hieuluat

Bảo hiểm

Trường hợp nào không được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp?

Trường hợp nào không được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp?

Bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp là việc cơ quan bảo hiểm cho phép người lao động giữ toàn bộ thời gian đã đóng bảo hiểm để tính cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo. Vậy có trường hợp nào không được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp không?

X