hieuluat

TCVN 12021:2017 ISO/ASTM 51707:2015 Bảo vệ bức xạ-Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đo trong đo liều xử lý bức xạ

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 3955/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Bảo vệ bức xạ
  Ban hành: 29/12/2017 Hiệu lực: 29/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản công bố, ban hành
 • Văn bản đang xem

  TCVN 12021:2017 ISO/ASTM 51707:2015 Bảo vệ bức xạ-Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đo trong đo liều xử lý bức xạ

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Khoa học và Công nghệ
  Số hiệu:TCVN 12021:2017
  Loại văn bản:Tiêu chuẩn Việt Nam
  Năm ban hành:0
  Hiệu lực:01/01/2017
  Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ
  Người ký:
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực

Văn bản mới

X