Giải đáp pháp luật trực tuyến
Chủ Nhật, 10/07/2022

Thời gian thử việc 2 tháng của người lao động có đóng BHXH không?

Người lao động thử việc 2 tháng có đóng BHXH không là vấn đề được nhiều người quan tâm, vì tham gia BHXH là một trong những quyền lợi của người lao động khi giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động.

Mục lục bài viết
  • Các đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc
  • Thử việc 2 tháng có đóng BHXH không?
  • Ký hợp đồng giữa tháng có đóng bảo hiểm không?
Câu hỏi: Em mới xin được việc ở một công ty tư nhân. Thời gian thử việc sẽ là hai tháng. Cho em hỏi thời gian thử việc 2 tháng, em có được đóng BHXH hay không?

Chào bạn, để trả lời cho vướng mắc của bạn, chúng tôi trước hết sẽ đưa thông tin về các đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc như sau:

Các đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc

Khoản 1 Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người lao động thuộc trường hợp phải tham gia BHXH bắt buộc, gồm:

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo 01 công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng - dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động

- Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng - dưới 03 tháng

- Cán bộ, công chức, viên chức

- Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí

- Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương

- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Như vậy, có thể thấy người lao động làm việc trong thời gian thử việc theo Hợp đồng thử việc không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

thu viec 2 thang co dong bhxh khong

Thử việc 2 tháng có đóng BHXH không?

Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì 01 trong các trường hợp NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là có hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng - dưới 03 tháng,...

Do đó, người lao động làm việc theo hợp đồng thử việc sẽ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Vì vậy, thời gian thử việc của người lao động sẽ không được tính tham gia BHXH bắt buộc.

Tuy nhiên, theo khoản 1 Điều 24 Bộ luật Lao động 2019 cho phép người lao động thử việc theo hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động. 

Việc giao kết theo một trong hai loại hợp đồng trên là thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động và điều đó ảnh hưởng đến việc NLĐ được đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc hay không. 

Do đó, nếu người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận về nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động thì người lao động sẽ là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và thời gian thử việc của người lao động sẽ được tính vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. 

Như vậy, người lao động thử việc sẽ được đóng BHXH bắt buộc nếu như NLĐ và người sử dụng lao động thỏa thuận về nội dung thử việc được ghi trong hợp đồng lao động đã ký kết.

Ngoài ra theo mục 3 Công văn 2447/LĐTBXH-BHXH, nếu người lao động có thời gian thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà hợp đồng lao động đó thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì người sử dụng lao động và người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho cả thời gian thử việc. Mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động.

Ký hợp đồng giữa tháng có đóng bảo hiểm không?

Câu hỏi: Em mới thử việc xong và đã ký hợp đồng lao động chính thức ngày 15/6/2022. Tính ra trong tháng 6, em có 10 ngày vẫn đang trong thời gian thử việc và 12 ngày trở thành nhan viên chính thức. Cho em hỏi, vậy trong tháng 6 em có được đóng bảo hiểm không?

Chào bạn, theo quy định tại khoản 3 Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Như vậy, đồng nghĩa với việc nếu trong một tháng mà người lao động làm việc không đủ 14 ngày công thì sẽ không được đóng bảo hiểm xã hội tháng đó.

Trường hợp của bạn, trong tháng 6 bạn chưa tham gia BHXH bắt buộc và người sử dụng lao động sẽ báo tăng và tiến hành đóng BHXH cho bạn từ tháng 7.

Trên đây là các thông tin giải đáp cho vấn đề thử việc 2 tháng có đóng bhxh không? Nếu bạn còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

>> Có được trả lương làm thêm giờ, tăng ca khi đang thử việc?

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm