hieuluat

Công văn 7950/BTC-QLCS thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án xây dựng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn địa phương

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:7950/BTC-QLCSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Xuân Hà
  Ngày ban hành:03/07/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:03/07/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở
 • B TÀI CHÍNH
  -------

  Số: 7950/BTC-QLCS
  V/v
  : Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án xây dựng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn địa phương

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2018

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  Căn cứ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 8041/VPCP-CN ngày 02/8/2017 của Văn phòng Chính phủ: “Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến chính sách tài chính về đất đai đối với dự án xây dựng, kinh doanh công trình căn hộ khách sạn (condotel), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel), biệt thự nghỉ dưỡng (resort)”; Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng rà soát chính sách liên quan đến đất xây dựng cơ sở lưu trú du lịch (gồm: căn hộ khách sạn, biệt thự du lịch, nhà nghỉ du lịch, căn hộ du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch khác).

  Để có căn cứ thực tế thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu trên; Bộ Tài chính đề nghị Quý Ủy ban báo cáo tình hình thực hiện việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất) đối với dự án xây dựng cơ sở lưu trú du lịch (gồm: căn hộ khách sạn, biệt thự du lịch, nhà nghỉ du lịch, căn hộ du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch khác) tại địa phương theo đề cương (đính kèm); đồng thời nêu các vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất phương án xử lý; gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản); địa chỉ 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 10/7/2018 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

  Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Ủy ban./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - VPCP;
  - Lưu: VT, QLCS.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Trần Xuân Hà

  BÁO CÁO VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH/THÀNH PHỐ ...

  (Đính kèm Công văn số 7950/BTC-QLCS ngày 03/7/2018 của Bộ Tài chính)

  Đơn vị tính: triệu đồng

  STT

  Thông tin Dự án

  Quyết định giao đất/ cho thuê đất

  Diện tích đất được giao/cho thuê

  Thời hạn sử dụng đất

  Số tiền thu, nộp nghĩa vụ tài chính về đất (VNĐ)

  Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có)

  Tình hình cấp GCN cho người mua

  Số tiền sử dụng đất phải nộp

  Số tiền thuê đất phải nộp

  Diện tích đất giao có thu tiền sử dụng đất

  Diện tích đất thuê

  Diện tích đất khác

  Số tiền đã nộp

  Số tiền còn n

  Tổng số

  Số tiền đã nộp

  Stiền còn n

  Tổng số

  1

  Dự án xây dựng Biệt thự nghỉ dưỡng A của Công ty X tại địa chỉ ....

  2

  Dự án Căn hộ du lịch B của Công ty Y tại địa chỉ...

  ...

  ...

  ...

  Tổng số

  Lưu ý:

  - Cột Quyết định giao đất, cho thuê đất: đề nghị ghi rõ trích yếu Quyết định.

  - Cột "miễn, giảm tiền sử dụng đất/ tiền thuê đất": đề nghị ghi rõ căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn của việc miễn, giảm; cách xác định mức miễn, giảm.

  - Cột "Tình hình cấp GCN cho người mua": đề nghị nêu rõ loại đất và thời hạn sử dụng đất;

  (Bản file xin gửi đến địa chỉ email: toquynhthao@mof.gov.vn)

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 7950/BTC-QLCS thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án xây dựng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn địa phương

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
  Số hiệu:7950/BTC-QLCS
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:03/07/2018
  Hiệu lực:03/07/2018
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Trần Xuân Hà
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X