hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 23/05/2024
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Thẩm tra lý lịch người xin vào đảng thực hiện như thế nào?

Quá trình thẩm tra lý lịch người xin vào đảng đòi hỏi sự cẩn trọng vì quá trình này mang tính quyết định. Vậy thẩm tra lý lịch người xin vào đảng thế nào?

Mục lục bài viết
  • Thẩm tra lý lịch người xin vào đảng thực hiện như thế nào?
  • Ai là người đi xác minh lý lịch Đảng?
  • Hướng dẫn thẩm tra lý lịch đảng viên mới nhất
  • Lý lịch của người vào Đảng được quy định như thế nào?
Câu hỏi: Trong quá trình tìm hiểu về việc gia nhập Đảng và trở thành Đảng viên, tôi đã bắt đầu quan tâm đến quy trình thẩm tra lý lịch và những yếu tố quyết định liệu mình có đủ điều kiện để trở thành một đảng viên hay không. Luật sư vui lòng giải đáp cho tôi thẩm tra lý lịch người xin vào đảng thực hiện như thế nào? Ai sẽ xác minh lý lịch Đảng? Xin cảm ơn.

Thẩm tra lý lịch người xin vào đảng thực hiện như thế nào?

Theo Khoản 3.4 Điều 3 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 về thi hành Điều lệ Đảng, việc thẩm tra lý lịch người xin vào đảng thực hiện như sau:

Thẩm tra lý lịch người xin vào đảng thực hiện như thế nào?

Thẩm tra lý lịch người xin vào đảng thực hiện như thế nào?

1. Các đối tượng cần được thẩm tra lý lịch bao gồm:

- Người đăng ký gia nhập Đảng.

- Người thân bao gồm cha, mẹ, vợ (chồng), người đỡ đầu, và con cái của người đăng ký gia nhập Đảng, miễn là họ có đủ năng lực hành vi dân sự (được gọi là "người thân").

2. Nội dung của quá trình thẩm tra và xác minh bao gồm:

- Đối với người đăng ký gia nhập Đảng: làm rõ về lịch sử chính trị và chính trị hiện tại, việc tuân thủ đường lối, chủ trương, và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như về phẩm chất chính trị, đạo đức, và lối sống.

- Đối với người thân: làm rõ về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay, cũng như việc tuân thủ đường lối, chủ trương, và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Phương pháp thẩm tra và xác minh được thực hiện như sau:

- Nếu người đăng ký gia nhập Đảng hoặc người thân đã là đảng viên và lý lịch của họ đã được khai đầy đủ, rõ ràng, và trung thực theo quy định, thì không cần thực hiện thêm quá trình thẩm tra và xác minh.

- Nếu vợ (hoặc chồng) của người đăng ký gia nhập Đảng cũng là đảng viên hoặc nếu người thân khác cũng là đảng viên và lý lịch của họ đã được khai đầy đủ, rõ ràng, và trung thực theo quy định, thì không cần thực hiện thêm quá trình thẩm tra và xác minh đối với phía vợ (hoặc chồng).

- Nếu có bất kỳ nội dung nào chưa rõ trong lý lịch, thì cần thực hiện quá trình thẩm tra và xác minh; khi cấp ủy cơ sở đã xác nhận, nếu vẫn còn nội dung chưa rõ, thì cần chuyển đến cấp ủy cấp trên trực tiếp để thực hiện quá trình thẩm tra và xác minh.

4. Trách nhiệm của các chi bộ, cấp ủy và đảng viên:

- Chi bộ/Cấp ủy cơ sở nơi có người vào đảng phải thực hiện kiểm tra, đóng dấu vào lý lịch, gửi công văn đề nghị thẩm tra và xác nhận lý lịch, cũng như tổng hợp kết quả thẩm tra và xác nhận lý lịch.

- Các cấp ủy khác phải hướng dẫn và đảm bảo việc xác nhận lý lịch được thực hiện đúng quy trình và kịp thời.

- Kinh phí liên quan đến quá trình thẩm tra và xác minh lý lịch được thanh toán theo quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.

Ai là người đi xác minh lý lịch Đảng?

