Công văn 1621/BHXH-CST hướng dẫn chốt sổ với trường hợp NLĐ chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bảo hiểm xã hội TP.HCMSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:1621/BHXH-CSTNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thị Thu
  Ngày ban hành:23/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 23/06/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
  BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HCM
  -------
  Số: 1621/BHXH-CST
  V/v:Hướng dẫn chốt sổ đối với trường hợp NLĐ chấm dứt hưởng TCTN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Tp. HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2016

   
   

  Kính gửi:
  - Các phòng nghiệp vụ;
  - Bảo hiểm xã hội quận, huyện.

   
   
  Để đảm bảo thống nhất khi thực hiện chốt sổ BHXH, cấp lại sổ BHXH đối với người lao động có quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội Thành phố hướng dẫn như sau:
  1. Đối với trường hợp người lao động có quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 01/01/2015 trở đi, Phòng Chế độ BHXH sẽ thực hiện cập nhật dữ liệu hưởng BHTN và cắt quá trình đóng BHTN tương ứng với số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định chấm dứt hưởng đồng thời bảo lưu quá trình đóng BHTN chưa hưởng bằng phương án “TT” của User CS_QUYNHTN và CS_HUYENTT.
  2. Do Phòng Chế độ BHXH phải thực hiện cập nhật dữ liệu nên trong hai ngày 02 và 03/7/2016 (thứ 7 và chủ nhật), yêu cầu cán bộ sổ thẻ ngưng thực hiện chốt sổ và bảo lưu quá trình đóng BHTN đối với các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.
  3. Kể từ ngày 04/07/2016 trở đi, khi thực hiện chốt sổ hoặc cấp lại sổ đối với người lao động có quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì cán bộ sổ thẻ căn cứ vào dữ liệu đã được cắt quá trình BHTN đã hưởng và bảo lưu quá trình đóng BHTN chưa hưởng theo User CS_QUYNHTN và CS_HUYENTT để thực hiện chốt sổ tiếp, bảo lưu quá trình BHTN chưa hưởng hoặc cấp lại sổ, không thực hiện phương án “TT” quá trình BHTN đã hưởng như hướng dẫn tại mục 2 quy trình 301 theo thông báo số 805/TB-BHXH ngày 24/03/2016 của BHXH Thành phố.
  Lưu ý: Các trường hợp đã hưởng hết trợ cấp tht nghiệp đúng theo quy định và người lao động có quyết định chấm dứt hưởng nhưng không có dữ liệu đóng BHTN tại Tp. Hồ Chí Minh, khi chốt sổ hoặc cấp lại s vẫn thực hiện cắt quá trình BHTN đã hưởng và bảo lưu thời gian BHTN (nếu có) như hướng dẫn đã được ban hành trước đây.
  Yêu cầu các phòng nghiệp vụ có liên quan và Bảo hiểm xã hội các quận, huyện thực hiện đúng nội dung hướng dẫn trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về BHXH Thành phố (Phòng Cấp sổ, thẻ) để được hướng dẫn giải quyết./.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phó giám đốc: Nguyễn Thị Thu;
  - Lưu: VT, CST (Nguyên).
  KT. GIÁM ĐỐC
  PHÓ GIÁM ĐỐC
  Nguyễn Thị Thu

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 1621/BHXH-CST hướng dẫn chốt sổ với trường hợp NLĐ chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bảo hiểm xã hội TP.HCM
  Số hiệu:1621/BHXH-CST
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:23/06/2016
  Hiệu lực:23/06/2016
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Theo văn bản
  Người ký:Nguyễn Thị Thu
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới