hieuluat

Thông tư 07/2019/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 07/2019/TT-BKHCN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Văn Tùng
  Ngày ban hành: 26/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/01/2020 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực một phần
  Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
 • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  ----------------

  Số: 07/2019/TT-BKHCN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------------

  Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2019

   

   

  THÔNG TƯ

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN
  ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
  quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

  -------------------

   

  Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;

  Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

  Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

  Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

   

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

  1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

  “Điều 3. Giải thích từ ngữ

  Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Yêu cầu kỹ thuật đo lường là tập hợp đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo quy định tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam (ký hiệu là ĐLVN);

  2. Phương tiện đo là phương tiện kỹ thuật, bao gồm: thiết bị, dụng cụ đo; thiết bị, dụng cụ có chức năng đo; hệ thống đo để thực hiện phép đo;

  3. Phương tiện đo nhóm 2 là phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam;

  4. Phê duyệt mẫu là biện pháp kiểm soát về đo lường do Tổng cục Tiêu chun Đo lường Chất lượng thực hiện để đánh giá, xác nhận mẫu phương tiện đo hoặc mu của loại (type) phương tiện đo (sau đây viết chung là mẫu) phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường;

  5. Kiểm định là biện pháp kiểm soát về đo lường do tổ chức kiểm định phương tiện đo được chỉ định thực hiện để đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo bảo đảm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường;

  6. Cơ sở sản xuất phương tiện đo là tổ chức, cá nhân thực hiện một hoặc các hoạt động chuyển giao công nghệ, chế tạo, lắp ráp, cải tiến, cải tạo phương tiện đo đã được sản xuất hoặc nhập khẩu;

  7. Cơ sở nhập khẩu phương tiện đo là tổ chức, cá nhân nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu phương tiện đo nguyên chiếc;

  8. Cơ sở kinh doanh phương tiện đo là tổ chức, cá nhân bán buôn, bán lẻ, đại lý mua bán phương tiện đo tại Việt Nam;

  9. Các từ ngữ khác được hiểu theo quy định tại Điều 3 Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011.”.

  2. Sửa đổi, b sung Điều 4 như sau:

  Điều 4. Danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kim định phương tiện đo

  Danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo bao gồm:

  1. Các phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo quy định trong bảng sau đây:

  TT

  Tên phương tiện đo

  Biện pháp kiểm soát về đo lường

  Chu kỳ kiểm định

  Phê

  duyệt

  mẫu

  Kiểm định

  Ban

  đầu

  Định

  kỳ

  Sau sửa chữa

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  1

  Phương tiện đo độ dài:

   

   

   

   

   

   

  - Thước cuộn

  -

  X

  -

  -

  -

  - Phương tiện đo khoảng cách quang điện

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  - Phương tiện đo độ sâu đáy nước

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  - Phương tiện đo độ sâu công trình ngầm

  -

  X

  X

  X

  24 tháng

  2

  Taximet

  X

  X

  X

  X

  18 tháng

  3

  Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông

  X

  X

  X

  X

  24 tháng

  4

  Phương tiện đo thủy chuẩn

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  5

  Toàn đạc điện tử

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  6

  Cân phân tích

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  7

  Cân kỹ thuật

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  8

  Cân thông dụng:

  - Cân đồng hồ lò xo

  - Cân bàn; cân đĩa; cân treo dọc thép-lá đề

  X

   

  X

  X

   

  X

  X

   

  X

  X

   

  X

  24 tháng

   

  12 tháng

  9

  Cân treo móc cẩu

  X

  X

  X

  X

  12 tháng

  10

  Cân ô tô

  X

  X

  X

  X

  12 tháng

  11

  Cân ô tô chuyên dùng kiểm tra tải trọng xe cơ giới

  X

  X

  X

  X

  24 tháng

  12

  Cân tàu hỏa tĩnh

  X

  X

  X

  X

  12 tháng

  13

  Cân tàu hỏa động

  X

  X

  X

  X

  24 tháng

  14

  Cân băng tải

  X

  X

  X

  X

  12 tháng

  15

  Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới

  X

  X

  X

  X

  12 tháng

  16

  Quả cân:

  - Quả cân cấp chính xác E2

  - Quả cân cấp chính xác đến Fi

   

  -

   

  -

   

  X

   

  X

   

  X

   

  X

   

  X

   

  X

   

  24 tháng

   

  12 tháng

  17

  Phương tiện thử độ bền kéo nén

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  18

  Phương tiện đo mô men lực

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  19

  Cột đo xăng dầu

  X

  X

  X

  X

  12 tháng

  20

  Cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng

  X

  X

  X

  X

  12 tháng

  21

  Đồng hồ đo nước:

  - Đồng hồ đo nước lạnh cơ khí

  - Đồng hồ đo nước lạnh có cơ cấu điện tử

   

  X

   

  X

   

  X

   

  X

   

  X

   

  X

   

  X

   

  X

   

  60 tháng

   

