hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 13/09/2022
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Thử việc đóng thuế TNCN có đúng quy định không?

Thực tế thì trong một số trường hợp, dù đang trong giai đoạn thử việc người lao động có mức lương không cao vẫn sẽ bị trừ 10% thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Vậy quy định này được hiểu thế nào?

Mục lục bài viết
  • Thử việc đóng thuế TNCN, có đúng quy định?
  • Thử việc không bị trừ thuế TNCN trường hợp nào?
  • Mẫu cam kết thuế TNCN mới nhất 
  • Cách tính thuế TNCN khi NLĐ ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên
Câu hỏi: Tôi đang trong thời gian thử việc, tháng lương đầu tiên công ty đã trừ 10% thuế thu nhập cá nhân. Tôi vẫn nghĩ nhân viên thử việc sẽ không bị trừ thuế TNCN. Vậy công ty tôi có đang làm đúng luật hay không?

Thử việc đóng thuế TNCN, có đúng quy định?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân, thu nhập từ tiền lương, tiền công được xác định đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân.

Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định, các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại Điểm c, d Khoản 2 Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/tháng trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Như vậy, nếu giữa người lao động và người sử dụng lao động có ký hợp đồng thử việc hoặc có thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động dưới 3 tháng mà có tổng tiền lương trả cho người lao động từ 2 triệu đồng trở lên/tháng thì công ty của bạn được phép khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trước khi trả cho bạn. Điều này là đúng với quy định, công ty bạn không làm sai luật.

Trong trường hợp đáp ứng đủ điều kiện, bạn chưa phải đóng thuế TNCN và phải làm cam kết tạm thời chưa khấu trừ thuế. Để hiểu rõ hơn, bạn tham khảo nội dung dưới đây.

thu viec dong thue tncn

Thử việc không bị trừ thuế TNCN trường hợp nào?

Theo điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, nếu ước tính tổng mức thu nhập sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân, người lao động có thể làm cam kết gửi doanh nghiệp để làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ 10% thuế. Cụ thể:

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.
Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Như vậy, người lao động được làm cam kết tạm thời chưa khấu trừ thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/tháng trở lên.

- Cá nhân cư trú ký hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động dưới 3 tháng để thử việc.

- Chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế

- Ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế

- Phải đăng ký thuế, có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Đáp ứng các điều kiện trên, người lao động điền thông tin vào Mẫu 08/CK-TNCN được ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC gửi cho doanh nghiệp để không bị khấu trừ 10% tiền lương.

Mẫu cam kết thuế TNCN mới nhất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN CAM KẾT

(Áp dụng khi cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN)

 

               Kính gửi: (Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)…………………

 

1. Tên tôi là: …………………………………..………...……….……………

2. Mã số thuế:

                           

3. Địa chỉ cư trú:……………………….……...………..…………………...

Tôi cam kết rằng, năm……..…tôi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, nhưng theo ước tính tổng thu nhập trong năm của tôi không quá ..........(*) triệu đồng (ghi bằng chữ…..............................................………) chưa đến mức phải nộp thuế TNCN. Vì vậy, tôi đề nghị (Tên Tổ  chức, cá nhân trả thu nhập)……...…………… căn cứ vào bản cam kết này để không khấu trừ thuế TNCN khi trả thu nhập cho tôi.

Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…., ngày … tháng … năm …

CÁ NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Cách tính thuế TNCN khi NLĐ ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên

Theo điểm bkhoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, việc khấu trừ thuế TNCN đối với những trường hợp người lao động ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) từ 03 tháng trở lên như sau:

“1. Khấu trừ thuế

…..

b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

……”

Như vậy, thuế TNCN của người lao động sẽ được tính theo Biểu thuế lũy tiến từng phần. Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất. 

Trong đó, thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ:

Theo Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, các khoản giảm trừ gia cảnh như sau:

- Giảm trừ của bản thân là 11 triệu đồng/tháng, giảm trừ với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

- Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện.

- Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Do đó, người lao động chỉ phải nộp thuế TNCN khi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/tháng (không có người phụ thuộc). Nếu có 01 người phụ thuộc thì thu nhập phải trên 15,4 triệu đồng/tháng mới nộp thuế TNCN.

HieuLuat vừa thông tin về vấn đề thử việc đóng thuế TNCN, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm