hieuluat
Chia sẻ email

Thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất chuẩn 2023 như thế nào?

Thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất được thực hiện như thế nào? Nếu thanh toán trước hạn thì người sử dụng đất còn được giảm trừ 2% cho mỗi năm không? 

 

Câu hỏi: Chào Luật sư, xin hỏi thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành được thực hiện như thế nào?

Nếu chúng tôi thanh toán trước thời hạn 5 năm thì có được giảm trừ 2% tương ứng với mỗi năm thanh toán trước hạn không Luật sư?

Chào bạn, thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo quy định tại Nghị định 79/2019/NĐ-CP về sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

Theo đó, việc xóa nợ, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo Nghị đinh này, cụ thể như sau:

Thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất 2023 thế nào?

Căn cứ khoản 5 Điều 1 Nghị định 79/2019/NĐ-CP, thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất/thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ của hộ gia đình, cá nhân được tiến hành qua các bước gồm:

 • Xác định lại số tiền sử dụng đất phải nộp và nộp tiền sử dụng đất còn thiếu (nếu việc thanh toán tiền sử dụng đất là quá 5 năm kể từ thời điểm có Quyết định giao đất tái định cư);

 • Nộp hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền sử dụng đất;

 • Văn phòng đăng ký đất đai giải quyết yêu cầu xóa nợ tiền sử dụng đất;

 • Trả kết quả cho người yêu cầu xóa nợ;

Công việc cụ thể của từng cơ quan, cá nhân, tổ chức trong từng bước được thực hiện như sau:

Bước 1: Xác định lại số tiền sử dụng đất phải nộp và nộp tiền sử dụng đất còn thiếu

 • Đây là bước được thực hiện khi hộ gia đình, cá nhân không thanh toán hết số tiền sử dụng đất được ghi nợ trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày có Quyết định giao đất tái định cư;

 • Nếu hộ gia đình, cá nhân đã thanh toán hết số tiền nợ trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày có Quyết định giao đất thì trực tiếp thực hiện từ bước 2;

 • Hộ gia đình, cá nhân liên hệ với cơ quan thuế có thẩm quyền (cơ quan thuế ban hành thông báo ghi nợ tiền sử dụng đất tại thời điểm được ghi nợ) để xác định lại số tiền sử dụng đất còn nợ, số tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ;

 • Lưu ý: Tiền chậm nộp được xác định là 0,03%/ngày trên tổng số tiền sử dụng đất còn lại chưa nộp tính từ thời điểm hết 5 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư đến ngày hộ gia đình, cá nhân tới cơ quan thuế để xác định lại số tiền phải nộp;

 • Cơ quan thuế xác định lại số tiền mà hộ gia đình cá nhân phải nộp và Ban hành Thông báo về việc nộp tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trong ngày làm việc với yêu cầu xác định lại số tiền sử dụng đất phải nộp của hộ gia đình, cá nhân;

  • Thông báo phải gồm có 3 nội dung: số tiền sử dụng đất còn nợ/Số tiền chậm nộp/Thời hạn nộp tiền vào kho bạc là 30 ngày, kể từ ngày ghi trên thông báo;

Thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất chuẩn 2023Thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất chuẩn 2023

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền sử dụng đất

 • Hộ gia đình, cá nhân theo thông báo nộp số tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp trong thời hạn 30 ngày đã nêu trên;

  • Quá thời hạn 30 ngày đã nêu, hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện thủ tục xác định lại số tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp tại cơ quan thuế;

 • Hồ sơ hộ gia đình, cá nhân nộp để thực hiện thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất gồm:

  • Giấy chứng nhận (bản chính);

  • Chứng từ nộp tiền sử dụng đất (biên lai xác nhận đã nộp đủ tiền sử dụng đất);

 • Nơi tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng đăng ký đất đai - chi nhánh cấp huyện nơi có đất;

Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai giải quyết yêu cầu xóa ghi nợ tiền sử dụng đất

 • Văn phòng đăng ký đất đai/hoặc các chi nhánh có thẩm quyền thực hiện rà soát, đối chiếu hồ sơ xin xóa nợ tiền sử dụng đất;

 • Thực hiện xác nhận xóa nợ tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân ngay trong ngày làm việc;

Bước 4: Trả kết quả cho người yêu cầu xóa nợ

 • Hộ gia đình, cá nhân nhận lại giấy chứng nhận đã được xác nhận xóa ghi nợ tiền sử dụng đất ngay trong ngày nộp đủ, hợp lệ hồ sơ xin xóa nợ;

 • Xác nhận đã xóa nợ tiền sử dụng đất được ghi tại Mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận” của giấy chứng nhận;

 • Lưu ý: Hộ gia đình, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ tài chính là phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy chứng nhận theo quy định trước khi nhận kết quả;

Như vậy, thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất bao gồm các bước cơ bản là nộp hồ sơ xin xóa nợ, thực hiện xóa nợ và trả kết quả.

Chi tiết các công việc trong từng bước được chúng tôi giải đáp ở trên.

Không được giảm trừ khi thanh toán tiền sử dụng đất trước thời hạnKhông được giảm trừ khi thanh toán tiền sử dụng đất trước thời hạn

Trả nợ tiền sử dụng đất trước hạn có được giảm trừ 2% không?

Trước đây, theo Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân thực hiện thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất trước thời hạn 5 năm (tức thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ trước thời hạn tối đa được ghi nợ) thì được hưởng chính sách giảm trừ tiền sử dụng đất.

Mức giảm trừ được tính là 2% cho mỗi năm thanh toán trước hạn.

Tuy nhiên, khi Nghị định 79/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 10/12/2019 thì quy định về việc được giảm trừ 2% cho mỗi năm thanh toán đã bị bãi bỏ (do Nghị định 79 của Chính Phủ đã thay thế, bãi bỏ Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP).

Thay vào đó, pháp luật cho phép đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất không phải đóng tiền chậm nộp trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày có Quyết định giao đất tái định cư của cơ quan có thẩm quyền.

Nói cách khác, thông tin mà bạn nhận được là được giảm trừ 2% khi thanh toán, xóa nợ tiền sử dụng đất không được áp dụng tại thời điểm 2023 này.

Như vậy, từ 10/12/2019, khi thực hiện thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất/thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ, hộ gia đình, cá nhân không được hưởng chính sách giảm trừ 2% trên số tiền nợ cho mỗi năm thanh toán trước hạn như trước đây.

Theo Nghị định 79 của Chính phủ, hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất chỉ được áp dụng chính sách không phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền sử dụng đất ghi nợ trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày có Quyết định giao đất tái định cư.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 19006199 để được hỗ trợ.

Nguyễn Văn Việt

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

X