Lao động

Người lao động phải thử việc tối đa bao nhiêu tháng?

Người lao động phải thử việc tối đa bao nhiêu tháng?

Người lao động trước khi trở thành nhân viên chính thức của một doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hầu hết đều phải trải qua thời gian thử việc. Vậy hiện nay, pháp luật quy định thời gian thử việc tối đa bao nhiêu tháng?