hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Bảy, 10/09/2022
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử mới nhất thế nào?

Chính phủ đã ban hành Nghị định 59/2022 quy định về định danh và xác thực điện tử. Trong đó quy định rõ thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử với các đối tượng.

Mục lục bài viết
  • 1. Thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử cho công dân Việt Nam
  • 1.1. Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 qua ứng dụng VNeID
  • 1.2. Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2
  • 2. Thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài
  • 2.1. Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1
Câu hỏi: Tôi được biết đã có Nghị định hướng dẫn thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử cho cá nhân, tổ chức tại Việt Nam và cả người nước ngoài ở Việt Nam, cụ thể thế nào, xin thông tin giúp tôi!

Chào bạn, Nghị định 59/2022 được ban hành ngày 05/9 đã quy định rõ thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử với các đối tượng. Cụ thể như sau:
 

1. Thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử cho công dân Việt Nam

Theo Điều 7, danh tính điện tử công dân Việt Nam Danh tính điện tử công dân Việt Nam gồm thông tin cá nhân và thông tin sinh trắc học. Cụ thể:

- Thông tin cá nhân, gồm:

+ Số định danh cá nhân

+ Họ, chữ đệm và tên

+ Ngày, tháng, năm sinh

+ Giới tính. 

- Thông tin sinh trắc học: 

+ Ảnh chân dung

+ Vân tay.

Về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử của đối tượng này được quy định tại Điều 14 của Nghị định 59 như sau:

1.1. Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 qua ứng dụng VNeID

(Đối với công dân đã có thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử) 

Yêu cầu công dân cần có thiết bị di động có thể tải và cài đặt ứng dụng VNeID. 

Sau đó sử dụng ứng dụng VNeID để nhập thông tin về số định danh cá nhân và số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử, đồng thời cung cấp các thông tin theo hướng dẫn trên ứng dụng VNeID.

Kế đó, bằng thiết bị di động thu nhận ảnh chân dung và gửi yêu cầu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử tới cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử qua ứng dụng VNeID. 

Bước tiêp theo, cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử. 

1.2. Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2

- Đối với công dân đã được cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử

Công dân đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ CCCD để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử.

Lúc này, cần xuất trình thẻ CCCD gắn chíp điện tử, đồng thời cung cấp thông tin số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử. 

Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin công dân cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử, chụp ảnh chân dung, thu nhận vân tay của công dân đến làm thủ tục để xác thực với Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và khẳng định sự đồng ý đăng ký tạo lập tài khoản định danh điện tử. 

Cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử. 

Cơ quan Công an tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cùng với cấp thẻ Căn cước công dân với trường hợp công dân chưa được cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử. 

thu tuc dang ky tai khoan dinh danh dien tu

2. Thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài

Điều 8 Nghị định 59 có quy định về danh tính điện tử người nước ngoài, gồm:

- Thông tin cá nhân:

+ Số định danh của người nước ngoài

+ Họ, chữ đệm và tên

+ Ngày, tháng, năm sinh

+ Giới tính

+ Quốc tịch

+ Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, loại giấy tờ và nơi cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. 

- Thông tin sinh trắc học:

+  Ảnh chân dung

+ Vân tay.

Về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài được hướng dẫn tại Điều 15 Nghị định này.

2.1. Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1

Các bước thực hiện tương tự với việc đăng ký tài khoản định danh điện tử cho công dân Việt Nam, người nước ngoài sử dụng thiết bị di động tải, cài đặt ứng dụng VNeID. 

Sau đó, sử dụng ứng dụng VNeID để nhập thông tin về số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại (nếu có) và cung cấp các thông tin theo hướng dẫn trên ứng dụng VNeID.

Đồng thời, bằng thiế bị di động thu nhận ảnh chân dung và gửi yêu cầu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử tới cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử qua ứng dụng VNeID. 

Tiếp theo, cơ quan quản lý định danh điện tử sẽ thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử. 

2.2. Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 

- Người nước ngoài  muốn đăng ký tài cần đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an hoặc Công an cấp tỉnh để làm thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử.

Khi đến cần xuất trình Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, cung cấp thông tin địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại (nếu có) và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử. 

- Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin được cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử. Đồng thời chụp ảnh chân dung, thu nhận vân tay của người nước ngoài để xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh và khẳng định sự đồng ý đăng ký tạo lập tài khoản định danh điện tử. 

- Tiếp đó, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh gửi yêu cầu cấp tài khoản định danh điện tử tới cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử. 

- Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử sẽ thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử. 

3. Thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử cho tổ chức

Điều 9 Nghị định 59/2022 quy định danh tính điện tử tổ chức, gồm:

- Mã định danh điện tử của tổ chức

- Tên tổ chức gồm tên tiếng Việt, tên viết tắt (nếu có) và tên tiếng nước ngoài (nếu có)

- Ngày, tháng, năm thành lập

- Địa chỉ trụ sở chính.

- Số định danh cá nhân/số định danh của người nước ngoài; họ, chữ đệm và tên người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu của tổ chức.

thu tuc dang ky tai khoan dinh danh dien tu

Điều 16 Nghị định này cũng đã quy định trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với tổ chức như sau:

- Người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu của tổ chức (đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2) đăng nhập ứng dụng VNeID để đăng ký tài khoản định danh điện tử cho tổ chức.

Cung cấp các thông tin theo hướng dẫn trên ứng dụng VNeID, đồng thời gửi yêu cầu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử tới cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử qua ứng dụng VNeID. 

- Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử sẽ tiến hành xác thực thông tin về tổ chức trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

Nếu tổ chức chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác thì thực hiện xác minh thông tin tổ chức và thông báo kết quả đăng ký tài khoản định danh điện tử cho người đến làm thủ tục của tổ chức qua ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử. 

Kích hoạt tài khoản định danh điện tử 

Được quy định tại Điều 18, theo đó chủ thể danh tính điện tử thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả cấp tài khoản định danh điện tử.

Sau 07 ngày, nếu tài khoản định danh điện tử không được kích hoạt, chủ thể danh tính điện tử liên hệ với cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử thông qua tổng đài tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về định danh và xác thực điện tử để thực hiện việc kích hoạt tài khoản. 


Trên đây là hướng dẫn thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

>> Tài khoản định danh điện tử có thể thay thế những loại giấy tờ nào?

Có thể bạn quan tâm