hieuluat

TCVN 11910:2018 Quy trình giám định, bình tuyển lợn giống

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 1200/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Quy trình giám định, bình tuyển lợn giống
  Ban hành: 08/05/2018 Hiệu lực: 08/05/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản công bố, ban hành
  02
  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9111:2011 Lợn giống ngoại-Yêu cầu kỹ thuật
  Ban hành: 2011 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Tiêu chuẩn được dẫn chiếu
  03
  Thông tư 25/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam
  Ban hành: 01/07/2015 Hiệu lực: 14/08/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  VB được dẫn chiếu

Văn bản mới

X