Quyết định 1476/QĐ-UBND Bến Tre ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện, TP thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã

Văn bản liên quan

Văn bản mới