Chỉ thị 101/CT-BQP tăng cường quản lý, sử dụng ô tô tại các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Quốc phòngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:101/CT-BQP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Ngô Xuân Lịch
  Ngày ban hành:21/11/2019Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 21/11/2019Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng, Hành chính
 • BỘ QUỐC PHÒNG
  -----------

  Số: 101/CT-BQP

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ----------------

  Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

   

                

  CHỈ THỊ

  Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng và mua sắm
  xe ô tô tại các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng

  -------------------

   

  Những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã cơ bản thực hiện tốt các quy định về công tác quản lý, sử dụng và mua sắm xe ô tô, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sản xuất, kinh doanh và các nhiệm vụ được giao; tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị việc quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng trong quản lý, sử dụng, kiểm tra theo phân cấp và mua sắm xe ô tô chưa nghiêm, còn vi phạm quy định.

  Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Nghị định số 85/2018/NĐ-CP ngày 30/5/2018 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; Thông tư số 243/2011/TT-BQP ngày 31/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang bị kỹ thuật; Thông tư số 102/2016/TT-BQP ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định đăng ký, quản lý sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng. Để tăng cường, công tác quản lý, sử dụng và mua sắm xe ô tô trong Bộ Quốc phòng, duy trì thực hiện bảo đảm nền nếp, đúng các quy định. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ thị:

  1. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý, sử dụng xe ô tô thuộc đơn vị mình quản lý theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Trên cơ sở các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô và biểu tổ chức biên chế đã được cấp có thẩm quyền ban hành:

  - Tiến hành rà soát, sắp xếp xe ô tô thuộc phạm vi quản lý, thực hiện điều chuyển xe ô tô từ nơi thừa sang nơi thiếu để bảo đảm sử dụng hiệu quả, đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định, không tăng biên chế lái xe.

  - Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ việc mua sắm, quản lý, sử dụng xe ô tô thuộc phạm vi quản lý, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc mua sắm, sử dụng xe ô tô không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không có hồ sơ hợp pháp, xe mang biển số giả để lưu hành. Khi đề nghị Bộ Quốc phòng cho phép mua mới xe ô tô bằng các nguồn quỹ, nguồn ngân sách khác theo quy định của pháp luật, các đơn vị căn cứ vào số lượng xe ô tô hiện có, đối chiếu với tổ chức biên chế và tiêu chuẩn, định mức theo quy định, nếu thiếu hoặc cần mua mới để thay thế xe chất lượng kém chờ thanh lý; cơ quan, đơn vị đề xuất với Bộ Tổng Tham mưu (qua Cục Quân lực tổng hợp) xem xét, trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.

  - Việc mua xe ô tô thuộc các chương trình, dự án phải thực hiện đúng trình tự, quy trình theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng; chỉ xem xét, đề xuất mua xe ô tô theo quy định tại Quyết định số 5974/QĐ-BQP ngày 31/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng trang bị kỹ thuật hiện có của Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

  2. Nghiêm cấm sử dụng xe ô tô mang biển số quân sự để liên doanh, liên kết dưới bất kỳ hình thức nào với các tổ chức, cá nhân ngoài Quân đội; cho thuê phương tiện, cho thuê hoặc cho mượn biển số quân sự, cung cấp giấy tờ xe cho các phương tiện vận tải ngoài Quân đội để lưu hành trái phép; tự động sản xuất biển số để gắn cho xe quân sự; sử dụng xe ô tô mang biển số quân sự đi tham quan lễ hội, đền, chùa v.v (khi không có nhiệm vụ). Chỉ được sử dụng biển số do Cục Xe-Máy sản xuất, cấp phát để lưu hành; chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ Việt Nam và các quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng khi tham gia giao thông.

  3. Việc sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô đưa đón cán bộ có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô hàng ngày từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác, phải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 85/2018/NĐ-CP ngày 30/5/2018 và Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ.

  4. Khi làm thủ tục loại khỏi trang bị quân sự, thanh lý xe ô tô, phải thu hồi triệt để biển số, giấy chứng nhận đăng ký, các giấy tờ liên quan theo quy định của Bộ Quốc phòng và nộp về Cục Xe-Máy; tuyệt đối không để thất thoát hoặc lợi dụng để lưu hành trái phép. Trường hợp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý xe ô tô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và báo cáo, giải trình bằng văn bản gửi Cục Xe-Máy để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

  5. Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các cơ quan chức năng, thường xuyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng, mua sắm xe ô tô trong toàn quân. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo phân cấp thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm trong quá trình quản lý, sử dụng và mua sắm xe ô tô; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và pháp luật về những sai phạm trong quá trình quản lý, sử dụng và mua sắm xe ô tô thuộc phạm vi quản lý.

  6. Tổng cục Chính trị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi cán bộ, nhân viên và chiến sĩ chấp hành nghiêm việc quản lý, sử dụng, mua sắm xe ô tô và Luật giao thông đường bộ Việt Nam, các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng khi tham gia giao thông, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt về an toàn giao thông.

  7. Tổng cục Kỹ thuật chỉ đạo Cục Xe-Máy phối hợp với các cơ quan chức năng, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc quản lý, sử dụng xe ô tô, biển số quân sự không đúng quy định để lưu hành trái phép, gây ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của Quân đội.

  Nhận được Chỉ thị này, cấp ủy chỉ huy các cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Văn phòng Chính phủ (để b/c Thủ tướng);

  - Các đồng chí Lãnh đạo Bộ Quốc phòng;

  - Các đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng;

  - Cổng Thông tin Điện tử Bộ Quốc phòng;

  - C56, C75, VPC;

  - Lưu: VT, THBĐ, NCTH. Toan 90.

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Đại tướng Ngô Xuân Lịch

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 102/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng
  Ban hành: 29/06/2016 Hiệu lực: 15/08/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Quản lý, sử dụng tài sản công của Quốc hội, số 15/2017/QH14
  Ban hành: 21/06/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 85/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân
  Ban hành: 30/05/2018 Hiệu lực: 15/07/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
  Ban hành: 11/01/2019 Hiệu lực: 25/02/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Chỉ thị 101/CT-BQP tăng cường quản lý, sử dụng ô tô tại các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Quốc phòng
  Số hiệu:101/CT-BQP
  Loại văn bản:Chỉ thị
  Ngày ban hành:21/11/2019
  Hiệu lực:21/11/2019
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng, Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Ngô Xuân Lịch
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới