hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 24/04/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Muốn thi giáo viên dạy giỏi, cần đạt những tiêu chuẩn nào?

Tiêu chuẩn thi giáo viên dạy giỏi là thông tin mà bất kì giáo viên ở cấp học cũng muốn biết và nắm rõ. Bởi thi giáo viên dạy giỏi là một trong những hoạt động không thể thiếu ở các trường, góp phần nâng cao chuyên môn, khả năng sáng tạo của giáo viên.

Mục lục bài viết
  •  Đối tượng, thời gian tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi
  • Tiêu chuẩn thi giáo viên dạy giỏi đối với giáo viên mầm non
  • Tiêu chuẩn thi giáo viên dạy giỏi đối với giáo viên phổ thông
Câu hỏi: Cho tôi hỏi những quy định hiện nay về thi giáo viên dạy giỏi. Những ai được tham gia thi, tiêu chuẩn dự thi như thế nào?

Chào bạn, vướng mắc của bạn chúng tôi xin được đưa các thông tin như sau:

 Đối tượng, thời gian tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi

Theo Điều 3 Quy định ban hành kèm Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT đối tượng và thời gian thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh được quy định như sau:

- Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường:

+ Được tổ chức theo chu kỳ 02 năm một lần, do nhà trường tổ chức.

+ Đối tượng tham dự là giáo viên đang làm việc tại trường tổ chức Hội thi;

- Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện:

+ Được tổ chức theo chu kỳ 02 năm một lần, do phòng giáo dục và đào tạo tổ chức.

+ Đối tượng tham dự Hội thi là giáo viên đang làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) tổ chức Hội thi.

- Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh:

+ Được tổ chức theo chu kỳ 04 năm một lần, do sở giáo dục và đào tạo tổ chức.

+ Đối tượng tham dự là giáo viên đang làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội thi.

tiêu chuẩn thi giáo viên dạy giỏi mới nhất Hội thi giáo viên dạy giỏi tùy từng cấp mà được tổ chức định kỳ từ 2 - 4 năm.

Tiêu chuẩn thi giáo viên dạy giỏi đối với giáo viên mầm non

Điều 6 Quy định ban hành kèm Thông tư 22/2019 quy định về nội dung, tiêu chuẩn tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi đối với cơ sở giáo dục mầm non như sau:

Về nội dung thi

Giáo viên thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi. Hoạt động giáo dục tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại nhóm, lớp với nguyên trạng số lượng trẻ em của nhóm, lớp đó.

Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi;

- Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi.

Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

Tiêu chuẩn tham dự Hội thi

- Giáo viên tham dự Hội thi cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó có các tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 8 và 9 được quy định tại Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT đạt mức tốt. Cụ thể các tiêu chí này là:

- Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo

- Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân

- Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo hướng phát triển toàn diện trẻ em

- Tiêu chí 5. Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ em

- Tiêu chí 6. Giáo dục phát triển toàn diện trẻ em

- Tiêu chí 8. Quản lý nhóm, lớp

- Tiêu chí 9. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện

Giáo viên tham dự Hội thi cấp huyện đảm bảo 02 tiêu chuẩn sau:

Thứ nhất, đạt tiêu chuẩn của giáo viên tham dự Hội thi cấp trường;

Thứ hai, có một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên trong 02 năm trước liền kề hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường năm tham dự Hội thi.

Giáo viên tham dự Hội thi cấp tỉnh đảm bảo 01 tiêu chuẩn sau:

Một là đạt tiêu chuẩn của giáo viên tham dự Hội thi cấp trường;

Hai là có một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện trong 02 năm trước liền kề hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm tham dự Hội thi.

Tiêu chuẩn thi giáo viên dạy giỏi đối với giáo viên phổ thông

Nội dung thi

Giáo viên thực hành dạy 01 tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi. Tiết dạy này được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó.

Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi và không được dạy trước (dạy thử) tiết dạy tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi.

Nội dung thi còn bao gồm việc trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian trao đổ với Ban Giám khảo trao đổi.

Biện pháp dự thi được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục phổ thông, chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

giáo viên thi dạy giỏi phải đạt các tiêu chuẩn theo quy định

Tiêu chuẩn tham dự Hội thi

- Giáo viên tham dự Hội thi cấp trường đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây:

Đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó các tiêu chí của Tiêu chuẩn 2 là Tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT đạt mức tốt;

- Giáo viên tham dự Hội thi cấp huyện đảm bảo các tiêu chuẩn:

Thứ nhất, đạt tiêu chuẩn của giáo viên tham dự Hội thi cấp trường;

Thứ hai, có một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên trong 02 năm trước liền kề hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường năm tham dự Hội thi.

- Giáo viên tham dự Hội thi cấp tỉnh đảm bảo các tiêu chuẩn:

+ Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở tham dự Hội thi cấp tỉnh:

  • Đạt tiêu chuẩn của giáo viên tham dự Hội thi cấp trường.
  • Có một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện trong 02 năm trước liền kề hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm tham dự Hội thi.

+ Giáo viên trung học phổ thông tham dự Hội thi cấp tỉnh:

  • Đạt tiêu chuẩn của giáo viên tham dự Hội thi cấp trường;
  • Có một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường trong 02 năm trước liền kề hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường năm tham dự Hội thi.

Nguyên tắc của Hội thi tại Điều 2 Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi thì:

- Dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi;

- Đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đảm bảo thực chất;

- Đảm bảo đúng quy định của chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành.

HieuLuat vừa thông tin về tiêu chuẩn thi giáo viên dạy giỏi​. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp đến tổng đài  19006199 để được tư vấn kịp thời.

Nguyễn Văn Tuấn

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Tuấn

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://congtyluattgs.vn/

Có thể bạn quan tâm

X