hieuluat

TCVN 8550:2018 Giống cây trồng-Phương pháp kiểm định ruộng giống

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 588/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Giống cây trồng
  Ban hành: 20/03/2018 Hiệu lực: 20/03/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản công bố, ban hành
  02
  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8550:2011 Giống cây trồng-Phương pháp kiểm định ruộng giống
  Ban hành: 2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Tiêu chuẩn bị thay thế

Văn bản mới

X