  36 tháng

  22

  Đồng hồ đo xăng dầu

  X

  X

  X

  X

  12 tháng

  23

  Đồng hồ đo khí:

  - Đồng hồ đo khí dầu mỏ hóa lỏng

  - Đồng hồ đo khí công nghiệp

  - Đồng hồ đo khí dân dụng:

  + Qmax< 16 m3/h

  + Qmax ≥16 m3/h

   

  X

   

  X

   

   

  X

   

  X

   

  X

   

  X

   

   

  X

   

  X

   

  X

   

  X

   

   

  X

   

  X

   

  X

   

  X

   

   

  X

   

  X

   

  12 tháng

   

  36 tháng

   

   

  60 tháng

   

  36 tháng

  24

  Phương tiện đo dung tích thông dụng

  -

  X

  X

  X

  24 tháng

  25

  Pipet

  -

  X

  X

  X

  24 tháng

  26

  Bể đong cố định

  -

  X

  X

  X

  60 tháng

  27

  Xitéc:

  - Xi téc ô tô

  - Xi téc đường sắt

   

  -

   

  -

   

  X

   

  X

   

  X

   

  X

   

  X

   

  X

   

  12 tháng

   

  60 tháng

  28

  Phương tiện đo mức xăng dầu tự động

  X

  X

  X

  X

  12 tháng

  29

  Phương tiện đo vận tốc dòng chảy của nước

  -

  X

  X

  X

  24 tháng

  30

  Phương tiện đo vận tốc gió

  -

  X

  X

  X

  24 tháng

  31

  Áp kế: áp kế lò xo; áp kế điện tử; baromet

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  32

  Huyết áp kế gồm: huyết áp kế thủy ngân; huyết áp kế lò xo; huyết áp kế điện tử

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  33

  Nhiệt kế: nhiệt kế thủy tinh-chất lỏng; nhiệt kế thủy tinh-rượu có cơ cấu cực tiểu; nhiệt kế thủy tinh-thủy ngân có cơ cấu cực đại

  -

  X

  X

  -

  24 tháng

  34

  Nhiệt kế y học:

  - Nhiệt kế y học thuỷ tinh thuỷ ngân có cơ cấu cực đại

  - Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại

  - Nhiệt kế y học điện tử bức xạ hồng ngoại

   

  -

   

  -

   

  -

   

   

  -

   

  X

   

  X

   

  X

   

   

  X

   

  -

   

  X

   

  X

   

   

  X

   

  -

   

  -

   

  -

   

   

  X

  -

   

  06 tháng

   

  12 tháng

  35

  Phương tiện đo độ ẩm hạt nông sản

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  36

  Phương tiện đo nhiệt độ, độ ẩm không khí

  -

  X

  X

  X

  24 tháng

  37

  Tỷ trọng kế

  -

  X

  X

  X

  24 tháng

  38

  Phương tiện đo hàm lượng bụi:

  - Phương tiện đo hàm lượng bụi trong khí thải

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  - Phương tiện đo hàm lượng bụi trong không khí

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  39

  Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở

  X

  X

  X

  X

  12 tháng

  40

  Phương tiện đo nồng độ các khí:

  - Phương tiện đo nồng độ các khí trong khí thải

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  - Phương tiện đo nồng độ các khí trong không khí

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  41

  Phương tiện đo các thông số của nước:

  - Phương tiện đo các thông số của nước trong nước mặt

   

  -

   

  X

   

  X

   

  X

   

  12 tháng

  - Phương tiện đo các thông số của nước trong nước thải

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  42

  Phương tiện đo độ ẩm muối

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  43

  Công tơ điện:

   

   

   

   

   

  - Công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu cảm ứng

  X

  X

  X

  X

  60 tháng

  - Công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu điện tử

  X

  X

  X

  X

  72 tháng

  - Công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu cảm ứng

  X

  X

  X

  X

  48 tháng

  - Công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu điện tử

  X

  X

  X

  X

  36 tháng

  44

  Biến dòng đo lường

  X

  X

  X

  X

  60 tháng

  45

  Biến áp đo lường

  X

  X

  X

  X

  60 tháng

  46

  Phương tiện đo điện trở cách điện

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  47

  Phương tiện đo điện trở tiếp đất

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  48

  Phương tiện đo điện trở kíp mìn

  -

  X

  X

  X

  6 tháng

  49

  Phương tiện đo cường độ điện trường

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  50

  Phương tiện đo điện tim

  -

  X

  X

  X

  24 tháng

  51

  Phương tiện đo điện não

  -

  X

  X

  X

  24 tháng

  52

  Phương tiện đo độ ồn

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  53

  Phương tiện đo rung động

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  54

  Phương tiện đo độ rọi

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  55

  Phương tiện đo độ chói

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  56

  Phương tiện đo năng lượng tử ngoại

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  57

  Phương tiện đo quang phổ:

  - Phương tiện đo quang phổ hấp thụ nguyên từ
  - Phương tiện đo quang phổ tử ngoại - khả kiến

   

  -

   

  -

   

  X

   

  X

   

  X

   

  X

   

  X

   

  X

   

  12 tháng

   

  12 tháng

  58

  Phương tiện đo công suất laser

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  59

  Phương tiện đo tiêu cự kính mắt

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  60

  Phương tiện đo độ khúc xạ mắt

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  61

  Thấu kính đo thị lực

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  62

  Phương tiện đo độ phân cực xác định hàm lượng đường (độ Pol)

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  63

  Phương tiện đo độ khúc xạ xác định hàm lượng đường (độ Brix)

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  64

  Phương tiện đo lượng mưa

  -

  X

  X

  X

  24 tháng

  65

  Phương tiện đo mực nước

  -

  X

  X

  X

  24 tháng

  66

  Phương tiện đo tự động liên tục các thông số khí tượng thủy văn

  -

  X

  X

  X

  24 tháng

  67

  Phương tiện đo kinh vĩ

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

  68

  Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

  -

  X

  X

  X

  12 tháng

   

   

  - Ký hiệu “x”: biện pháp phải được thực hiện đối với phương tiện đo;

  - Ký hiệu “-”: biện pháp không phải thực hiện đối với phương tiện đo;

  - Trong toàn bộ thời gian quy định của chu kỳ kiểm định, đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo phải được duy trì trong suốt quá trình s dụng.

  2. Các phương tiện đo không được quy định tại khoản 1 Điều này nhưng có quy định phải được kiểm định, hiệu chuẩn tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc khi sử dụng cho mục đích thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp, hoạt động công vụ khác của cơ quan nhà nước phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu nhưng không phải phê duyệt mẫu.”.

  3. Sửa đổi, bổ sung Điều 25 như sau:

  “Điều 25. Trách nhiệm của cơ sở sử dụng phương tiện đo

  1. Bảo đảm các điều kiện bảo quản, sử dụng phương tiện đo theo quy định của nhà sản xuất, yêu cầu kỹ thuật đo lường của cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền; duy trì đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo trong suốt quá trình sử dụng và giữa hai kỳ kiểm định.

  2. Thực hiện việc kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửa chữa đối với phương tiện đo trong quá trình sử dụng theo quy định tại Chương IV Thông tư này.

  3. Tuân thủ yêu cầu về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp đối với người sử dụng phương tiện đo khi thực hiện phép đo theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền.

  4. Bảo đảm điều kiện theo quy định để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, lượng hàng hóa.

  5. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra về đo lường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.”.

  4. Sửa đổi, bổ sung Điều 28 như sau:

  “Điều 28. Trách nhiệm của cơ quan tham mưu, giúp việc Uỷ ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn

  1. Ch đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường theo quy định của pháp luật.

  2. Chỉ đạo Thanh tra cơ quan tham mưu, giúp việc Ủyban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về đo lường trên địa bàn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về đo lường theo quy định của pháp luật.”.

  3. Sửa đổi, bổ sung Điều 29 như sau:

  “Điều 29. Trách nhiệm của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  1. Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các quy định của Thông tư này.

  2. Thanh tra, xử lý vi phạm hành chính về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

  3. Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo trên địa bàn trong phạm vi trách nhiệm quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường.

  4. Định kỳ hằng năm trước ngày 30 tháng 5 hoặc đột xuất theo yêu cầu quản lý nhà nước, lập báo cáo tình hình thực hiện kiểm định đối chứng, đề xuất về số lượng phương tiện đo phải được kiểm định đối chứng, tổ chức được chỉ định thực hiện kiểm định đối chứng trên địa bàn địa phương và gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và cơ quan tham mưu, giúp việc Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn.”.

  Điều 2. Điều khoản thi hành

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

  Điều 3. Tổ chức thực hiện

  1. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn hoặc nghiên cứu sửa đổi, b sung.

  2. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Thông tư này.

  3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này./.

   

  Nơi nhận:

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

  - Công báo;

  - Lưu: VT, PC, TĐC.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Trần Văn Tùng

   

                                                                      

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đo lường của Quốc hội, số 04/2011/QH13
  Ban hành: 11/11/2011 Hiệu lực: 01/07/2012 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 95/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
  Ban hành: 16/08/2017 Hiệu lực: 16/08/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Đo lường của Quốc hội, số 04/2011/QH13
  Ban hành: 11/11/2011 Hiệu lực: 01/07/2012 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản được hướng dẫn
  04
  Nghị định 86/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường
  Ban hành: 19/10/2012 Hiệu lực: 15/12/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Thông tư 13/2021/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
  Ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực: 16/05/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản quy định hết hiệu lực một phần
  06
  Quyết định 3138/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
  Ban hành: 28/10/2019 Hiệu lực: 28/10/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản đính chính
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Thông tư 07/2019/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  Số hiệu: 07/2019/TT-BKHCN
  Loại văn bản: Thông tư
  Ngày ban hành: 26/07/2019
  Hiệu lực: 01/01/2020
  Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trần Văn Tùng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới