hieuluat

TCVN ISO 14001:2010 ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Hệ thống quản lý môi trường-Yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 4108/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia
  Ban hành: 31/12/2015 Hiệu lực: 31/12/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản thay thế
  02
  Quyết định 4108/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia
  Ban hành: 31/12/2015 Hiệu lực: 31/12/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản hủy bỏ tiêu chuẩn
 • Văn bản đang xem

  TCVN ISO 14001:2010 ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Hệ thống quản lý môi trường-Yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Khoa học và Công nghệ
  Số hiệu:TCVN ISO 14001:2010
  Loại văn bản:Tiêu chuẩn Việt Nam
  Năm ban hành:0
  Hiệu lực:
  Lĩnh vực:Lĩnh vực khác
  Người ký:
  Ngày hết hiệu lực:01/01/2010
  Tình trạng:Hết Hiệu lực

Văn bản mới

X