hieuluat

TCVN 11908:2017 Bò giống nội-Yêu cầu kỹ thuật

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 3731/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
  Ban hành: 27/12/2017 Hiệu lực: 27/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản công bố, ban hành
  02
  Thông tư 25/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam
  Ban hành: 01/07/2015 Hiệu lực: 14/08/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  VB được dẫn chiếu

Văn bản mới

X