hieuluat

Hiệp định thành lập Ủy ban liên Chính phủ về các vấn đề kinh tế và hợp tác kỹ thuật giữa Việt Nam và Pê-ru

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Pê-ruSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:Không sốNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Hiệp địnhNgười ký:Đang cập nhật
  Ngày ban hành:27/08/2015Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:Đang cập nhậtTình trạng hiệu lực:Chưa xác định
  Lĩnh vực:Ngoại giao
 • HIỆP ĐỊNH

  V VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN LIÊN CHÍNH PHỦ V CÁC VẤN ĐỀ KINH TVÀ HỢP TÁC KỸ THUẬT GIỮA NƯC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NƯỚC CỘNG HÒA PÊ-RU

   

  Chính phnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ ớc Cộng hòa Pê-ru (sau đây gọi riêng là “một Bên” và gọi chung là “các Bên”)

  Mong muốn nâng cao quan hệ hu nghị và tinh thần hợp tác, mrộng thương mại và tăng cường quan hệ kinh tế giữa các Bên trên cơ sbình đẳng và cùng có lợi;

  Mong muốn đảm bảo rng các chính sách thương mại, đầu tư, kinh tế và hợp tác kỹ thuật của mình sẽ cùng hỗ trợ cho sự phát triển bền vững;

  Theo đuổi việc thiết lập một cơ chế đối thoại sâu sắc hơn về các sáng kiến nhằm mở rộng hợp tác trong các vấn đề kinh tế và hợp tác kỹ thuật giữa hai nước;

  Đã thỏa thuận như sau:

  Điều 1. Các điều khoản chung

  Thành lập y Ban Liên Chính phủ về các vấn đề kinh tế và hợp tác kỹ thuật giữa Chính phnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pê-ru, sau đây được gọi là Ủy ban liên Chính phủ”.

  Điều 2. Nhiệm vụ của Ủy ban liên Chính phủ

  a) Xác định và chia sẻ thông tin về các lĩnh vực có tiềm năng lớn để thúc đy các sáng kiến trong các lĩnh vực kinh tế và hợp lác kỹ thuật phù hợp với luật pháp của mi Bên;

  b) Tăng cường chia svà trao đổi thông tin trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh (FEALAC);

  c) Tăng cường trao đổi thông tin về các rào cn có thcó đối với thương mại và đầu tư;

  d) Tăng cường hiểu biết chung về các bin pháp an toàn thực phẩm và kim dịch động thực vật của mỗi Bên, các rào cn thương mại và quy định liên quan đến các biện pháp này; và tăng cường hợp tác giữa các cơ quan chức năng của hai nước trong lĩnh vực;

  e) Trao đổi thông tin trong các lĩnh vực kinh tế và các dự án khuyến khích đầu tư, nhm tận dụng tiềm năng của hai nước, và thúc đy việc trao đổi đoàn doanh nghiệp;

  f) Hai Bên đồng ý khuyến khích thành lập một Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam - Pê- ru để tăng cường các cơ hội kinh doanh giữa hai nước;

  g) Đy mạnh hợp tác kỹ thuật giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất;

  h) Khuyến khích tổ chức các sự kiện kinh tế và thương mại nhm tạo điu kiện cho khu vực tư nhân tham gia các hội chợ, hội thảo và triển lãm được tchức tại hai nước;

  i) Khuyến khích hp tác trong lĩnh vực du lịch nhằm tăng lượng khách du lịch giữa hai nước và chia sẻ kinh nghiệm;

  j) Thúc đẩy các doanh nghiệp của hai nước tham gia vào các cuộc họp do y ban liên Chính phtổ chức;

  k) Các nhiệm vụ khác được sự đồng ý của Ủy ban liên Chính phủ trong khuôn khổ của Hiệp định này.

  Điều 3. Cơ cấu

  y ban Liên Chính phđược chia thành hai Phân ban: Phân ban Việt Nam và Phân ban Pê- ru. Chủ tịch Phân ban phía Việt Nam là Thứ trưởng Bộ Công Thương. Chủ tịch Phân ban phía Pê-ru là Thứ trưởng Ngoại giao Pê-ru. Về phía Pê-ru, các vấn đề liên quan đến thương mại hàng hóa và dịch vụ do Thứ trưởng Ngoại thương phụ trách. Thành phần Phân ban mỗi bên gồm Thư ký Phân ban và đại diện các Bộ, ngành, doanh nghiệp và các tổ chức khác do Chính phủ mỗi nước chỉ định.

  Ủy ban liên Chính phcó thể mời các cơ quan chuyên môn khác để khuyến khích thảo luận các vấn đề cụ thể về thương mại, công nghiệp, năng lượng, du lịch, đầu tư và hợp tác kỹ thuật, phù hợp với chức năng của các cơ quan này.

  Điều 4. Các khóa họp

  Ủy ban Liên Chính phủ sẽ tchức các cuộc họp luân phiên tại Pê-ru và Việt Nam, hai năm một lần, thi gian cụ thể sẽ được xác định thông qua các kênh ngoại giao. Các cuộc họp của Ủy ban Liên Chính phsẽ được đồng chủ trì bởi Chủ tịch Phân ban hai nước.

  Ủy ban Liên chính phủ có thể được triệu tập họp đột xuất vào thời gian và địa điểm được thống nht bởi cả hai Bên.

  Điều 5. Gii quyết tranh chấp

  Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình giải thích và/hoặc triển khai Hiệp định này sẽ được giải quyết bởi các kênh ngoại giao, thông qua tham vn hoặc đàm phán giữa hai Bên.

  Điều 6. Sửa đổi

  Mọi sửa đổi liên quan đến Hiệp định này phải được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận của hai Bên. Các sửa đổi này sẽ là một bộ phận không thể tách rời của Hiệp định và sẽ có hiệu lực theo thủ tục được quy định tại Điều 7.

  Điều 7. Hiệu lực

  Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngày nhận được thông báo sau cùng qua đường ngoại giao về việc hoàn tt thtục pháp lý nội bộ cần thiết để Hiệp định có hiệu lực.

  Điều 8. Thời hạn và chấm dứt

  (1) Thi hạn của Hiệp định không xác định

  (2) Mỗi Bên có thể chm dứt việc thực hiện Hiệp định này bng cách thông báo cho Bên kia, bng văn bn qua đường ngoại giao, ý định của mình về việc chấm dứt hiệu lực của Hiệp định. Trong trường hợp như vậy, việc chấm dứt sẽ có hiệu lực kể từ ngày các Bên đồng ý, hoặc sáu mươi (60) ngày kể từ ngày thông báo chấm dứt hiệu lực Hiệp định được chuyển đến.

  Ký tại LIMA, ngày 27 tháng 8 năm 2015, thành hai (02) bản chính, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh; các văn bản có giá trị pháp lý như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, bản tiếng Anh sẽ được sử dụng làm cơ sở.

   

  TM. CHÍNH PHỦ
  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
  VIỆT NAM

  TM. CHÍNH PHỦ
  NƯỚC CỘNG HÒA PÊ RU

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Hiệp định thành lập Ủy ban liên Chính phủ về các vấn đề kinh tế và hợp tác kỹ thuật giữa Việt Nam và Pê-ru

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Pê-ru
  Số hiệu:Không số
  Loại văn bản:Hiệp định
  Ngày ban hành:27/08/2015
  Hiệu lực:
  Lĩnh vực:Ngoại giao
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Đang cập nhật
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Chưa xác định
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X