hieuluat

Quyết định 904/QĐ-LĐTBXH triển khai Chỉ thị về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X