Công văn 1869/BKHCN-TCCB báo cáo thực trạng, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức khoa học và công nghệ và nhu cầu thi thăng hạng viên chức khoa học và công nghệ

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1869/BKHCN-TCCBNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Văn Tùng
  Ngày ban hành:20/06/2018Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 20/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ
 • BỘ KHOA HỌC VÀ
  CÔNG NGHỆ

  -------

  Số: 1869/BKHCN-TCCB
  V/v: Báo cáo thực trạng, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức KH&CN và nhu cầu thi thăng hạng viên chức KH&CN.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2018

   

   

  Kính gửi:

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước;
  - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

   

  Để tổng hợp, đánh giá thực trạng, số lượng, chất lượng, cơ cấu hạng chức danh nghề nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) và chuẩn bị cho việc xây dựng đề án, kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý Cơ quan xây dựng báo cáo về thực trạng, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp và đề xuất nhu cầu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN của Quý cơ quan, theo nội dung cụ thể sau:

  1. Đánh giá thực trạng, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chun ngành KH&CN của Quý Cơ quan

  a) Báo cáo, đánh giá thực trạng viên chức chuyên ngành KH&CN

  (Đề nghị nêu rõ ưu điểm; hạn chế)

  b) Thống kê số lượng, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN (theo Mu số 1 kèm theo công văn này).

  2. Đề xuất nhu cầu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN của Quý Cơ quan

  Căn cứ số lượng vị trí việc làm, cơ cấu của hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN, nhu cầu của đơn vị và tiêu chuẩn của từng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN để đề xuất số lượng chỉ tiêu thi thăng hạng của từng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN (theo Mu số 2 gửi kèm công văn này).

  (File mềm của công văn kèm biểu mẫu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: www.most.gov.vn)

  Báo cáo của Quý Cơ quan đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Tổ chức cán bộ), số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội, file mềm gửi về email: vkphuong@most.gov.vn trước ngày 20/7/2018.

  Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Thứ trưởng Trần V
  ăn Tùng;
  - Lưu: VT, TCCB.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Trần Văn Tùng

   

  Cơ quan:

  Mu số 01

   

  SỐ LƯỢNG, CƠ CU HẠNG CHỨC DANH NGHNGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  (Kèm theo công văn số 1869/BKHCN-TCCB ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

   

  TT

  Chức danh

  Slượng

  Giới tính

  Độ tui

  Trình độ chuyên môn

  Trình độ - tin học

  Trình độ ngoại ngữ

  Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

  Nam

  Nữ

  35

  35-50

  50

  Tiến sỹ

  Thạc sỹ

  Đại học

  Cao đng

  Trung cấp

  Trung cấp trở lên

  Chứng chỉ

  Đại học trở

  Chứng chỉ

   

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

  (16)

  (17)

  (18)

  I

  Chức danh nghiên cứu khoa học

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Nghiên cứu viên cao cấp (hạng I)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Nghiên cứu viên chính (hạng II)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Nghiên cứu viên (hạng III)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  Trợ lý nghiên cứu (hạng IV)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Chức danh công nghệ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Kỹ sư cao cấp (hạng I)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Kỹ sư chính (hạng II)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Kỹ sư (hạng III)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  Kỹ thuật viên (hạng IV)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng số

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký và đóng dấu)

   

  Ghi chú:

  - Cột (15) thng kê slượng viên chức có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bn.

  - Cột (17) thng kê slượng viên chức có chứng chngoại ngữ đạt trình độ theo yêu cầu về tiêu chuẩn ngoại ngữ tương ứng với từng hạng chức danh.

  - Cột (18) thng kê s lượng viên chức đã có chứng chbồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với từng hạng chức danh.

   

  Cơ quan:

  Mu số 02

   

  ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2018

  (Kèm theo công văn số 1869/BKHCN-TCCB ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

  TT

  Chức danh

  Tổng số

  Slượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có

  Đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng ca từng hạng viên chức

  Ghi chú

  Hạng I

  Hạng II

  Hạng III

  Hạng IV

  Hạng I

  Hạng II

  Hạng III

  Hạng IV

   

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  1

  Chức danh nghiên cứu khoa học

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Chức danh công nghệ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng số

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú:
  - (4) đề nghị ghi slượng viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia thi thăng hạng tương ứng với từng hạng chức danh.

   

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 1869/BKHCN-TCCB báo cáo thực trạng, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức khoa học và công nghệ và nhu cầu thi thăng hạng viên chức khoa học và công nghệ

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Khoa học và Công nghệ
  Số hiệu:1869/BKHCN-TCCB
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:20/06/2018
  Hiệu lực:20/06/2018
  Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Trần Văn Tùng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới