hieuluat

Công văn 25985/SLĐTBXH-VLATLĐ về thực hiện Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:25985/SLĐTBXH-VLATLĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Huỳnh Lê Như Trang
  Ngày ban hành:17/11/2023Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:17/11/2023Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  SỞ LAO ĐỘNG

  THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  _________________

  Số: 25985/SLĐTBXH-VLATLĐ
  V/v thực hiện Điều 4 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 về báo cáo sử dụng lao động

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _____________________

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2023

   

   

  Kính gửi:

  - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện và thành phố Thủ Đức;
  - Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố; Ban quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố; Ban quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố;
  - Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

   

  Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (gọi tắt là Nghị định số 145/2020/NĐ-CP);

  Để triển khai thực hiện Điều 4 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố, Ban quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành ph thông tin, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (gọi tắt là Cơ quan) trên địa bàn thực hiện nội dung báo cáo tình hình sử dụng lao động, như sau:

  1. Đối tượng thực hiện báo cáo: Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động và có trụ sở, địa điểm hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là đơn vị).

  2. Nội dung báo cáo: Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2023 theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ính kèm mu).

  3. Hình thức và thời gian nộp báo cáo

  3.1. Đơn vị có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau:

  a. Nộp tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia

  Đơn vị thực hiện “Thủ tục liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình sử dụng lao động” tại Cổng thông tin điện tử: https://dichvucong.gov.vn/

  b. Nộp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  Đơn vị gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo hình thức trực tuyến, bằng cách:

  + Truy cập vào link Google Form:

  https://forms.gle/X8iGJJgf5tB4fW9C8

  + Hoặc quét mã QR code để truy cập đường link

  Báo cáo gửi trực tuyến bao gồm các thông tin chung, bản chụp báo cáo có ký tên, đóng dấu đỏ (dạng tập tin *.pdf) và bản mềm (dạng tập tin Excel: *.xls, *.xlsx) để tiện trong công việc theo dõi và tổng hợp.

  3.2. Thời gian nộp báo cáo:

  Hoàn thành gửi báo cáo trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi trực tuyến về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 05/12/2023.

  Sau thời gian quy định nêu trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không tiếp nhận báo cáo; đồng thời tổng hợp làm cơ sở để xác nhận tình hình chấp hành các quy định pháp luật khi có yêu cầu của các cơ quan để không bị vi phạm hành chính theo khoản 2, Điều 8 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố và Ban quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành ph thông qua các kênh thông tin triển khai đến các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động thực hiện các nội dung nêu trên./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - GĐ, PGĐ
  Sở LĐ-TBXH;
  - UBND TP Th
  Đức, Q-H;
  - Bảo hiểm xã hội TP;
  - VCCI Chi nhánh TP.HCM

  (để hỗ trợ phổ biến đến các DN thành viên);
  - Lưu: VT, P.VLATLĐ.

  KT. GIÁM ĐỐC
  PHÓ GIÁM ĐC
  Huỳnh Lê Như Trang

  _________________________

  Mọi thông tin cần trao đổi, đề nghị liên hệ với Phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - s điện thoại (028)38222409, số nội bộ 211 hoặc email: ldnn.dolisa@.gmail.com

   

  Mẫu số 01/PLI

  TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC
  _________________

  Số: ...../........

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _________________

  ...... , ngày ... tháng ... năm 2023

   

   

  BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

   

   

  Kính gửi (1): ...........................................................................................

   

  1. Thông tin chung về doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức:

  - Tên đơn vị: ................................................................................................................................

  - Địa chỉ: ......................................................................................................................................

  - Điện thoại:                    Fax:                         Email:                                 Website:

  - Mã số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép thành lập: ....................................

  - Lĩnh vực hoạt động, ngành, nghề kinh doanh chính: ..............................................................

  2. Thông tin tình hình sử dụng lao động của đơn vị: (tính đến ngày 25/11/2023)

   

  STT

  Họ tên

  Mã số BHXH

  Ngày tháng năm sinh

  Gii tính

  S CCCD/ CMND /Hộ chiếu

  Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việc

  Vị trí việc làm (2)

  Tiền lương

  Ngành/nghề nặng nhọc, độc hại

  Loại và hiệu lực hợp đồng lao động

  Thời đim đơn vị bt đầu đóng BHXH

  Thời điểm đơn vị kết thúc đóng BHXH

  Ghi chú

  Nhà quản lý

  Chuyên môn kỹ thuật bậc cao

  Chuyên môn kỹ thuật bậc trung

  Khác

  Hệ số/ Mức lương

  Phụ cấp

  Ngày bắt đầu HĐLĐ không xác định thời hạn

  Hiệu lực HĐLĐ xác định thời hạn

  Hiệu lực HĐLĐ khác (dưới 1 tháng, thử việc)

  Chức vụ

  Thâm niên VK (%)

  Thâm niên nghề (%)

  Phụ cấp lương

  Các khoản bổ sung

  Ngày bắt đầu

  Ngày kết thúc

  Ngày bắt đầu

  Ngày kết thúc

  Ngày bắt đầu

  Ngày kết thúc

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

  (16)

  (17)

  (18)

  (19)

  (20)

  (21)

  (22)

  (23)

  (24)

  (25)

  (26)

  (27)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC
  (Chức vụ, họ và tên, chữ ký, dấu)

   

   

   

   

  Ghi chú:

  (1) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện

  (2) Vị trí việc làm phân loại theo:

  - Cột (8) Nhà quản lý: Nhóm này bao gồm những nhà lãnh đạo, qun lý làm việc trong các ngành, các cấp và trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có giữ các chức vụ, có quyền quản lý, chỉ huy, điều hành từ trung ương tới cấp xã;

  - Cột (9) Chuyên môn kỹ thuật bậc cao: Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm trình độ cao (đại học trở lên) trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, giáo dục, kinh doanh và quản lý, công nghệ thông tin và truyền thông, luật pháp, văn hóa, xã hội;

  - Cột (10) Chuyên môn kỹ thuật bậc trung: Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm trình độ bậc trung (cao đng, trung cấp) về các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, kinh doanh và quản lý, luật pháp, văn hóa, xã hội, thông tin và truyền thông, giáo viên, giáo dục, công nghệ thông tin

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X