Hướng dẫn 876/HD-TLĐ khen thưởng thành tích phát triển đoàn viên năm 2016 và từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2016

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Tổng liên đoàn Lao động Việt NamSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:876/HD-TLĐNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Hướng dẫnNgười ký:Mai Đức Chính
  Ngày ban hành:14/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 14/06/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
 • TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
  -------
  Số: 876/HD-TLĐ
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

   
   
   
  Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-TLĐ ngày 22/01/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về thực hiện “Năm phát triển đoàn viên” và Quyết định số 210/QĐ -TLĐ ngày 22/01/2016 về việc giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.
  Để kịp thời động viên, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên năm 2016, Tổng Liên đoàn hướng dẫn khen thưởng với các nội dung như sau:
  1. Mục đích
  Nhằm động viên, khích lệ những tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác phát triển đoàn viên, góp phần thực hiện thành công “Năm phát triển đoàn viên 2016” và thúc đẩy công tác phát triển đoàn viên của nhiệm kỳ Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.
  2. Đối tượng
  Đối tượng khen thưởng là các tập thể và cá nhân có thành tích, đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác phát triển đoàn viên, gồm: cán bộ, đoàn viên công đoàn; Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở.
  3. Nguyên tắc
  - Chỉ xét khen thưởng khi đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đoàn viên được Tổng Liên đoàn giao.
  - Để đảm bảo sự bình đẳng và công bằng giữa các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn trong phát triển đoàn viên, việc khen thưởng thành tích phát triển đoàn viên sẽ được chia thành 6 nhóm theo quy mô số lượng đoàn viên được Tổng Liên đoàn giao phát triển tăng thêm và phát triển mới (có danh sách phụ lục kèm theo).
  4. Căn cứ và hình thức khen thưởng
  - Chỉ tiêu phát triển đoàn viên quy định tại Quyết định số 210/QĐ-TLĐ ngày 22/01/2016 về việc giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2016 cho các ngành và địa phương.
  - Tổng Liên đoàn xét tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên năm 2016.
  - Thưởng bằng tiền cho các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên do Tổng Liên đoàn giao tại Quyết định số 210/QĐ-TLĐ ngày 22/01/2016 về việc giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2016.
  1. Khen thưởng thành tích phát triển đoàn viên năm 2016
  Nhóm I.Đối với các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố được giao chỉ tiêu tăng thêm từ 60.000 đoàn viên trở lên.
  * Tặng Cờ, Bằng khen của Tổng Liên đoàn:
  - Tặng Cờ cho 02 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên do Tổng Liên đoàn giao và xếp ở vị trí thứ nhất, nhì của nhóm I;
  - Tặng Bằng khen Tổng Liên đoàn cho các đơn vị còn lại trong nhóm hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên do Tổng Liên đoàn giao;
  - Mỗi đơn vị hoàn thành chỉ tiêu trong nhóm được lựa chọn 05 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên đề nghị Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen.
  * Tiền thưởng:
  - Thưởng 50 triệu đồng cho những đơn vị hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên do Tổng Liên đoàn giao.
  - Thưởng cho những đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn giao với mức: cứ vượt chỉ tiêu 1% thì được thưởng 5 triệu đồng.
  Nhóm II.Đối với các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố được giao chỉ tiêu tăng thêm từ 30.000 đến dưới 60.000 đoàn viên.
  * Tặng C, Bằng khen của Tổng Liên đoàn:
  - Tặng Cờ cho 02 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên do Tổng Liên đoàn giao và xếp ở vị trí thứ nhất, nhì của nhóm II;
  - Tặng Bằng khen Tổng Liên đoàn cho các đơn vị còn lại trong nhóm hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên do Tổng Liên đoàn giao;
  - Mỗi đơn vị hoàn thành chỉ tiêu trong nhóm được lựa chọn 04 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên đề nghị Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen.
  * Tiền thưởng:
  - Thưởng 40 triệu đồng cho những đơn vị hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên do Tổng Liên đoàn giao.
  - Thưởng cho những đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn giao với mức: cứ vượt chỉ tiêu 1% thì được thưởng 4 triệu đồng.
  Nhóm III.Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố được giao chỉ tiêu tăng thêm từ 10.000 đến dưới 30.000 đoàn viên; các Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn được giao chi tiêu phát triển mới từ 10.000 đến dưới 30.000 đoàn viên.
  * Tặng Cờ, Bằng khen của Tổng Liên đoàn:
