hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 13/02/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Được tái định cư khi thu hồi đất vườn không?

Thu hồi đất vườn có được tái định cư không theo quy định hiện hành? Việc thu hồi đất vườn được thực hiện trong những trường hợp nào? Cùng giải đáp trong bài viết sau.

 

Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi muốn hỏi việc thu hồi đất vườn có được tái định cư không?

Trường hợp nào thì gia đình tôi bị thu hồi đất vườn? Nếu mới chỉ có quy hoạch sử dụng đất thì đã được thu hồi chưa?

Chào bạn, với vướng mắc liên quan đến vấn đề thu hồi đất vườn có được tái định cư không của bạn, chúng tôi giải đáp chi tiết như sau:

Đất vườn có bị thu hồi nếu thuộc quy hoạch sử dụng đất không?

Từ Luật Đất đai 2013, việc thu hồi đất nói chung, thu hồi đất vườn nói riêng được thực hiện khi có một trong những căn cứ sau đây:

 • Thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích an ninh, quốc phòng hoặc để phát triển kinh tế vì lợi ích quốc gia, công cộng;

 • Thu hồi đất do có vi phạm pháp luật về đất đai;

 • Thu hồi đất theo Quyết định/bản án của Tòa án nhân dân có thẩm quyền;

 • Thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất hoặc trong trường hợp có nguy cơ đe dọa tính mạng con người;

 • Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật (ví dụ như hết thời hạn sử dụng đất, cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế…);

Từ Điều 49 Luật Đất đai 2013, sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch 2018 suy ra:

 • Nếu mới chỉ có quy hoạch sử dụng đất mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì chưa bị thu hồi;

 • Nếu có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nhưng không thực hiện thu hồi theo kế hoạch thì cũng không bị thu hồi;

 • Có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nhưng không thuộc diện tích bị thu hồi thì cũng không bị thu hồi đất;

Kết luận: Pháp luật đất đai hiện hành quy định về các trường hợp đất vườn bị thu hồi như chúng tôi đã liệt kê ở trên.

Trường hợp đất vườn thuộc quy hoạch sử dụng đất thì vẫn có thể không bị thu hồi nếu không thuộc diện tích bị thu hồi, hoặc chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện hoặc cơ quan có thẩm quyền không thực hiện thu hồi đất.

Trong trường hợp bị thu hồi, việc đền bù, bồi thường được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Với câu hỏi thu hồi đất vườn có được tái định cư không, chúng tôi giải đáp chi tiết tại phần dưới đây.

Thu hồi đất vườn có được tái định cư nếu thỏa mãn điều kiện luật địnhThu hồi đất vườn có được tái định cư nếu thỏa mãn điều kiện luật định


Năm 2023, thu hồi đất vườn có được tái định không?

Căn cứ Điều 79 Luật Đất đai, Điều 6, Điều 22 Nghị định 47/2014/NĐ-CP, điều kiện để người có đất bị thu hồi được nhận hỗ trợ tái định cư bao gồm:

 • Bị thu hồi đất ở hoặc nhà ở gắn liền với đất ở;

 • Thửa đất, nhà ở đã được cấp giấy chứng nhận/hoặc đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận;

 • Đã bị thu hồi toàn bộ diện tích đất ở hoặc phần diện tích còn lại không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất bị thu hồi;

 • Ngoài phần diện tích đất ở bị thu hồi, hộ gia đình, cá nhân không còn chỗ ở nào khác trong địa bàn cấp xã nơi có đất;

Theo đó, việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư được thực hiện bằng việc giao đất ở tái định cư hoặc nhà ở tái định cư.

Nếu người được nhận hỗ trợ tái định cư từ chối nhận suất đất ở tái định cư hoặc nhà ở tái định cư thì có thể đề nghị nhận bằng tiền.

Từ điều kiện trên, suy ra, việc hỗ trợ tái định cư bằng suất đất ở/nhà ở tái định cư chỉ được thực hiện đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở/hoặc nhà ở gắn liền với đất ở của hộ gia đình, cá nhân.

Cũng có nghĩa rằng, nhà bạn được nhận hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất vườn nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Đất vườn gắn liền với thửa đất có nhà ở;

 • Bị thu hồi đất vườn cùng toàn bộ phần diện tích đất ở hoặc nhà ở gắn liền với đất ở mà tổng diện tích đất vườn và đất ở còn lại sau khi thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất;

 • Ngoài diện tích đất bị thu hồi, gia đình bạn không còn chỗ ở nào khác trong phạm vi cấp xã nơi có đất bị thu hồi;

 • Hoặc thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và không còn chỗ ở nào khác trong phạm vi cấp xã nơi có đất bị thu hồi thì được Nhà nước bán/cho thuê/cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo khoản 4 Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP;

Điều này cũng có nghĩa rằng, nếu chỉ bị thu hồi đất vườn trong thửa đất có cả đất vườn và đất ở/hoặc thửa đất là đất vườn thì gia đình không thể được nhận hỗ trợ tái định cư.

Từ những phân tích trên, suy ra, thu hồi đất vườn có được tái định cư nếu như thỏa mãn đồng thời các điều kiện như:
 • Đất vườn bị thu hồi gắn liền với đất ở;

 • Đất ở cũng bị thu hồi toàn bộ hoặc một phần mà phần diện tích còn lại không đủ điều kiện để ở;

 • Và không còn nhà để ở trong phạm vi cấp xã nơi có đất bị thu hồi…;

Do chưa nhận được hồ sơ thực tế nên chúng tôi chưa thể kết luận chi tiết nhất cho trường hợp của bạn.

Dựa trên giải đáp ở trên, bạn đối chiếu với thông tin của gia đình mình để có đáp án phù hợp.

Trên đây giải đáp về thu hồi đất vườn có được tái định cư? Nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Nguyễn Văn Việt

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://luatdongduong.com.vn/

Có thể bạn quan tâm

X