Quyết định 16/2016/QĐ-UBND nhuận bút, thù lao đối với Cổng/Trang thông tin điện tử, Bản tin của các cơ quan, đơn vị và hệ thống Đài Truyền thanh tỉnh Bình Dương

Văn bản liên quan

Văn bản mới