hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 14/08/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu: Điều kiện hưởng, mức hưởng thế nào?

Theo quy định pháp luật, ngoài lương hưu hàng tháng, trong một số trường hợp đặc biệt người lao động còn được nhận trợ cấp một lần lương hưu. Vậy, khi nào người lao động được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu? Mời bạn đọc cùng tham khảo thông qua bài viết dưới đây nhé.

 
Mục lục bài viết
  • 1. Khi nào được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu?
  • 2. Đối tượng được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu
  • 3. Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu
Câu hỏi: Câu hỏi: Tôi làm việc ở công ty X 40 năm, năm 2023 tôi về hưu với tổng số năm đóng bảo hiểm xã hội là 37 năm. Vậy tôi có được nhận trợ cấp một lần khi nghỉ hưu không? Mức trợ cấp tôi nhận được là bao nhiêu?

1. Khi nào được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được xác định như sau:

“Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.”

Theo đó, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường trong năm 2023 được xác định cụ thể như sau:

-         Đối với người lao động nam: đủ 60 tuổi 09 tháng.

-         Đối với người lao động nữ: đủ 56 tuổi.

Như vậy, người lao động đến tuổi nghỉ hưu như trên nếu tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ (20 năm trở lên) sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng tối đa bằng 75% mức đóng bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội kéo dài hơn so với thời gian đóng bảo hiểm mà luật quy định. Đối với trường hợp này, ngoài lương hưu hàng tháng, người lao động còn được hưởng thêm 1 khoản trợ cấp gọi là trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được quy định cụ thể tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động khi nghỉ hưu nếu thuộc trường hợp sau thì được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu:

“Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%.”

Do đó, nếu người lao động đủ tuổi nghỉ hưu và đáp ứng điều kiện đóng bảo hiểm xã hội như trên thì khi nghỉ hưu sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu và tiền lương hưu hàng tháng theo quy định của Bộ luật lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

Người lao động được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu
Người lao động được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

2. Đối tượng được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội, nếu người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu 75% thì được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, tùy vào từng đối tượng cụ thể mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ lương hưu 75% cũng khác nhau, cụ thể:

Nếu người lao động về hưu năm 2023 số năm tương ứng đóng bảo hiểm xã hội đủ để được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là:

-         Đối với người lao động nam: thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội trên 35 năm

-         Đối với người lao động nữ: thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội trên 30 năm.

Như vậy, dựa vào quy định pháp luật, người lao động dễ dàng có thể dự liệu được số năm mình cần tham gia đóng bảo hiểm xã hội nếu người lao động có nhu cầu muốn nhận trợ cấp một lần khi đến tuổi nghỉ hưu.

Đối tượng được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Đối tượng được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

3. Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được tính trên cơ sở số năm người lao động đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể là số năm đóng bảo hiểm xã hội phải cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. Và trung bình cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì người lao động sẽ được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được xác định tại Khoản 2 Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Khi người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sẽ được tính bằng bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội = [(Tổng số tiền lương của các tháng đóng bảo hiểm xã hội) : (Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng)]

Tuy người lao động có cùng một khoảng thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng mức lương đóng bảo hiểm xã hội khác nhau sẽ dẫn đến mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu sẽ khác nhau.

Vậy từ quy định trên, mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu dành cho người lao động năm 2023 được tính theo công thức sau:

-         Đối với người lao động nam:

Mức trợ cấp năm 2023 = [(Tổng số năm đóng BHXH – 35) x 0,5 x (Mức bình quân thu nhập đóng BHXH)]

-         Đối với người lao động nữ:

Mức trợ cấp năm 2023 = [(Tổng số năm đóng BHXH – 30) x 0,5 x (Mức bình quân thu nhập đóng BHXH)]

Mức hưởng trợ cấp một lần lương hưu
Mức hưởng trợ cấp một lần lương hưu

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu chính là khoản tiền người lao động đến độ tuổi nghỉ hưu sẽ được chi trả nếu đáp ứng đủ điều kiện tham gia đóng bảo hiểm xã hội trước đó. Đây chính là quyền lợi của mỗi người lao động. Do vậy, người lao động cần nắm rõ quy định pháp luật liên quan để xác định xem mình có thuộc đối tượng này hay không, và có thể tự tính được mức trợ cấp mà mình nhận được.

Nguyễn Văn Tuấn

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Tuấn

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X