hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 16/08/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Tiêu chuẩn hiệu trưởng trường mầm non tư thục là gì?

Pháp luật hiện hành có những quy định nào liên quan đến tiêu chuẩn hiệu trưởng trường mầm non tư thục? Cùng chúng tôi tìm hiểu những quy định này nhé.

Câu hỏi: Câu hỏi: Tôi muốn làm Hiệu trưởng trường mầm non tư thục, tuy nhiên tôi không biết pháp luật hiện nay có quy định như thế nào về vị trí này?

Tôi phải đáp ứng những tiêu chuẩn nào để trở thành Hiệu trưởng trường mầm non tư thục?

Tiêu chuẩn hiệu trưởng trường mầm non tư thục là gì?

Hiện nay, để trở thành Hiệu trưởng của trường mầm non tư thục cần phải đáp ứng một số tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Cụ thể tại khoản 1 Điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT có quy định về tiêu chuẩn hiệu trưởng trường mầm non tư thục như sau:

Hiệu trưởng

1. Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ tư thục là người có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, khi được đề cử không quá 65 tuổi và không là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước.”

Như vậy, một số tiêu chuẩn cơ bản để trở thành Hiệu trưởng trường mầm non tư thục bao gồm:

  • Phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều lệ trường mầm non

  • Không quá 65 tuổi tại thời điểm được đề cử

  • Không phải là công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước

Trước đây, tại Điều lệ trường mầm non được ban hành kèm theo Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT (đã hết hiệu lực) thì để trở thành Hiệu trưởng trường mầm non, phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

  • Về trình độ đào tạo là có bằng trung cấp sư phạm mầm non, và điều kiện về kinh nghiệm làm việc là có ít nhất 5 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non.

  • Ngoài ra người này phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý; có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực tổ chức, quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khoẻ.

Tuy nhiên, căn cứ các quy định hiện hành về Hiệu trưởng tại Điều lệ trường mầm non được ban hành kèm theo Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT (thay thế Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT), thì Điều lệ này không còn đề cập đến các tiêu chuẩn tương tự như trên đối với chức danh Hiệu trưởng của trường mầm non.

Ngoài ra, thông tin thêm về chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non tư thục, anh/chị có thể tự đánh giá, xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện, học tập phát triển phẩm chất, năng lực dựa theo 05 nhóm tiêu chí (bao gồm 18 tiêu chí cụ thể) tại Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT như sau:

Nhóm tiêu chí I: Phẩm chất nghề nghiệp

Bao gồm các tiêu chí về đạo đức nghề nghiệp, phong cách làm việc; Tư tưởng đổi mới trong quản trị nhà trường; Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân.

Nhóm tiêu chí II: Quản trị nhà trường

Bao gồm các tiêu chí về tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường; Quản trị hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe của trẻ em; Quản trị hoạt động giáo dục trẻ em; Quản trị nhân sự nhà trường; Quản trị chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong nhà trường; Quản trị tổ chức, hành chính nhà trường; Quản trị tài chính nhà trường; Quản trị cơ sở vật chất, đồ dùng, thiết bị dạy học của nhà trường;

Nhóm tiêu chí III: Xây dựng môi trường giáo dục

Bao gồm các tiêu chí về xây dựng văn hóa nhà trường; Thực hiện dân chủ trong nhà trường; Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

Nhóm tiêu chí IV: Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội

Bao gồm các tiêu chí về phối hợp giữa nhà trường, gia đình, địa phương trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương để huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường

Nhóm tiêu chí V: Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc) và công nghệ thông tin

Tiêu chuẩn trở thành hiệu trưởng trường mầm non tư thục

Tiêu chuẩn trở thành hiệu trưởng trường mầm non tư thục 

Có được làm Hiệu trưởng của nhiều trường mầm non tư thục hay không?

Căn cứ tại khoản 5 Điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT có quy định như sau:

"Hiệu trưởng

5. Trong cùng một thời gian, một người chỉ được làm Hiệu trưởng của một nhà trường, nhà trẻ tư thục."

Căn cứ nội dung quy định trên thì một người trong cùng một thời điểm chỉ được làm Hiệu trưởng của một trường mầm non tư thục.

Như vậy, một người không được cùng lúc làm Hiệu trưởng của nhiều trường mầm non tư thục.

Tuy nhiên thì một người đã làm Hiệu trưởng của một trường mầm non tư thục có thể trở thành Hiệu trưởng trường mầm non tư thục khác khi đã kết thúc nhiệm kỳ tại trường cũ.

Nhiệm kỳ của hiệu trưởng trường mầm non tư thục là mấy năm?

Về nhiệm kỳ của hiệu trưởng trường mầm non tư thục, căn cứ khoản 2 Điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT có quy định như sau:

“Điều 13. Hiệu trưởng

2. Hiệu trưởng là người trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của nhà trường, nhà trẻ; chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan quản lý giáo dục và Hội đồng quản trị (nếu có) về việc tổ chức, điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng là 5 (năm) năm”.

Theo đó, một nhiệm kỳ của Hiệu trưởng trường mầm non tư thục theo quy định hiện nay là 5 (năm) năm.

Ngoài ra về thời gian tối đa công tác tại vị trí Hiệu trưởng trường mầm non tư thực, thì căn cứ điểm c khoản 1 Điều 10 Điều lệ trường mầm non được ban hành kèm theo Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT, sau khi một nhiệm kỳ (05 năm) thì Hiệu trưởng của trường mầm non tư thục có thể được đánh giá và được công nhận lại.

Hiện nay pháp luật chỉ giới hạn số lần được bổ nhiệm lại đối với Hiệu trưởng công tác tại một trường mầm non công lập mà không có quy định tương tự đối với Hiệu trưởng trường mầm non tư thục.

Theo đó, một người có thể làm Hiệu trưởng trường mầm non tư thục trong nhiều nhiệm kỳ nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

Nhiệm kỳ của hiệu trưởng trường mầm non tư thục

Nhiệm kỳ của hiệu trưởng trường mầm non tư thục 

Trên đây là thông tin liên quan đến tiêu chuẩn hiệu trưởng trường mầm non tư thục. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ theo số 1900.6192 để được hỗ trợ.

Nguyễn Văn Tuấn

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Tuấn

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X