Giải đáp pháp luật trực tuyến
Thứ Bảy, 28/05/2022

Theo quy định tách thửa tỉnh Bắc Ninh cần đáp ứng điều kiện gì?

Ngày 26/8/2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/9/2021 đã quy định chi tiết điều kiện, diện tích tối thiểu được tách thửa. Bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ  đề cập đến các quy định về điều kiện tách, diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Bắc Ninh.

Câu hỏi: Tôi là Nguyễn Đình Anh hiện tôi có một thửa đất phi nông nghiệp (không phải đất ở) tại tỉnh Bắc Ninh. Nay tôi muốn tách một phần đất thì tối thiểu bao nhiêu m2 sẽ được phép tách thửa. Mong nhận được giải đáp. Tôi xin cảm ơn./.

1. Tách thửa đất tại tỉnh Bắc Ninh cần điều kiện gì?

Trước hết việc tách thửa đất cần đáp ứng các điều kiện quy định Điều 188 Luật Đất đai 2013, cụ thể:

- Đã được cấp sổ đỏ

- Đất không thuộc trường hợp có tranh chấp và đang trong thời gian sử dụng đất.

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án

Ngoài ra, căn cứ tại Điều 5 của Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện chung để được tách thửa đất tại tỉnh Bắc Ninh là:

- Thửa đất chỉ được tách thửa khi người sử dụng đất đã thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất và được cấp sổ đỏ, trừ trường hợp thửa đất có quyết định của cơ quan có thẩm quyền thu hồi một phần diện tích để thực hiện theo quy hoạch.

- Trường hợp có nhu cầu tách thửa để hợp thửa đối với thửa đất liền kề mà thửa đất mới được hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa có diện tích và kích thước tối thiểu đảm bảo theo quy định tại Quyết định 15/2021/QĐ-UBND thì được phép tách thửa.

- Thửa đất được hình thành sau khi thực hiện việc tách thửa phải có lối đi vào thửa đất theo quy định.

Ngoài ra, thửa đất đề nghị tách thửa không thuộc một trong các trường hợp không được tách thửa là:

- Thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai về việc thu hồi đất.

- Thửa đất đang thuộc quy hoạch chi tiết và đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Thửa đất không đủ các điều kiện cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật về đất đai.

Như vậy, nếu bạn đang có nhu cầu tách thửa thì thửa đất của bạn cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà chúng tôi đã phân tích ở trên.

quy dinh tach thua tinh bac ninh

2. Diện tích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được phép tách thửa tại tỉnh Bắc Ninh là bao nhiêu?

Thứ nhất, đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được nhà nước cho thuê đất hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất để làm cơ sở kinh doanh sản xuất khi tách thửa, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đất là diện tích theo dự án sản xuất kinh doanh và theo quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch chi tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ hai, đối với trường hợp các tổ chức kinh tế sử dụng đất được Nhà nước được giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê làm cơ sở kinh doanh sản xuất khi tách thửa do thu hẹp sản xuất, chia, tách, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, góp vốn bằng tài sản gắn liền với một phần diện tích thửa đất thì diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là diện tích theo dự án kinh doanh, sản xuất và theo quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết thì diện tích tối thiểu sau khi tách thửa không nhỏ hơn 3.000 m2.

Thứ ba, đối với các tổ chức khác, tổ chức hành chính sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân khi tách thửa, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là diện tích được xác định theo dự án đầu tư xây dựng công trình và theo quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

quy dinh tach thua tinh bac ninh

3. Thủ tục thực hiện việc tách thửa đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

- Đơn đề nghị tách thửa (mẫu 11/ĐK kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT);

- Sổ đỏ;

- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/căn cước công dân và sổ hộ khẩu.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ xin tách thửa cho cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận. Theo Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận là Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.

Bước 3: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị tách thửa đất

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất và tiến hành thực hiện các công việc:

- Thực hiện các thủ tục và tiến hành đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

- Thực hiện việc lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách;

- Cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai chỉnh lý hồ sơ thửa đất ;

Bước 4: Trả kết quả

Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

Thời gian trả kết quả là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Nếu hồ sơ không hợp lệ và bị sai sót, thì cơ quan tiếp nhận phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do và yêu cầu bạn bổ sung hoặc trả hồ sơ.

Bài viết đã cung cấp đến bạn những thông tin cần thiết về quy định tách thửa tỉnh Bắc Ninh. Để tìm hiểu những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ trực tiếp đến tổng đài  19006199 để được tư vấn kịp thời. 

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm