hieuluat

Công văn 294/LĐLĐ Hà Nội thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP về mức lương tối thiểu

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Liên đoàn Lao động Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:294/LĐLĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Đình Hùng
  Ngày ban hành:20/06/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:20/06/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
 • TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
  VIỆT NAM
  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

  TP HÀ NỘI
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 294/LĐLĐ
  V/v: Thực hiện NĐ 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ về mức lương tối thiểu đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ

  Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2022

   

   

   

  Kính gửi:

  - Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã;
  - Công đoàn Ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;
  - Các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

   

   

  Thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (gọi tt là Nghị định số 38/2022/NĐ-CP); Văn bản số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 17/6/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chỉ đạo triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP. Theo đó, quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

  - Mức lương tối thiểu tháng: 4.680.000 đồng/tháng; Mức lương tối thiểu giờ: 22.500 đồng/giờ (Áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng I, gồm: Các quận và các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây);

  - Mức lương tối thiểu tháng: 4.160.000 đồng/tháng, mức lương tối thiểu giờ: 20.000 đồng/giờ (Áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng II, gồm các huyện còn lại thuộc thành phố Hà Nội).

  Nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đồng thời triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP đúng quy định. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội yêu cầu các Liên đoàn lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thống nhất thực hiện một số nội dung như sau:

  1. Tổ chức tuyên truyền các nội dung của Nghị định số 38/2022/NĐ-CP tới các Công đoàn cơ sở, người lao động và người sử dụng lao động (NSDLĐ); Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc chủ động phối hợp với NSDLĐ trong doanh nghiệp xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP , trong đó lưu ý 02 nội dung:

  - Mức lương tối thiểu tháng được áp dụng đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương theo tháng; Mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương theo giờ. Đối với người lao động đang hưởng lương theo các hình thức trả lương khác (theo tuần, theo ngày, theo sản phẩm, lương khoán) thì mức lương đang trả theo hình thức trả lương này quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ do Chính phủ quy định.

  - Về trách nhiệm thi hành: tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm:

  + Rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

  + Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể hoặc các thỏa thuận khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định này thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Theo đó, các nội dung đã thực hiện trong đó có chế độ tiền lương trả cho người lao động làm việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật lao động.

  2. Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người lao động, công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động trong các hoạt động đối thoại, thương lượng, đặc biệt là thương lượng tập thể để thỏa thuận về tiền lương và xác lập các điều kiện lao động khác đảm bảo có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

  3. Đẩy mạnh công tác giám sát của Công đoàn đối với việc thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP và pháp luật về tiền lương tại doanh nghiệp; phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn tham gia thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, Công đoàn, BHXH, trong đó chú trọng việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng tại các đơn vị, doanh nghiệp.

  4. Chủ động nắm bắt tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, xử lý các vướng mắc phát sinh, hạn chế thấp nhất các tranh chấp lao động, đình công trái quy định xảy ra, bảo đảm duy trì quan hệ lao động hài hòa, n định, tiến bộ trong các doanh nghiệp. Trường hợp có tranh chấp lao động tập thể, ngừng việc tập thể, đình công tự phát cần chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân và các cơ quan chức năng trên địa bàn kịp thời giải quyết, đảm bảo quyền lợi của người lao động, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.

  Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai thực hiện các nội dung trên, trước khi Nghị định số 38/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành vào ngày 01/7/2022. Đồng thời, báo cáo kết quả về Liên đoàn Lao động Thành phố trước ngày 15/7/2022, qua địa chỉ email: Chinhsachphapluat@congdoanhanoi.org.vn.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên (để t/h);
  - Thường trực TLĐ
  (để báo cáo);
  - Thường trực Thành ủy
  (để báo cáo);
  - Thường trực HĐND
  (để báo cáo);
  - Thường trực UBND Thành phố
  (để báo cáo);
  - Ban Dân vận Thành ủy
  (để báo cáo);
  - Thường trực LĐLĐ Thành phố
  (để báo cáo);
  - Lưu: VT, Ban CSPL&QHLĐ;

  TM. BAN THƯỜNG VỤ
  PHÓ CHỦ TỊCH

  Lê Đình Hùng

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 294/LĐLĐ Hà Nội thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP về mức lương tối thiểu

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội
  Số hiệu:294/LĐLĐ
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:20/06/2022
  Hiệu lực:20/06/2022
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lê Đình Hùng
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X