hieuluat

Công văn 2025/LĐTBXH-QLLĐNN tạm dừng tuyển chọn lao động theo Chương trình EPS năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2025/LĐTBXH-QLLĐNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Văn Thanh
  Ngày ban hành:05/06/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:05/06/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
 • BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
  VÀ XÃ HỘI

  __________

  Số: 2025/LĐTBXH-QLLĐNN

  V/v Tạm dừng tuyển chọn lao động theo Chương trình EPS năm 2020 tại một số địa phương

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2020

   

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Căn cứ Bản ghi nhớ về Chương trình EPS với Hàn Quốc và mục tiêu, lộ trình giảm lao động cư trú bất hợp pháp giai đoạn 2018-2020, sau khi thống nhất với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo như sau:

  Tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2020 đối với 10 quận/huyện có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 28% trở lên và có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 53 người trở lên (phụ lục 01 kèm theo).

  Theo số liệu thống kê, ngoài 10 quận/huyện nêu trên, còn có 21 quận/huyện có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 28% trở lên, đồng thời một số địa phương còn nhiều lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc (phụ lục 02 kèm theo), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động lao động đang cư trú bất hợp pháp về nước và lao động về nước đúng thời hạn hợp đồng.

  Căn cứ thông báo của phía Hàn Quốc về tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp vào thời điểm cuối năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục tạm dừng tuyển chọn lao động trong năm 2021 đối với các địa phương không giảm được tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp, đồng thời dỡ bỏ việc tạm dừng đối với những địa phương giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện./.

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;

  - Trung tâm LĐNN (để th.hiện);

  - Lưu: VT, QLLĐNN

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

  Lê Văn Thanh

   

  PHỤ LỤC 01

  DANH SÁCH QUẬN/HUYỆN TẠM DỪNG TUYỂN CHỌN NĂM 2020

  (Ban hành kèm theo Công văn số: 2025/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 05/6/2020)

   

  TT

  Tỉnh, thành phố

  Số lượng BHP tại Hàn Quốc đến 29/2/2020 (người)

  Tỷ lệ (%) lao động hết hạn HĐLĐ không về nước đúng hạn (từ 1/1/2019 - 29/2/2020)

  Ghi chú

  I

  Nghệ An

   

   

   

  1

  Nghi Lộc

  299

  32,74

   

  2

  Tx Cửa Lò

  204

  28,00

   

  3

  Nam Đàn

  153

  30,26

   

  II

  Thanh Hóa

   

   

   

  1

  Đông Sơn

  216

  31,25

   

  2

  Hoằng Hóa

  121

  30,38

   

  3

  Tp Thanh Hóa

  69

  31,67

   

  III

  Hà Tĩnh

   

   

   

  1

  Nghi Xuân

  328

  34,33

   

  2

  Kỳ Anh

  56

  57,89

   

  IV

  Thái Bình

   

   

   

  1

  Tiền Hải

  99

  31,58

   

  V

  Quảng Bình

   

   

   

  1

  Bố Trạch

  289

  50,00

   

   
   

  PHỤ LỤC 02

  CÁC QUẬN/HUYỆN CÓ TỶ LỆ LAO ĐỘNG KHÔNG VỀ NƯỚC ĐÚNG THỜI HẠN VÀ SỐ LƯỢNG CƯ TRÚ BẤT HỢP PHÁP CAO

  (Ban hành kèm theo Công văn số: 2025/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 05/6/2020)

   

  TT

  Tỉnh, thành phố

  Số lượng BHP tại Hàn Quốc đến 29/2/2020 (người)

  Tỷ lệ (%) lao động hết hạn HĐLĐ không về nước đúng hạn (từ 01/01/2019 - 29/2/2020)

  Ghi chú

  I

  Nghệ An

   

   

   

  1

  Anh Sơn

  34

  33,33

   

  2

  Quỳ Hợp

  26

  37,50

   

  3

  Tương Dương

  14

  36,67

   

  4

  Quế Phong

  11

  29,17

   

  II

  Thanh Hóa

   

   

   

  1

  Nga Sơn

  51

  36,00

   

  2

  Yên Định

  39

  28,00

   

  3

  Như Xuân

  20

  47,37

   

  4

  Thường Xuân

  19

  47,83

   

  5

  Cẩm Thủy

  15

  36,36

   

  6

  Tĩnh Gia

  15

  33,33

   

  7

  Lang Chánh

  11

  30,77

   

  8

  Quan Hóa

  11

  43,75

   

  9

  Mường Lát

  6

  40,00

   

  III

  Hà Tĩnh

   

   

   

  1

  Hương Sơn

  44

  31,58

   

  2

  Tp Hà Tĩnh

  43

  40,00

   

  IV

  Hải Dương

   

   

   

  1

  Kinh Môn

  38

  33,33

   

  V

  Thái Bình

   

   

   

  1

  Tp Thái Bình

  41

  28,57

   

  VI

  Quảng Bình

   

   

   

  1

  Quảng Ninh

  36

  35,71

   

  2

  Quảng Trạch

  29

  71,43

   

  3

  Lệ Thủy

  26

  33,33

   

  4

  Minh Hóa

  10

  40,00

   

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X