hieuluat

Tiêu chuẩn TCVN 7817-2:2010 ISO/IEC 11770-2:2008 Công nghệ thông tin-Kỹ thuật an ninh quản lý khoá-Phần 2: Cơ chế sử dụng kỹ thuật đối xứng

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 3031/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
  Ban hành: 31/12/2010 Hiệu lực: 31/12/2010 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản công bố, ban hành
 • Văn bản đang xem

  Tiêu chuẩn TCVN 7817-2:2010 ISO/IEC 11770-2:2008 Công nghệ thông tin-Kỹ thuật an ninh quản lý khoá-Phần 2: Cơ chế sử dụng kỹ thuật đối xứng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Khoa học và Công nghệ
  Số hiệu:TCVN 7817-2:2010
  Loại văn bản:Tiêu chuẩn Việt Nam
  Năm ban hành:0
  Hiệu lực:01/01/2010
  Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông
  Người ký:
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực

Văn bản mới

X