hieuluat

Hiệp định công nhận tương đương quá trình học tập, văn bằng đại học và sau đại học giữa Việt Nam và Cu Ba

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Cộng hoà Cu BaSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:Không sốNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Hiệp địnhNgười ký:Phạm Mạnh Hùng, Rodolfo Abel Alarcón Ortiz
  Ngày ban hành:29/09/2015Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:Đang cập nhậtTình trạng hiệu lực:Chưa xác định
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Ngoại giao
 • HIỆP ĐỊNH

  CÔNG NHẬN TƯƠNG ĐƯƠNG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, VĂN BẰNG ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CU BA

   

  Chính phủ nước Cộng hòa xã hội ch nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba, sau đây gọi tắt là “Các Bên”,

  Mong muốn tht chặt, phát triển mi quan hệ hữu nghgiữa nhân dân hai nước và hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học, với mục đích xây dựng các quy định về việc công nhận tương đương văn bng và quá trình học tập đại học, đã tha thuận như sau:

  ĐIỀU 1

  Các Bên công nhận các cơ quan sau đây là cơ quan nhà nước có thm quyền:

  a. Đại diện Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  b. Đại diện Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba: Bộ Đại học.

  ĐIỀU 2

  Hiệp định này áp dụng đi với các đối tượng là công dân Việt Nam đã học tập, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học của nước Cộng hòa Cu-ba và những công dân Cu-ba thường trú tại Cu-ba đã học tập và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học tại nước Cộng hòa xã hội chnghĩa Việt Nam.

  ĐIỀU 3

  Các Bên công nhận tương đương:

  a. Bằng tốt nghiệp đại học và các văn bằng chuyên môn đại học tương đương khác cấp cho công dân Việt Nam bởi các trường đại học, cơ sở giáo dục đại học, đại hc kỹ thuật và các trường đại học quốc tế của nước Cộng hòa Cu-ba sau năm (05) hoặc sáu (06) năm học tập và hoàn thành Bảo vệ Luận án tốt nghiệp hoặc các kỳ thi quốc gia.

  b. Bng tt nghiệp đại học và các văn bng chuyên môn đại học tương đương khác cấp bởi các trường đại học, các cơ sở giáo dục đại học của nước Cộng hòa xã hội chnghĩa Việt Nam sau khi hoàn thành tối thiểu bn (04) năm học.

  c. Nhng người có văn bng được nêu ở các khoản trên của Điều này được phép đăng ký theo học các chương trình đào tạo sau đại học cả hai nước và được phép hành nghsau khi đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật mỗi Bên về quản lý và cấp phép hành nghề.

  ĐIỀU 4

  Các văn bng Thạc sỹ và cao học chuyên ngành, bằng Tiền shoặc tương đương do các cơ sở giáo dục đại học của các Bên cấp cho công dân Việt Nam, hoặc công dân Cu-ba thường trú tại Cu-ba có thể được công nhận tương đương sau khi đáp ứng quy định của pháp luật của mi nước.

  ĐIỀU 5

  Các loại Văn bằng hoặc Chứng chxác nhận chương trình đào tạo được cấp cho công dân Việt Nam hoặc công dân Cu-ba thường trú trên lãnh thổ Cu-ba khác với các loại văn bng đã quy định tại Điều 3 và 4 của Hiệp định này có thể được công nhận văn bng đại học phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành của mỗi nước.

  ĐIỀU 6

  Các Bên cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong việc trao đổi thông tin bằng văn bản về nhng thay đi vquy định của luật pháp liên quan của từng Bên làm ảnh hưởng đến Hiệp định này.

  ĐIỀU 7

  Các Bên sthực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo các cơ quan nhà nước liên quan thực thi nghiêm túc Hiệp định này.

  ĐIỀU 8

  Hiệp định này có thể được các Bên thống nhất sửa đi bổ sung bằng văn bản và gửi qua đường ngoại giao. Những sửa đổi bổ sung này phải tuân theo quy định tại Điều 11 của Hiệp định này. Những sửa đổi, b sung này s là một phần không tách ri của Hiệp định này.

  ĐIỀU 9

  Mi bên đều có thchấm dứt Hiệp định này bằng văn bản thông báo gửi qua đường ngoại giao. Việc chấm dứt sẽ có hiệu lực sau sáu tháng ktừ ngày nhận được thông báo và không nh hưởng đến việc công nhận các hsơ học tập của những người đang học tập tại thời điểm đó ở bt ccơ sở giáo dục đi học nào của các Bên.

  ĐIỀU 10

  Các Bên sẽ giải quyết nhng bất đồng liên quan đến việc diễn giải hoặc thực hiện Hiệp định này thông qua thương lượng hòa giải thông qua đường ngoại giao.

  ĐIỀU 11

  Hiệp định này có hiệu lực từ ngày thông báo sau cùng mà hai Bên thông báo cho nhau biết bng văn bản và thông qua đường ngoại giao về việc hoàn thành các thủ tục pháp lý nội bộ của mỗi Bên.

  Hiệp đnh hiệu lực trong năm (05) năm và sẽ tiếp tc hiệu lực cho các giai đoạn năm (05) năm tiếp theo, trkhi các Bên có thỏa thuận khác.

  Hiệp định này được làm tại La Ha ba na ngày 29 tháng 9 năm 2015 thành 02 bản gc bng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và tiếng Anh. Tất cả các bn đều có giá trị ngang nhau. Trường hợp sự khác biệt giữa các bản này thì sẽ lấy bản tiếng Anh làm căn cứ.

   

  THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Phạm Mạnh Hùng
  Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  THAY MẶT CHÍNH PHỦ
  NƯỚC CỘNG HÒA CU BA
  Rodolfo Abel Alarcón Ortiz
  Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Hiệp định công nhận tương đương quá trình học tập, văn bằng đại học và sau đại học giữa Việt Nam và Cu Ba

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Cộng hoà Cu Ba
  Số hiệu:Không số
  Loại văn bản:Hiệp định
  Ngày ban hành:29/09/2015
  Hiệu lực:
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Ngoại giao
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Phạm Mạnh Hùng, Rodolfo Abel Alarcón Ortiz
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Chưa xác định
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X