Chỉ thị 11/CT-UBND tăng cường các biện pháp thu hoạch và chăm sóc lúa xuân, tập trung SX vụ mùa 2016

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hải PhòngSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:11/CT-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Văn Tùng
  Ngày ban hành:13/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 13/06/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
  -------
  Số: 11/CT-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hải Phòng, ngày 13 tháng 06 năm 2016

   
   
  CHỈ THỊ
  VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP THU HOẠCH
   VÀ CHĂM SÓC LÚA XUÂN, TẬP TRUNG SẢN XUẤT VỤ MÙA NĂM 2016.
   
   
  Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 08/6/2016, tiến độ thu hoạch lúa xuân rất chậm, mới đạt 5.000ha. Trong khi đó, toàn thành phố diện tích lúa đã chín và có khả năng thu hoạch là 15.000ha. Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng - Thủy văn Trung ương, hiện tượng El Nino sẽ kết thúc vào tháng 6/2016, hiện tượng La Nina sẽ xuất hiện sớm, theo đó mưa lớn, áp thấp, bão xuất hiện bất thường và cực đoan hơn sẽ gây thiệt hại lớn đối với các diện tích lúa đã chín nhưng chưa kịp thu hoạch. Nhằm chủ động ứng phó với những diễn biến bất lợi của thời tiết; phòng, tránh dịch hại cuối vụ, thực hiện thắng lợi vụ xuân 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:
  1. Ủy ban nhân dân các huyện, quận (có sản xuất nông nghiệp)
  - Tổ chức tuyên truyền, vận động nông dân khẩn trương tăng cường các biện pháp, nhất là biện pháp cơ giới để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch diện tích lúa vụ xuân đã chín với phương châm là “xanh nhà hơn già đồng”, tránh thiệt hại do những bất thường của thời tiết gây ra; thu hoạch đến đâu, huy động máy cơ giới cày lật đất, lồng vùi xử lý rơm rạ đến đó; để nước láng mặt ruộng, tránh mất “nấm.
  - Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh hại cuối vụ, đặc biệt là rầy lứa 4 bắt đầu nở rộ, bệnh khô vằn gây hại trên lúa xuân trỗ muộn; phòng trừ kịp thời diện tích nhiễm đến ngưỡng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành.
  - Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt Kế hoạch số 108/SNN-KH ngày 31/5/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2016. Khẩn trương gieo trà vụ mùa sớm trên đất làm cây vụ đông ưa ấm; gieo trà lúa vụ mùa muộn từ ngày 05-10/6/2016; quy hoạch vùng gieo cấy lúa tập trung “cùng trà-cùng giống-cùng thời vụ” Gieo cấy trà lúa mùa sớm kết thúc ngày 30/6/2016; trà lúa mùa trung, mùa muộn kết thúc ngày 20/7/2016. Chủ động đủ nước để gieo cấy và tiêu úng khi có mưa lớn cục bộ xảy ra.
  - Chủ động đủ lượng giống, vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng phục vụ cho gieo cấy lúa vụ mùa. Lưu ý, lựa chọn giống lúa ngắn ngày (<125 ngày), chất lượng, chống chịu, không gieo cấy các giống lúa nhiễm bệnh bạc lá trong vụ mùa, đặc biệt các giống lúa lai. Chỉ đạo thời vụ gieo cấy lúa vụ mùa gắn với kế hoạch gieo trồng cây vụ đông.
  - Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật gieo cấy vụ mùa, kết hợp với giải pháp làm đất sớm; hướng dẫn sử dụng chế phẩm phân giải xellulo như Trichoderma, chế phẩm vi sinh đa chủng đa chức năng, chế phẩm Sumitri, vôi bột, cày vùi rơm rạ, giảm hạn chế tối đa ngộ độc, sâu bệnh cho lúa sau cấy.
  2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  - Chỉ đạo các đơn vị, phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các địa phương tiếp tục theo dõi và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh cuối vụ; tham mưu lịch gieo cấy, bố trí trà giống phù hợp; tăng cường công tác tuyên truyền ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong thâm canh lúa: chế phẩm xử lý rơm rạ, gieo thẳng, cấy mạ non, cấy hiệu ứng hàng biên, mạ khay cấy máy;
  - Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vật tư chuyên ngành thông qua tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, thủy sản. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; chỉ đạo rà soát, đánh giá, lựa chọn những giống cây trồng, loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương để khuyến cáo sử dụng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của phát luật về điều kiện sản xuất, kinh doanh và chất lượng vật tư nông nghiệp và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã, cấp thôn về những cơ sở vi phạm.
  3. Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra 3 việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; dự báo tốt thị trường; chỉ đạo, định hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp làm tốt công tác cung ứng vật tư nông nghiệp và thu mua tiêu thụ nông sản; xây dựng dự án thu mua, bảo quản, chế biến nông sản cho nông dân.
  4. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng cường thời lượng tuyên truyền về công tác chỉ đạo, sản xuất (thu hoạch lúa bằng cơ giới hóa, thời vụ sản xuất, cơ cấu giống, làm đất, bón phân và phòng trừ sâu bệnh...), giúp nông dân kịp thời nắm bắt tiến bộ kỹ thuật; đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp phòng, chống thiên tai nhằm giảm nhẹ thiệt hại.
  5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các huyện, quận đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2016.
  6. Đề nghị các tổ chức chính trị-xã hội thành phố: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường chỉ đạo, vận động hội viên, đoàn viên tích cực thực hiện các chủ trương, biện pháp trên.
  Yêu cầu các ngành, các cấp, các địa phương, các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình, tiến độ thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.
   

  Nơi nhận:
  - Bộ NN và PTNT;
  - TTTU, TT HĐND TP;
  - Bí thư Thành ủy;
  - CT, các PCT UBND TP;
  - Các Sở, ngành: NN và PTNT, TC, KH và ĐT, CT, KH và CN, Cục Thống kê TP, TT và TT;
  - Các Hội đoàn thể thành phố;
  - UBND các huyện, quận;
  - Đài PTTH HP, Báo HP, Báo ANHP;
  - Cổng Thông tin điện tử TP;
  - CPVP;
  - CV: NN;
  - Lưu VT.
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Nguyễn
  Văn Tùng

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới