hieuluat

Hiệp định văn hóa giữa Việt Nam và Cộng hòa Pa-na-ma

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Cộng hòa Pa-na-maSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:Không sốNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Hiệp địnhNgười ký:Hoàng Tuấn Anh, Rómula Roux
  Ngày ban hành:25/10/2012Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:Đang cập nhậtTình trạng hiệu lực:Chưa xác định
  Lĩnh vực:Ngoại giao, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
 • HIỆP ĐỊNH

  VĂN HÓA GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PA-NA-MA

   

  Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa pa-na-ma (sau đây gọi là “hai Bên”),

  Với mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước và nhân dân hai nước, với mục đích thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, thông qua văn hóa;

  Dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi;

  Tin tưởng rằng sự hợp tác văn hóa sẽ góp phần vào sự phát triển chung của nhân dân hai nước;

  Đã thỏa thuận như sau:

  Điều 1.

  Hiệp định này nhằm thúc đẩy và tăng cường hợp tác văn hóa giữa hai nước dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng chủ quyền của nhau và hai bên cùng có lợi, phù hợp với pháp luật trong nước và những quy định tương ứng của Hiệp định này.

  Điều 2.

  Hai Bên sẽ thúc đẩy việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm và tài liệu văn hóa, đặc biệt trong lĩnh vực nâng cao nhận thức của người dân và lĩnh vực quản lý và bảo tồn di sản văn hóa, chống lại tệ nạn buôn bán trái phép hàng hóa văn hóa và bảo vệ các di sản phi vật thể, cũng như trao đổi các chuyến thăm giữa các đoàn, các cơ quan và các tổ chức của cả hai nước.

  Điều 3.

  Hai Bên sẽ chia sẻ những thành công và kinh nghiệm thu được trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật, và thúc đẩy việc trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực này.

  Điều 4.

  Hai Bên sẽ thúc đẩy việc thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, hội nghị và hội thảo về văn hóa và nghệ thuật, và trao đổi các cuộc trưng bày bảo tàng tại mỗi quốc gia; thời gian và địa điểm tổ chức sẽ do hai Bên thỏa thuận.

  Điều 5.

  Hai Bên sẽ tổ chức chiếu phim vào dịp kỷ niệm những ngày lễ quan trọng nhất của mỗi Bên và tạo điều kiện cho nhau tham dự liên hoan phim quốc tế được tổ chức tại mỗi nước.

  Điều 6.

  Bên cử sẽ đảm nhận các chi phí đi lại trên hành trình quốc tế, Bên tiếp nhận sẽ chịu các chi phí về ăn, ở, đi lại nội địa và hỗ trợ y tế sơ cứu ban đầu tại mỗi nước. Các chi tiết sẽ được thỏa thuận giữa các cơ quan có thẩm quyền thông qua đường ngoại giao.

  Điều 7.

  Bất kỳ sự bất đồng, sự không tin tưởng hoặc sự thiếu sót có thể phát sinh giữa các Bên liên quan trong việc giải thích và thực hiện Hiệp định này sẽ được giải quyết thông qua đàm phán trực tiếp hoặc thông qua các kênh, ngoại giao.

  Điều 8.

  Hiệp định này có thể được sửa đổi với sự đồng thuận của cả hai Bên. Bên sửa đổi phải thông báo cho Bên kia về đề nghị sửa đổi trước ít nhất là sáu (06) tháng thông qua đường ngoại giao. Việc sửa đổi sẽ có hiệu lực theo đúng Điều 9 liên quan tới hiệu lực của Hiệp định.

  Điều 9.

  1. Hiệp, định này sẽ có hiệu lực vào ngày cả hai Bên thông báo cho nhau bằng văn bản việc hoàn thành các thủ tục nội bộ.

  2. Hiệp định này có hiệu lực trong vòng năm (05) năm và được mặc nhiên gia hạn từng năm (05) năm một, trừ khi một trong hai Bên thông báo các Bên kia về ý định chấm dứt hiệu lực Hiệp định này trước ít nhất là sáu (06) tháng thông qua đường ngoại giao. Trong trường hợp như vậy, Hiệp định sẽ chấm dứt hiệu lực sau sáu (06) tháng kể từ ngày nhận được thông báo đó.

  3. Việc chấm dứt hiệu lực Hiệp định này không ảnh hưởng đến việc thực hiện của bất kỳ dự án hay chương trình nào đã được thiết lập trong khuôn khổ của Hiệp định này.

  Làm tại Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2012, thành hai bản chính, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, các văn bản có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh sẽ được dùng làm cơ sở.

   

  THAY MẶT CHÍNH PHỦ
  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  BỘ TRƯỞNG
  BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  Hoàng Tuấn Anh

  THAY MẶT CHÍNH PHỦ
  NƯỚC CỘNG HÒA
  PA-NA-MA
  BỘ TRƯỞNG
  BỘ NGOẠI GIAO
  Rómula Roux

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Hiệp định văn hóa giữa Việt Nam và Cộng hòa Pa-na-ma

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Cộng hòa Pa-na-ma
  Số hiệu:Không số
  Loại văn bản:Hiệp định
  Ngày ban hành:25/10/2012
  Hiệu lực:
  Lĩnh vực:Ngoại giao, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Hoàng Tuấn Anh, Rómula Roux
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Chưa xác định
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X