hieuluat

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND Hưng Yên điều chỉnh mức trợ cấp nuôi dưỡng tập trung, mức hỗ trợ chi phí mai táng và một số chế độ khác cho các đối tượng sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X