Công văn 5087/VPCP-QHQT lập Cơ quan thường trú của Đài Truyền hình Việt Nam tại A-bu Đa-bi, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE)

Văn bản liên quan

Văn bản mới