục đích:

 • Tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân tại các vùng lãnh thổ;

 • Đảm bảo kết hợp giữa lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng một cách hài hòa, thống nhất;

 • Đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;

Luật Xây dựng cũng quy định, quy hoạch xây dựng được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch (gồm sơ đồ, bản vẽ, mô hình và thuyết minh của đồ án).

Quy hoạch xây dựng chi tiết là tên thường gọi của quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật xây dựng.

Hiện nay, pháp luật về xây dựng, về quy hoạch không định nghĩa quy hoạch chi tiết xây dựng là gì nhưng quy định về các yêu cầu cụ thể/nội dung buộc phải có trong quy hoạch chi tiết xây dựng.

Theo đó, có thể hiểu đơn giản, quy hoạch chi tiết xây dựng là sự thể hiện chi tiết theo từng mức độ của các thông số, chỉ tiêu có trong đồ án quy hoạch.

Luật Xây dựng cũng quy định quy hoạch xây dựng khi chức năng, quy hoạch xây dựng nông thôn đều phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng.

Đây là quy hoạch phải được lập sau khi quy hoạch chung xây dựng được lập, phê duyệt.

Quy hoạch chi tiết xây dựng được lập theo từng khu/đơn vị hành chính, là căn cứ/làm cơ sở để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và để lập dự án đầu tư xây dựng.

Một số tỷ lệ của bản vẽ đồ án quy hoạch đang được sử dụng hiện nay từ quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch chi tiết theo Luật Quy hoạch đô thị 2009, Nghị định 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch 2017 như:

 • Bản vẽ của đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500: Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, các công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp/khu chế xuất/khu công nghệ cao, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng…;

 • Bản vẽ của đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/5000: Đồ án quy hoạch phân khu;

 • Bản vẽ của đồ án quy hoạch tỷ lệ 5000 hoặc 1/10.000: Đồ án quy hoạch chung thị trấn;

 • Bản vẽ của đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000: Đồ án quy hoạch chung đô thị mới;

 • Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quốc gia tỷ lệ 1/100.000 - 1/1.000.000;

 • Bản đồ quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất tỷ lệ 1/100.000 - 1/1.000.000;

 • ….;

Quy hoạch xây dựng chi tiết theo quy định 2023Quy hoạch xây dựng chi tiết theo quy định 2023

Trong đó, nội dung có trong quy hoạch chi tiết xây dựng thường bao gồm:

 • Xác định chỉ tiêu về dân số;

 • Xác định chỉ tiêu về sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội;

 • Yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cho toàn bộ khu vực quy hoạch;

 • Việc bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật;

 • Yêu cầu kiến trúc công trình đối với từng lô đất;

 • Vị trí, diện tích xây dựng của các công trình;

 • Trụ sở làm việc của từng cơ quan hành chính xã, công trình giáo dục, y tế,..;

 • Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng phục vụ sản xuất;

 • …;

Kết luận: Quy hoạch xây dựng chi tiết (thuật ngữ pháp lý là quy hoạch chi tiết xây dựng) là quy hoạch thể hiện mức độ chi tiết của các yếu tố có tại quy hoạch xây dựng trong đồ án quy hoạch xây dựng.

Các tỷ lệ thể hiện trên bản vẽ quy hoạch chi tiết xây dựng thường có thể là 1/5000, 1/2000, 1/5000… tùy từng loại quy hoạch.

 

Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 được hiểu thế nào?

Từ các phân tích, căn cứ ở phần trên, suy ra, quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được hiểu là quy hoạch chi tiết xây dựng của từng vùng, từng khu mà tỷ lệ bản vẽ quy hoạch là 1/500.

Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 là quy hoạch cụ thể hóa nội dung của quy hoạch phân khu và quy hoạch chung.

Tỷ lệ 1/500 có thể được thể hiện trong bản vẽ của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, đồ án quy hoạch quy hoạch chi tiết từng khu chức năng, đồ án quy hoạch của các dự án trong khu công nghiệp, khu chế xuất…

Các nội dung có trong bản vẽ của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 gồm: 

 • Vị trí của các công trình trên đất (áp dụng đến từng ranh giới lô đất);

 • Xác định các chỉ tiêu về dân số, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội;

 • Yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cho toàn khu vực quy hoạch;

 • …;

Kết luận: Quy hoạch xây dựng chi tiết/quy hoạch chi tiết xây dựng là quy hoạch thể hiện cụ thể các yếu tố/nội dung/chỉ tiêu có trong quy hoạch chung, quy hoạch vùng.

Quy hoạch chi tiết xây dựng thường được thể hiện qua bản vẽ quy hoạch có tỷ lệ 1/500, 1/2000,... tùy từng loại quy hoạch cụ thể.

Quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 theo pháp luật hiện hànhQuy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 theo pháp luật hiện hành 


Quy hoạch xây dựng chi tiết được quy định ở văn bản nào?

Chào bạn, các văn bản pháp luật hiện nay quy định về quy hoạch xây dựng nói riêng, quy hoạch nói chung bao gồm:

Như vậy, quy hoạch xây dựng chi tiết hiện hành được pháp luật quy định tại các văn bản như Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị,...

Trên đây giải đáp về quy hoạch xây dựng chi tiết, nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Nguyễn Văn Việt

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://luatdongduong.com.vn/

Có thể bạn quan tâm

X