Thông báo 34/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định giữa VN-Phần Lan về việc thân nhân thành viên cơ quan ngoại giao làm việc có thu nhập

Văn bản liên quan

Văn bản mới