hieuluat

Công văn 4239/BNN-BVTV tăng cường phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:4239/BNN-BVTVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Quốc Doanh
  Ngày ban hành:04/06/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:04/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • BNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  -------

  Số: 4239/BNN-BVTV
  V/v: Tăng cường phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2018

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phía Nam

  Sau hơn 10 năm được khống chế, năm 2017 bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa đã bùng phát gây hại trở lại ở các tỉnh phía Nam với diện tích nhiễm bệnh 16.360 ha. Năm 2018, bệnh phát sinh gây hại từ vụ lúa Đông Xuân và tiếp tục gây hại trên lúa Hè Thu với diện tích nhiễm hơn 6.200 ha tập trung tại các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu.

  Ngoài các nguyên nhân khách quan thì nguyên nhân chủ quan dẫn đến sự gia tăng quy mô và mức độ gây hại của bệnh trong thời gian qua là do tâm lý chủ quan của người nông dân, công tác chỉ đạo của một số địa phương còn chưa quyết liệt, nhất là công tác chỉ đạo nông dân xuống giống theo đúng khuyến cáo lịch thời vụ của cơ quan chuyên môn.

  Để chủ động phòng chống, ngăn ngừa sự lây lan, bùng phát thành dịch của ry nâu, VL, LXL và bảo vệ an toàn vụ lúa Hè Thu 2018 và các vụ lúa tiếp theo,

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phía Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo:

  1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, các ban ngành, cơ quan chuyên môn của địa phương nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung sau:

  - Thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo số 5112/BNN-BVTV ngày 21/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; huy động sự vào cuộc quyết liệt của các tổ chức, đoàn thể tại địa phương trong việc hướng dẫn, chỉ đạo nông dân thực hiện nghiêm túc lịch gieo sạ tập trung, né rầy theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

  - Phân công cán bộ bám sát đồng ruộng theo dõi diễn biến của rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên các trà lúa từ mạ đến đẻ nhánh, phát hiện sớm các dịch và báo cáo kịp thời lên cơ quan chuyên môn cấp trên để có biện pháp xử lý thích hợp.

  - Củng cố hệ thống bẫy đèn, theo dõi sát các đợt rầy nâu di trú để đề xuất lịch gieo sạ né ry.

  2. Giao Cục Bảo vệ thực vật

  - Tiếp tục chỉ đạo hệ thống bảo vệ thực vật cơ sở phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Bảo vệ thực vật vùng, tăng cường cán bộ kỹ thuật bám sát đồng ruộng, hướng dẫn, chỉ đạo nông dân thực hiện các biện pháp phòng chng kịp thời ry nâu, bệnh VL, LXL.

  - Thực hiện kiểm tra, phân tích xác định và trả lời sớm kết quả các mẫu rầy mang virus gây bệnh theo yêu cầu của các địa phương.

  3. Giao Cục Trồng trọt

  - Phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật trong việc xây dựng lịch thời vụ gieo sạ phù hợp, tránh các cao điểm gây hại của ry nâu, bệnh vàng lùn, lùn xon lá và các sinh vật gây hại khác.

  - Chỉ đạo các địa phương hạn chế sử dụng các giống lúa nhiễm rầy, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.

  4. Giao Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

  - Tăng cường các cuộc tập huấn, hội thảo, tọa đàm hướng dẫn các giải pháp quản lý rầy nâu, bệnh VL, LXL tại các địa phương xuất hiện ổ dịch hoặc có nguy cơ bùng phát dịch.

  - In ấn bổ sung tài liệu hướng dẫn các biện pháp phòng chống rầy nâu, bệnh VL, LXL (sổ tay, tờ rơi, poster) phát đến tay người nông dân.

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phía Nam và các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo thực hiện các nội dung trên; thường xuyên báo cáo kết quả về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Bảo vệ thực vật) để phối hợp chỉ đạo./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ
  trưởng (để báo cáo);
  - Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phía Nam;
  - Chi cục TT&BVTV các tỉnh, thành phía Nam;
  - Cục Trồng trọt, Cục BVTV, TTKNQG;
  - VTV1, B
  áo NNVN (để đưa tin);
  - Lưu VT, BVTV.

  KT.BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Lê Quốc Doanh

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X