hieuluat

Công điện 05/CĐ-BTC tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:05/CĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công điệnNgười ký:Hồ Đức Phớc
  Ngày ban hành:28/09/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:28/09/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng, Thương mại-Quảng cáo
 • BỘ TÀI CHÍNH
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 05/CĐ-BTC

  Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2022

   

   

   

  CÔNG ĐIỆN

  Về việc tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá

  ____________

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH điện:

  Kính gửi:

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ;
  - Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước

   

   

  Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác quản lý, điều hành giá đã được triển khai đồng bộ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm 2022, lạm phát ở một số nước tiếp tục có xu hướng gia tăng, giá xăng dầu thế giới diễn biến bất thường, giá nhiều mặt hàng nguyên liệu, vật tư chiến lược vẫn chịu áp lực lớn tăng giá từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu, giá một số mặt hàng trong nước có hiện tượng tăng cao... Công tác quản lý, điều hành giá cần tiếp tục tăng cường để góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá, cụ th là:

  1. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Công điện số 679/CĐ-TTg ngày 31/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá; thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo tại các văn bản: Công văn số 882/VPCP-KTTH ngày 10/2/2022, Thông báo số 65/TB-VPCP ngày 2/3/2022, Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 24/03/2022, Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 22/6/2022, Thông báo số 207/TB-VPCP ngày 18/7/2022, Thông báo số 280/TB-VPCP ngày 07/9/2022.

  2. Sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường. Tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

  Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo kịp thời, minh bạch thông tin về giá, nhất là diễn biến giá các vật tư quan trọng, các mặt hàng thiết yếu liên quan đến sản xuất và đời sống người dân để hạn chế gia tăng lạm phát kỳ vọng, ổn định tâm lý người tiêu dùng và doanh nghiệp.

  3. Sở Tài chính tăng cường thực hiện công tác nắm bắt thị trường giá cả, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả báo cáo giá thị trường trên địa bàn theo đúng quy định. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành để kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá, căn cứ điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương để xem xét quyết định việc thực hiện chương trình bình n thị trường trên địa bàn.

  4. Tổng Cục Thuế, Tổng Cục Hải quan, Tổng Cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước theo chức năng nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tránh để xảy ra các biến động bất thường ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội. Kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, quyết toán thuế, công tác hoàn thuế, chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế; tập trung quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ. Xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia theo đúng quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính để ứng phó kịp thời các tình huống.

  Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm đẩy mạnh triển khai thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTg (để báo cáo);
  - Văn phòng Chính phủ;
  - L
  ãnh đạo Bộ (để chỉ đạo);
  - Websites B
  TC;
  - Lưu: VT, QLG (5)
  .

  BỘ TRƯỞNG
  Hồ Đức Phớc

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Công điện 679/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá
  Ban hành: 31/07/2022 Hiệu lực: 31/07/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X