Công văn 8470/BTC-NSNN sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2016

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chínhSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:8470/BTC-NSNNNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Huỳnh Quang Hải
  Ngày ban hành:22/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 22/06/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
 • BỘ TÀI CHÍNH
  -------
  Số: 8470/BTC-NSNN
  V/v:Sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2016
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016
   
   
  Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương
   
   
  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4412/VPCP-KTTH ngày 7/6/2016, Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương phân bổ và sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đối với năm 2016 như sau:
  Đề nghị các địa phương phân bổ và sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết theo hướng: Sử dụng toàn bộ nguồn thu xổ số kiến thiết cho đầu tư phát triển, trong đó: các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên bố trí tối thiểu 60%, các tỉnh Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long bố trí tối thiểu 50% số thu dự toán từ hoạt động xổ số kiến thiết do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề và y tế. Các địa phương bố trí tối thiểu 10% cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sau khi đã bố trí vốn đảm bảo hoàn thành các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực nêu trên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, số thu còn lại (nếu có) bố trí cho các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu và các công trình quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương. Số tăng thu thực hiện từ hoạt động xổ số kiến thiết so với dự toán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giao (nếu có), địa phương được chủ động phân bổ chi đầu tư cho các công trình quan trọng, trong đó ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế và nông nghiệp, nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trường hợp cuối năm không sử dụng hết, nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết còn lại được chuyển sang năm sau để tiếp tục thực hiện các dự án, công trình đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết theo quy định.
  Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương biết và chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./.
   
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - VPCP (KTN, KTTH);
  - Bộ KH&ĐT;
  - Vụ: TCNH, ĐT;
  - Lưu: VT, Vụ NSNN.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Huỳnh Quang Hải
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới