hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 01/07/2024
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Trường hợp nào chuyển đổi giữa viên chức với cán bộ, công chức?

Việc chuyển đổi giữa viên chức với cán bộ, công chức không chỉ đảm bảo tính linh hoạt trong sử dụng nguồn nhân lực mà còn giúp phát huy tối đa năng lực, sở trường của mỗi cá nhân. Vậy trường hợp nào chuyển đổi giữa viên chức với cán bộ, công chức?

Câu hỏi: Theo quy định pháp luật thì để sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả nên có thể chuyển đổi giữa viên chức với cán bộ, công chức với nhau. Vậy trường hợp nào được chuyển đổi giữa viên chức với cán bộ, công chức? Điều kiện chuyển đổi là gì?

Phân biệt viên chức, cán bộ, công chức

Trước khi đi vào chi tiết về các trường hợp chuyển đổi giữa viên chức với cán bộ, công chức, cần hiểu rõ khái niệm cơ bản về viên chức, cán bộ và công chức theo pháp luật Việt Nam.

Phân biệt

Viên chức

Theo Điều 2 Luật Viên chức năm 2010, viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập. Viên chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học, thể thao và các lĩnh vực khác.

Cán bộ

Theo Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Cán bộ làm việc theo nhiệm kỳ, thực hiện các nhiệm vụ quản lý, điều hành và quyết định các vấn đề quan trọng trong cơ quan, tổ chức.

Công chức

Theo Điều 2 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Công chức làm việc theo chế độ công vụ, thực hiện các nhiệm vụ hành chính, pháp lý, tư vấn và các công việc chuyên môn khác.

Trường hợp nào chuyển đổi giữa viên chức với cán bộ, công chức?

Trường hợp nào chuyển đổi giữa viên chức với cán bộ, công chức?

Căn cứ Điều 58 Luật Viên chức 2010 (sửa đổi bởi khoản 9 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019) thì có 02 trường hợp chuyển đổi giữa viên chức với cán bộ, công chức:

Thứ nhất, trường hợp tuyển dụng viên chức vào làm công chức.

Cụ thể, khoản 3 Điều 37 Luật Cán bộ, công chức 2019 có quy định rằng đề làm công chức, ngoại trừ hình thức thức tuyển dụng thông qua thi tuyển và xét tuyển thì người đứng đầu cơ quan quản lý công chức có thẩm quyền quyết định tiếp nhận viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm vào làm công chức.

Thứ hai, trường hợp cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, căn cứ Điều 13 Nghị định 115/2020/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Nghị định 85/2023/NĐ-CP) thì cán bộ, công chức cấp xã đang làm công việc phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận. được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài ra, tại khoản 3 Điều này còn có quy định rằng khi chuyển đổi giữa viên chức với cán bộ, công chức thì quá trình làm việc và cống hiến của viên chức trước khi chuyển sang làm cán bộ, công chức và ngược lại sẽ được xem xét khi tiến hành các hoạt động liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và các quyền lợi khác.

Điều kiện chuyển đổi giữa viên chức với cán bộ, công chức

Điều kiện chuyển đổi giữa viên chức với cán bộ, công chức

Điều kiện chuyển đổi giữa viên chức với cán bộ, công chức

Viên chức được chuyển sang làm công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện được quy định tại Điều 18 Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức bao gồm:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Sức khỏe đủ tốt để thực hiện nhiệm vụ;

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

- ≥ 05 năm công tác (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn), làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Mặt khác, pháp luật không có quy định cụ thể về các điều kiện cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, căn cứ quy định về thành phần hồ sơ tiếp nhận viên chức tại khoản 3 Điều 18 Nghị định 138/2020/NĐ-CP, người được chuyển vị trí công tác phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có lý lịch rõ ràng

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ:

- Có Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định (nếu có).

Tóm lại, việc chuyển đổi giữa viên chức với cán bộ, công chức là một quá trình quan trọng và phức tạp, đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật Việt Nam. Các quy định này nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý nhân sự, đáp ứng nhu cầu công việc và phát triển nguồn nhân lực trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trên đây là nội dung giải đáp chi tiết cho thắc mắc trường hợp nào chuyển đổi giữa viên chức với cán bộ, công chức

Nếu cần giải đáp về các quy định của pháp luật, hãy gọi ngay các chuyên viên pháp lý theo số  1900.6199 để được hỗ trợ

Nguyễn Văn Tuấn

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Tuấn

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

X