hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 15/05/2024
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Trường hợp sinh viên học lại có bị hạ bằng không?

Việc xếp loại bằng cũng rất được sinh viên quan tâm, vì bằng đại học loại giỏi, xuất sắc, giỏi sẽ có cơ hội được sự chú ý của các nhà tuyển dụng hơn. Có nhiều trường hợp mà sinh viên có thể bị hạ bằng, vậy trường hợp sinh viên học lại có bị hạ bằng không?

Câu hỏi: Điểm tổng các môn đã học của em hiện đang là 3.1 trên thang điểm 4, vì muốn đạt được 3.2 điểm tổng để được xếp loại bằng tốt nghiệp là loại giỏi nên dự định em sẽ học lại tầm 3-4 môn để cải thiện điểm. Vậy trường hợp sinh viên học lại có bị hạ bằng không ạ?

Khi nào bị hạ bằng đại học?

Khi nào bị hạ bằng đại học?Khi nào bị hạ bằng đại học?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 14 Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT quy định về công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp:Hạng tốt nghiệp được xác định căn cứ vào điểm trung bình tích lũy toàn khóa. Trong đó, hạng tốt nghiệp của sinh viên có điểm trung bình tích lũy loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Khối lượng của các học phần phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình;

  • Sinh viên đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

Như vậy, để xét được loại tốt nghiệp là xuất sắc, giỏi, khá, trung bình thì phải xét theo điểm tích lũy của toàn khóa. Tuy nhiên, nếu sinh viên có điểm tích lũy đạt mức xuất sắc, giỏi vẫn có thể bị hạ bằng nếu rơi vào 02 trường hợp trên. Sinh viên học lại có bị hạ bằng không?

Sinh viên học lại có bị hạ bằng không?Sinh viên học lại có bị hạ bằng không?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 14 Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT quy định trường sinh viên có điểm tích lũy ở mức xuất sắc, giỏi sẽ bị hạ bằng nếu khối lượng học phần học lại của sinh viên vượt quá 5% trên tổng tín chỉ toàn chương trình học của nhà trường.

Tùy vào ngành học, cơ sở đào tạo mà sẽ có số lượng tín chỉ phải hoàn thành khác nhau, vì thế rất khó để đưa ra con số cụ thể để giải đáp vấn đề học lại bao nhiêu tín chỉ thì sẽ bị hạ bằng. Tuy nhiên, bạn có thể lấy tổng số tín chỉ chương trình đào tạo của trường x 5% (hoặc x0.5) sẽ ra số tín chỉ bạn có thể học để cải thiện điểm, nếu vượt quá con số trên thì bạn có nguy cơ bị hạ bằng theo quy định. Hiện không có quy định sẽ hạ bằng học sinh loại khá, trung bình nên có thể hiểu sẽ không hạ bằng với sinh viên có điểm tích lũy ở mức khá hay trung bình.

Xếp loại bằng tốt nghiệp đại học thang điểm 4 như thế nào?

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông 08/2021/TT-BGDĐT quy định:

“Đánh giá kết quả học tập theo học kỳ, năm học

...

5. Sinh viên được xếp loại học lực theo điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình năm học hoặc điểm trung bình tích lũy như sau:

a) Theo thang điểm 4:

Từ 3,6 đến 4,0: Xuất sắc;

Từ 3,2 đến cận 3,6: Giỏi;

Từ 2,5 đến cận 3,2: Khá;

Từ 2,0 đến cận 2,5: Trung bình;

Từ 1,0 đến cận 2,0: Yếu;

Dưới 1,0: Kém.”

Hiện nay, việc xếp loại tốt nghiệp đại học trên thang điểm 4 rất nhiều trường đại học áp dụng. Thang điểm 4 này sẽ áp dụng cho điểm trung bình môn học, trung bình học kỳ, trung bình tích lũy của chương trình học. Trong đó:

  • Bằng tốt nghiệp loại xuất sắc: 3,6 đến 4,0;

  • Bằng tốt nghiệp loại giỏi: 3,2 đến cận 3,6;

  • Bằng tốt nghiệp loại khá: 2,5 đến cận 3,2;

  • Bằng tốt nghiệp loại trung bình: 2,0 đến cận 2,5

Trường hợp yếu 1,0- cận 2,0 và kém dưới 1,0 phải thực hiện học cải thiện môn, học lại môn để đủ điểm trung bình từ 2,0 trở lên thì mới được xét bằng tốt nghiệp.

Sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp cần có những điều kiện gì?

Theo khoản 1 Điều 14 Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT quy định về điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp đại học như sau:

  • Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;

  • Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình trở lên;

  • Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

Đồng thời tại khoản 2 Điều 14 Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT quy định về thời gian xét tốt nghiệp như sau: “Những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp được hiệu trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trong thời hạn 03 tháng tính từ thời điểm sinh viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tốt nghiệp và hoàn thành nghĩa vụ với cơ sở đào tạo.”

Theo đó, để được xét tốt nghiệp sinh viên cần phải hoàn thành chương trình học theo quy định của cơ sở đào tạo, đảm bảo được số điểm tích lũy phải từ loại trung bình trở lên, chấp hành tốt nội quy nhà trường và quy định pháp luật, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian đình chỉ học tập. Thời hạn xét tốt nghiệp là 03 tháng tính từ ngày sinh viên nộp đủ hồ sơ xét tốt nghiệp.

Trên đây là bài viết Trường hợp sinh viên học lại có bị hạ bằng không?

Bài viết vẫn chưa giải quyết hết thắc mắc của bạn? Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số  1900.6199 để hỗ trợ, giải đáp

Có thể bạn quan tâm

X