Căn cứ theo điểm d Khoản 3.4 Điều 3 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021, người có trách nhiệm đi xác minh lý lịch Đảng chính là đảng viên được giao nhiệm vụ xác minh, thẩm tra lý lịch Đảng.

Ai là người đi xác minh lý lịch Đảng?

Ai là người đi xác minh lý lịch Đảng?

Theo đó, các đảng viên này thường được ủy quyền và giao nhiệm vụ bởi chi bộ, cấp ủy cơ sở, nhằm đảm bảo rằng quá trình thẩm tra và xác minh lý lịch được thực hiện một cách kỹ lưỡng và đáng tin cậy. Điều này có thể bao gồm cả việc kiểm tra thông tin, đối chiếu với các nguồn tài liệu, và tiến hành cuộc phỏng vấn hoặc gặp gỡ trực tiếp với người được thẩm tra.

Hướng dẫn thẩm tra lý lịch đảng viên mới nhất

Căn cứ theo các quy định trên, việc thẩm tra lý lịch đảng viên tóm gọn lại có thể được thực hiện như sau:

Thứ nhất, nội dung thẩm tra:

1. Về bản thân người xin vào Đảng:

- Họ và tên, năm sinh, quê quán, dân tộc, giới tính, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi làm việc, nơi cư trú;

- Lý lịch gia đình, bao gồm cha mẹ, vợ/chồng, con cái, anh chị em ruột;

- Quá trình học tập, rèn luyện, công tác, lao động;

- Ý thức chấp hành pháp luật, quy định của Đảng, đoàn thể;

- Phẩm chất đạo đức, lối sống;

- Ý thức trách nhiệm với cộng đồng;

- Năng lực, trình độ chuyên môn;

- Khả năng đóng góp cho Đảng, cho sự nghiệp cách mạng.

2. Về những người có liên quan đến người xin vào Đảng:

- Cha mẹ đẻ, anh chị em ruột, con đẻ;

- Vợ/chồng (nếu có);

- Những người có ảnh hưởng đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của người xin vào Đảng.

Thứ hai, về phương pháp thẩm tra:

- Đối chiếu với hồ sơ lý lịch do người xin vào Đảng khai: xác minh tính chính xác, trung thực của các thông tin khai trong lý lịch; bổ sung, hoàn chỉnh những thông tin còn thiếu sót.

- Thu thập thông tin từ các nguồn khác: Cấp ủy, tổ chức đảng nơi người xin vào Đảng sinh sống, học tập, làm việc; cơ quan công an, tư pháp;...

- Thực hiện các biện pháp thẩm tra khác: Phỏng vấn trực tiếp người xin vào Đảng; phỏng vấn những người có liên quan; điều tra, xác minh các thông tin quan trọng.

Thứ ba, về kết luận thẩm tra:

- Cấp ủy cơ sở nơi người xin vào Đảng cư trú chịu trách nhiệm kết luận về lý lịch của người xin vào Đảng;

- Kết luận phải đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực;

- Có cơ sở rõ ràng, thuyết phục.

Lý lịch của người vào Đảng được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Tiểu mục 3.3 Mục 3 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021, việc khai lý lịch Đảng viên tuân thủ những nguyên tắc sau:

  • Người vào Đảng có trách nhiệm khai lý lịch một cách đầy đủ, rõ ràng và trung thực theo đúng quy định. Nội dung khai phải đảm bảo chính xác và trung thực, nếu có vấn đề nào không rõ hoặc không nhớ chính xác thì cần báo cáo ngay với chi bộ.

  • Cấp ủy cơ sở có trách nhiệm thẩm tra và kết luận nội dung lý lịch trước khi ghi nhận, ký tên và đóng dấu xác nhận.

Quy định về khai lý lịch Đảng viên nhằm đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong việc xét duyệt kết nạp Đảng. Việc thực hiện đúng quy định này góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trên đây là thông tin gửi đến bạn đọc về nội dung thẩm tra lý lịch người xin vào đảng.

Nếu cần giải đáp về các quy định của pháp luật, hãy gọi ngay các chuyên viên pháp lý theo số  1900.6199 để được hỗ trợ

Nguyễn Đức Hùng

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Đức Hùng

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

X