  - Tặng Cờ cho 02 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên do Tổng Liên đoàn giao và xếp ở vị trí thứ nhất, nhì của nhóm III;
  - Tặng Bằng khen Tổng Liên đoàn cho các đơn vị còn lại trong nhóm hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên do Tổng Liên đoàn giao;
  - Mỗi đơn vị hoàn thành chỉ tiêu trong nhóm được lựa chọn 03 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên đề nghị Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen.
  * Tiền thưởng:
  - Thưởng 30 triệu đồng cho những đơn vị hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên do Tổng Liên đoàn giao.
  - Thưởng cho những đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn giao với mức: cứ vượt chỉ tiêu 1% thì được thưởng 3 triệu đồng.
  Nhóm IV. Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố được giao chỉ tiêu tăng thêm từ 5.000 đến dưới 10.000 đoàn viên; các Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn được giao chỉ tiêu phát triển mới từ 5.000 đến dưới 10.000 đoàn viên.
  * Tặng Cờ, Bằng khen của Tổng Liên đoàn:
  - Tặng Cờ cho 02 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên do Tổng Liên đoàn giao và xếp ở vị trí thứ nhất, nhì của nhóm IV;
  - Tặng Bằng khen Tổng Liên đoàn cho các đơn vị còn lại trong nhóm hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên do Tổng Liên đoàn giao;
  - Mỗi đơn vị hoàn thành chỉ tiêu trong nhóm được lựa chọn 02 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên đề nghị Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen.
  * Tiền thưởng:
  - Thưởng 20 triệu đồng cho những đơn vị hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên do Tổng Liên đoàn giao.
  - Thưởng cho những đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn giao với mức: cứ vượt chỉ tiêu 1% thì được thưởng 02 triệu đồng.
  Nhóm V. Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố được giao chi tiêu tăng thêm từ 2000 đến dưới 5000 đoàn viên; các Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn được giao chỉ tiêu phát triển mới từ 2.000 đến dưới 5.000 đoàn viên.
  * Tặng Cờ, Bằng khen của Tổng Liên đoàn:
  - Tặng Cờ cho 02 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên do Tổng Liên đoàn giao và xếp ở vị trí thứ nhất, nhì của nhóm V;
  - Tặng Bằng khen Tổng Liên đoàn cho các đơn vị còn lại trong nhóm hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên do Tổng Liên đoàn giao;
  - Mỗi đơn vị hoàn thành chỉ tiêu trong nhóm được lựa chọn 01 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên đề nghị Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen.
  * Tiền thưng:
  - Thưởng 10 triệu đồng cho những đơn vị hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên do Tổng Liên đoàn giao.
  - Thưởng cho những đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn giao với mức: cứ vượt chỉ tiêu 1% thì được thưởng 1 triệu đồng.
  Nhóm VI. Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn còn lại.
  - Tặng Bằng khen Tổng Liên đoàn cho các đơn vị trong nhóm hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên do Tổng Liên đoàn giao;
  2. Khen thưởng thành tích phát triển đoàn viên từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 31/12/2016.
  - Những đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2016, nhưng có nhiều cố gắng, nỗ lực trong phát triển đoàn viên từ đầu nhiệm kỳ đến 31/12/016, đã thực hiện được từ 90% trở lên chỉ tiêu phát triển đoàn viên nhiệm kỳ 2013-2018 sẽ được xét khen thưởng như những đơn vị nhất, nhì của nhóm.
  - Những đơn vị thực hiện được từ 80% đến dưới 90% chỉ tiêu phát triển đoàn viên nhiệm kỳ 2013 - 2018 sẽ được xét khen thưởng như những đơn vị hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên trong nhóm.
  1. Căn cứ chỉ tiêu giao phát triển đoàn viên của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên cho các đơn vị thuộc đối tượng quản lý trực tiếp, về mục đích, đối tượng, nguyên tắc và hình thức khen thưởng thực hiện theo Mục I của Hướng dẫn này.
  2. Mức thưởng:
  - Hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2016, mức thưởng tối đa không quá 5.000 đồng/1 đoàn viên.
  - Số đoàn viên phát triển vượt chỉ tiêu được giao năm 2016, mức thưởng tối đa không quá 6.000 đồng/1 đoàn viên.
  - Mức thưởng cho tập thể, cá nhân tham gia phát triển đoàn viên do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn quyết định.
  3. Thẩm quyền quyết định trích thưởng:
  Tổng Liên đoàn; Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn ra quyết định thưởng cho các đối tượng được giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên.
  1. Tiền thưởng đối với tập thể và cá nhân được tặng Cờ và Bằng khen của Tổng Liên đoàn và Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thực hiện theo Quyết định số 1564/QĐ-TLĐ ngày 24/12/2014 của Tổng Liên đoàn ban hành kèm theo Quy chế khen thưởng của Tổ chức công đoàn.
  2. Kinh phí khen thưởng được lấy từ các nguồn sau:
  - Nguồn kinh phí công đoàn thu được nơi chưa có tổ chức công đoàn.
  - Nguồn đoàn phí công đoàn khi phát triển đoàn viên.
  - Nơi chưa có tổ chức công đoàn, chưa thu được kinh phí và đơn vị có thu được nhưng nguồn thu lên công đoàn cấp trên không đủ chi khen thưởng phát triển đoàn viên thì sử dụng nguồn tài chính cấp mình để khen thưởng theo quy định phân cấp tài chính của Tổng Liên đoàn. Tổng Liên đoàn không hỗ trợ kinh phí khen thưởng phát triển đoàn viên cho các đơn vị.
  - Kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết “Năm phát triển đoàn viên” được trích từ nguồn tài chính công đoàn.
  1. Đối với LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn:
  - Căn cứ Quyết định giao chi tiêu phát triển đoàn viên cho cấp dưới và Hướng dẫn này, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xây dựng Hướng dẫn khen thưởng thành tích phát triển đoàn viên năm 2016 và sớm công bố cho các cấp công đoàn trực thuộc biết nhằm tạo động lực, khích lệ các cấp công đoàn phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên được giao. Mức thưởng do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn quyết định, nhưng không được vượt quá nguồn tiền thưởng theo quy định của Tổng Liên đoàn.
  - Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sau khi nhận được kinh phí khen thưởng phải kịp thời xét duyệt, thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phát triển đoàn viên.
  - Cập nhật, tổng hợp và báo cáo số liệu phát triển đoàn viên về Tổng Liên đoàn trước ngày 05/01/2017.
  - Tổ chức bình xét và lập hồ sơ đề nghị Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen cho tập thể là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhất.
  - Hồ sơ đề nghị Tổng Liên đoàn tặng Cờ, Bằng khen cho các tập thể và cá nhân thực hiện theo Quyết định 1564/QĐ-TLĐ ngày 24/12/2014 của Tổng Liên đoàn ban hành kèm theo Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn.
  2. Đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
  - Ban Chính sách Kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng tham mưu giúp Tổng Liên đoàn xây dựng Hướng dẫn khen thưởng thành tích phát triển đoàn viên năm 2016, phối hợp với Ban Tổ chức xét duyệt và đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong phát triển đoàn viên năm 2016.
  - Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn cập nhật số liệu phát triển đoàn viên năm 2016 của các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn trước ngày 15/01/2017 để làm cơ sở xét khen thưởng. Đề xuất việc khen thưởng đối với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 31/12/2016.
  - Căn cứ vào chỉ tiêu phát triển đoàn viên đã giao cho các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tại Quyết định 210/QĐ-TLĐ và thành tích cụ thể, mức độ hoàn thành chỉ tiêu quy định tại Hướng dẫn này, Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn chủ trì phối hợp với Ban Chính sách Kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng xét duyệt, lựa chọn và đề xuất Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tặng Cờ, Bằng khen và tiền thưởng cho các đơn vị trước 30/01/2017.
  - Ban Tài chính Tổng Liên đoàn có trách nhiệm hướng dẫn Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn về nguồn kinh phí cho khen thưởng phát triển đoàn viên. Đồng thời chuẩn bị nguồn tài chính, đảm bảo cho việc khen thưởng thành tích phát triển đoàn viên tại Hướng dẫn này.
  - Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn kiểm tra số lượng phát triển đoàn viên thực tế, nguồn kinh phí khen thưởng, đối tượng khen thưởng đảm bảo đúng quy định của Hướng dẫn này.
  - Tổng Liên đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết “Năm phát triển đoàn viên” nhằm biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phát triển đoàn viên vào tháng 3/2017.
  Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Công đoàn các cấp phản ảnh về Tổng Liên đoàn qua Ban Chính sách Kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng để được hướng dẫn và giải quyết kịp thời./.
   

  Nơi nhận:
  - Đoàn Chủ tịch TLĐ;
  - LĐLĐ tỉnh, TP; CĐN TW và tương đương;
  - Các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ.
  Đồng nh gửi:
  - Hội đồng TĐ-KT TW;
  - Ban Dân vận TW;
  - Mặt trận Tổ quốc VN;
  - Ban Thi đua- KT TW;
  - Lưu VT, TLĐ.
  TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Mai Đức Chính

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Hướng dẫn 876/HD-TLĐ khen thưởng thành tích phát triển đoàn viên năm 2016 và từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2016

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
  Số hiệu:876/HD-TLĐ
  Loại văn bản:Hướng dẫn
  Ngày ban hành:14/06/2016
  Hiệu lực:14/06/2016
  Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Theo văn bản
  Người ký:Mai Đức Chính
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới