hieuluat

Hành chính

Dựng nhà tôn có phải xin giấy phép xây dựng hay không?

Dựng nhà tôn có phải xin giấy phép xây dựng hay không?

Nhiều trường hợp chỉ dựng nhà tạm, dựng nhà tôn để sử dụng trong thời gian ngắn. Dựng nhà tôn khá phổ biến vì dễ dàng lắp đặt lại tiết kiệm chi phí. Vậy dựng nhà tôn có phải xin giấy phép xây dựng không?

Những thông tin nào trên CCCD gắn chip không nên để lộ?

Những thông tin nào trên CCCD gắn chip không nên để lộ?

Căn cước công dân (CCCD), đặc biệt CCCD gắn chip là loại giấy tờ được sử dụng nhiều trong các giao dịch, thủ tục hành chính. Việc để lộ thông tin trên CCCD cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vậy những thông tin nào trên CCCD gắn chip không nên để lộ?