hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 15/05/2024
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Tinh giản biên chế để cải cách tiền lương được thực hiện thế nào?

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là đến thời điểm cải cách tiền lương. Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm là việc tinh giản biên chế để cải cách tiền lương được thực hiện thế nào?

Câu hỏi: Cho tôi hỏi việc tinh giản biên chế để cải cách tiền lương được thực hiện như thế nào?

Để triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương cũng như các Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo Thủ tướng Chính phủ phải tiến hành đồng bộ đối với các đối tượng.

Và vấn đề phức tạp nhất cần được giải quyết theo Thủ tướng là việc hoàn thiện xây dựng thang bảng lương mới. Mức lương mới phải được cải thiện so với mức lương cũ với tinh thần cải cách, công bằng, xét đến mối quan hệ giữa các đối tượng hưởng lương khác nhau. Bên cạnh đó, chế độ phụ cấp được thực hiện theo khung do Chính phủ quy định, bảo đảm ưu đãi phù hợp với từng đối tượng.

Đặc biệt, việc tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy cần được đẩy mạnh thực hiện, cùng với đó là thực hiện cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước, cải cách đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó cần có Nghị định mới thay thế Nghị định 16/2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Việc giảm đầu mối, giảm biên chế là cơ sở quan trọng để cải cách tiền lương.

tinh giản biên chế để cải cách tiền lương Cải cách tiền lương sẽ gắn với tinh giản biên chế.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2024, Bộ Nội vụ cho biết để thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW Bộ Nội vụ đã tích cực, chủ động phối hợp với các bộ ngành và một số các cơ quan liên quan tập trung xây dựng 5 hệ thống thang bảng lương.

Đồng thời, cùng với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến về các nội dung cơ bản của các cải cách chính sách tiền lương.

Một trong những nội dung quan trọng nhất là việc bảo đảm được nguồn để cải cách tiền lương. Theo đó, Bộ Nội vụ vẫn thực hiện theo phương châm tiếp tục sắp xếp, tổ chức các bộ máy, cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng sắp xếp tinh gọn để tiết kiệm được nguồn chi.

Nội dung quan trọng thứ hai là tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế để tăng nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

Theo đó thực hiện các giải pháp trong việc cải cách tiền lương gắn với tinh giản biên chế như sau:

Một là xác định khung năng lực theo từng vị trí việc làm và tinh giản biên chế theo các Nghị quyết của Đảng, các quy định của Nhà nước đã được ban hành.

Hai là thực hiện khoán quỹ lương gắn với mục tiêu tinh giản biên chế cho các cơ quan, đơn vị.

Và thứ ba là đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới, tinh giản, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập với việc thể chế hoá và thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII, đặc biệt là việc:

- Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy,

- Tinh giản biên chế người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước,

- Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức…

Tất cả nhằm tạo nguồn bền vững cho cải cách chính sách tiền lương…

Tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 cũng đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo như sau:

“5. Cải cách chính sách tiền lương là yêu cầu khách quan, là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thúc đẩy cải cách hành chính; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Và một trong những mục tiêu cụ thể của khu vực công trong giai đoạn 2018 – 2020 bên cạnh việc tăng lương cơ sở, không bổ sung phụ cấp mới theo nghề thì cần phải hoàn thành việc xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới theo nội dung cải cách chính sách tiền lương, gắn với lộ trình cải cách hành chính, tinh giản biên chế; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết của Trung ương.

Trên đây là thông tin giải đáp cho vướng mắc Tinh giản biên chế để cải cách tiền lương được thực hiện thế nào?

Nếu cần giải đáp về các quy định của pháp luật, hãy gọi ngay các chuyên viên pháp lý theo số  1900.6199 để được hỗ trợ

Nguyễn Đức Hùng

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Đức Hùng

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

X